click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

oktober 2018

onderwerpen:
- Datablog: Snelheidsovertreders: waar wordt het hardst gereden?
- Aandacht voor samenbrengen data-werelden van wegverkeer en OV in NM Magazine
- NDW onderzoekt de potentie van cellulaire data
- Internationaal op de kaart
- Rol NDW in SOCRATES2.0 pilot in Amsterdam bekend
- Big Data
- Individuele voertuigpassages (IVP)
- Melvin wordt in steeds meer gemeenten en provincies gebruikt!

Datablog: Snelheidsovertreders: waar wordt het hardst gereden?

Elk land en elke regio heeft zo z’n eigenheden – en dat werkt door in onze rijstijl. Betekent dat ook dat er in de ene provincie of gemeente consequent harder wordt gereden dan in de andere? We namen de proef op de som en vergeleken per gemeente de snelheidsoverschrijdingen op 50 km/uur-wegen.

Lees verder

Aandacht voor samenbrengen data-werelden van wegverkeer en OV in NM Magazine

Afgelopen maart organiseerden NDW en NDOV gezamenlijk het congres Drive4Data  om de (data-)werelden van wegverkeer en OV dichter bij elkaar te brengen. Naar aanleiding daarvan interviewde NM Magazine recentelijk Nico van Paridon (voorzitter van de Stuurgroep NDOV) en Frits Brouwer (directeur NDW) over hoe NDW en NDOV dat zich nu precies voor zich zien, tegen de achtergrond van mobiliteitsmanagement, multimodale routeplanners en MaaS. Zij spreken o.a. over de behoefte aan nieuwe datastromen, over hun plannen voor nauwere samenwerking en over de rol van de overheid en de markt in dezen.

Het gehele interview kunt u lezen op pag. 22 en 23 van hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer nr. 2, 2018.

NDW onderzoekt de potentie van cellulaire data

NDW start een pilot om de potentie van cellulaire data te onderzoeken voor meerdere toepassingen. De eerste vraag is dan: waarom cellulaire data, als we al Floating Car Data inkopen? Juist omdat cellulaire data complementair kan zijn aan FCD, dankzij een veel hogere dekkingsgraad van het verkeer. We hoeven immers maar met één van de grote telefoonproviders samen te werken om zo’n 30% van het verkeer passief te kunnen meten, zonder dat daar apps voor geïnstalleerd en gedraaid hoeven te worden. Een enorme groei dus, waarmee verkeersdata zoals snelheden en herkomst-bestemmingen betrouwbaarder worden, maar ook gekeken kan worden naar het schatten van intensiteiten. Daarmee kan in potentie nog verder worden bespaard op wegkantsystemen.

NDW heeft binnen de raamovereenkomst gegevenslevering een uitvraag gedaan naar een dergelijke oplossing. Het bedrijf Cellint uit Israël gaat de komende 7 maanden in de regio Utrecht zijn oplossing uitrollen op basis van data van Vodafone. De resultaten zullen in de tweede helft van 2019 bekend worden gemaakt.

Internationaal op de kaart

Tijdens het ITS Wereldcongres in Kopenhagen afgelopen september was NDW in verschillende vormen aanwezig: zoals gebruikelijk met een eigen stand op het Dutch Pavilion van Connekt, met twee inhoudelijke sprekers (Edoardo Felici en Marthe Uenk) die over lopende projecten kwamen vertellen in de inhoudelijke sessies, als deelnemer van het Europees project Socrates2.0, waarvoor projectleider Tiffany Vlemmings in Kopenhagen aanwezig was, en met de deelname aan de bestuurs- en ledenreis van Connekt door Frits Brouwer. Het bleek vooral heel nuttig om collega’s uit binnen- en buitenland en marge van de verschillende afspraken en sessies te kunnen spreken – NDW staat internationaal goed op de kaart en geldt nog steeds als schoolvoorbeeld voor goede publieke samenwerking. Als kers op de taart is de sessie waarin Edoardo heeft verteld over het delen van data tussen publieke en private partijen, samen met de Deense wegbeheerder, TomTom, Here Technologies en INRIX, gekozen tot beste sessie van het congres! Dat belooft wat voor ITS Europa in Eindhoven/Helmond komende zomer…

De presentaties van Edoardo Felici en Marthe Uenk kunt u hier bekijken

Rol NDW in SOCRATES2.0 pilot in Amsterdam bekend

Het Europese project SOCRATES2.0 heeft definitieve keuzes gemaakt in de use cases die in de vier pilotsteden (Amsterdam, Munchen, Kopenhagen en Antwerpen) worden getest. Daarnaast zijn keuzes gemaakt in de toepassing van de verschillende samenwerkingsmodellen en intermediair typen. De komende maanden zullen worden gebruikt om de backoffices en systemen en diensten van de publieke en private partners aan te passen en proefpersonen te werven, zodat de daadwerkelijke pilot in juli 2019 van start kan gaan.


Lees het volledige nieuwsbericht op onze website

Big Data

Historische Database wordt vervangen door een nieuwe interface!
Wellicht heb je het al gehoord, maar misschien ook niet. De Historische Database van NDW gaat vervangen worden. We zijn gestart met het Big Data programma met als eerste focus de herbouw van de Historische Database. De afgelopen maanden zijn we hard aan het werk geweest om deze eerste functionaliteiten van dit nieuwe platform te realiseren.

De fundering is gelegd
Zoals bij de bouw van een huis, moet eerst de fundering worden gelegd voordat je echt kunt gaan bouwen. In de eerste paar sprints is daar dan ook de meeste moeite ingestoken. Binnen enkele sprints is infrastructuur opgeleverd. Een prachtig resultaat! Data kan nu worden ontvangen, opgeslagen  en verwerkt  tot (ruwe) exports. Onderstaande plaat geeft weer hoe onze infrastructuur in elkaar steekt.


Lees het volledige nieuwsbericht op onze website

Individuele voertuigpassages (IVP)

NDW koopt sinds 2009 voor haar partners wegverkeersgegevens in. Deze wegverkeeersgegevens bevatten intensiteits- en snelheidsdata, waar mogelijk gecategoriseerd op voertuiglengteverdeling in 3 of 5 categorieën. Deze data wordt geleverd op minuutniveau en bevat de aantallen en de gemiddelde snelheid van de waargenomen voertuigen in de voorgaande minuut.

De provincie Noord-Brabant wint op haar eigen wegen zelf de intensiteits- en snelheidsgegevens in en heeft ervoor gekozen om dit op het niveau van individueel voertuigen (IVP) te doen. Hierbij wordt voor elk waargenomen voertuig de passagetijd, -snelheid en de voertuiglengte geregistreerd en opgeslagen. Dus niet zoals de huidige NDW-data waarbij de IVP voor de levering aan NDW al geaggregeerd is naar minuutaantallen en -gemiddelden. Hierdoor is de hoeveelheid data (elk voertuig is een rij in de database) vele malen groter dan de data op minuutniveau (elke minuut is een rij in de database).

De complexiteit zit hem in het opslaan van deze grote hoeveelheid data in combinatie met het beschikbaar maken van de data via een exportmodule. Immers, elk waargenomen voertuig wordt apart opgeslagen in de database en zal ook in de berekening apart gebruikt worden.
Een aantal voordelen voor de wegbeheerder van het beschikbaar hebben van IVP (brondata) ten opzichte van de minuutdata (aggregatie van de brondata) is dat het de gebruiker in staat stelt om zelf een voertuiglengteverdeling te bepalen of het berekenen van verkeersveiligheidgerelateerde factoren zoals, V85-waarden voor een weg of het percentage overschrijders van de maximum snelheid of de overtreders van de verbaliseergrens, etcetera.
Op verzoek van de provincie Noord-Brabant heeft NDW een pilot uitgevoerd voor de opslag en bevraging van deze IVP-data. Dit proof of concept (POC) is inmiddels in de lucht. De verdere uitwerking zoals de provincie dit voor ogen heeft, zoals bijvoorbeeld een flexibele bevragingsmodule, zal de komende maanden gezamenlijk worden uitgewerkt.

Melvin wordt in steeds meer gemeenten en provincies gebruikt!

Vlak voor de zomer is Melvin in de eerste gemeenten in gebruik genomen. Inmiddels is de applicatie flink uitgebreid met de volgende mogelijkheden: werken met projecten, werken in gebieden, aanmaken en opslaan van persoonlijke filters, conflictconstatering, werken voor meerdere gemeenten en tal van kleinere uitbreidingen.

Ook de uitrol is verder gegaan. In de loop van de zomer zijn nog twee Zuid-Hollandse gemeenten op eigen verzoek overgegaan naar Melvin en per 1 oktober is de uitrol in provincie Overijssel voltooid. Limburg en een aanzienlijk deel van Zuid-Holland zijn hard bezig om zich aan te sluiten en volgen hoogstwaarschijnlijk voor het eind van het jaar. Ook met de provincies Flevoland, Zeeland en Drenthe zijn afspraken gemaakt over het plannen van de uitrol. Melvin levert inmiddels aan de NDW-keten.

Uitrollen is natuurlijk stap één, maar feitelijk gebruik is veel belangrijker en het is zeer verheugend dat zowel de Gelderse als de Overijsselse gemeenten actief met Melvin bezig zijn. Vrijwel alle gemeenten hebben al meldingen opgevoerd of geconverteerde meldingen aangepast! Een eenvoudige melding invoeren met één omleiding is in enkele minuten gebeurd, maar met name de tekenmogelijkheden voor langere afsluitingen/omleidingen worden enthousiast ontvangen door de gebruikers. Dit filmpje geeft u een indruk van de werkwijze van Melvin.

De komende maanden gaan we in hetzelfde tempo door met ontwikkelen van meer functionaliteit, zowel voor de invoerende gebruiker als voor de afnemers van NDW-data. Hoog op de werklijst staat het verbeteren van de visuele presentatie door slimmer gebruik te maken van kleuren en iconen. Daarnaast gaan we nog meer ondersteuning bieden aan derden m.b.t. het actueel rapporteren en invoeren van meldingen, regionale afstemming etc.

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.