click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

juli 2018

onderwerpen:
- Secretaris-generaal IenW op bezoek bij NDW
- NDW ondertekent Nationale Intentieverklaring Fietsdata
- Partners van harte welkom op tweede locatie NDW
- NDW voert grootschalig reistijdenonderzoek uit
- NDW blikt terug op succesvol gebruikersoverleg Big Data platform
- NDW volgt verplaatsing Smart & Safe Convoy op de voet
- DATEX II Forum in teken van lancering versie 3
- NDW in gesprek met zijn stakeholders: 2Ways
- Ontvang gratis exemplaar jubileumuitgave NDW
- Win de SODA met open data van NDW!
- RVM netwerk versie 2.4 vastgesteld
- Nieuwe VILD per 13 juni 2018
- Melvin in gebruik genomen
- NDW verzorgde webinar voor Platform WOW
- SOCRATES 2.0 Cooperation Framework opgeleverd
- Deelname NDW tijdens themadag VERKEERSNET academy

Secretaris-generaal IenW op bezoek bij NDW

Lidewijde Ongering, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, legt regelmatig werkbezoeken af aan organisatieonderdelen binnen en buiten haar eigen ministerie. Zo bezocht zij recent de uitvoeringorganisaties van NDW en van NBd (Nationale Bewegwijzeringsdienst), die beide als zogenaamde allianties zijn ondergebracht bij Rijkswaterstaat-NOVA.

Lees het volledige verslag van dit bezoek op onze website.

NDW ondertekent Nationale Intentieverklaring Fietsdata

NDW heeft op 21 juni tijdens het Nationaal Fietscongres 2018 de Nationale Intentieverklaring Fietsdata ondertekend samen met de Tour de Force, NDOV, SHPV, CROW en MOGIN. De Nationale Intentieverklaring Fietsdata werd via een live-WhatsApp-chat ondertekend in aanwezigheid van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De partijen hebben afgesproken om samen te werken om de achterstand op het gebied van fietsdata in te halen. Fietsdata is namelijk veel minder beschikbaar dan data van gemotoriseerd verkeer. NDW levert graag een bijdrage als inkooporganisatie en als centraal opslagpunt van data namens overheden.

In het blad Fietsverkeer is eerder een interview gepubliceerd met Edoardo Felici, projectmanager bij NDW voor strategie en innovatie. Hierin gaat hij in op de mogelijkheden van fietsdata voor overheden en de ambities van NDW.

Partners van harte welkom op tweede locatie NDW

Op donderdag 28 juni vond het maandoverleg van de NDW uitvoeringsorganisatie plaats. Dit overleg stond in teken van de tweede locatie van NDW aan de Winthontlaan 40 in Utrecht. Op deze locatie wordt er gewerkt aan verschillende projecten. De locatie vormt daarmee een dynamische werkplek, waar niet alleen de NDW uitvoeringsorganisatie gebruik van maakt, maar waar ook NDW partners van harte welkom zijn.

Naast de huidige locatie aan de Griffioenlaan 2, is NDW sinds medio april 2018 ook gevestigd in het ANWB pand (een van de stakeholders van NDW) aan de Winthontlaan 40. Op deze locatie, die slechts op vijf minuten loopafstand is van de locatie aan de Griffioenlaan, wordt gewerkt aan verschillende projecten, waaronder m.n. het Big Data platform. Aangezien NDW met verschillende partijen samenwerkt, biedt deze locatie flexwerkplekken voor NDW partners. Dit is namelijk ook onderdeel van de shared services die NDW aanbiedt. Momenteel vinden er al meerdere overleggen plaats op de locatie, zoals Gebruikersoverleggen en Partneroverleggen. Een aantal collega's van deze partners heeft vervolgens gebruik gemaakt van de beschikbare werkplekken.

De inrichting van de tweede locatie is volgens een ‘Agile’ werkwijze aangepakt. Daarnaast zijn de verschillende ruimtes in het pand vernoemd naar Scrum termen, zoals: ‘Epic’, ‘Velocity’, ‘Value’ of ‘Sprint’. Partners kunnen op de nieuwe locatie terecht om te werken, te overleggen en te scrummen. De locatie, die medio april niet meer dan een lege kantoorruimte was, is momenteel uitgegroeid tot een volwaardige locatie waar zowel de NDW uitvoeringsorganisatie als de NDW partners de ruimte en mogelijkheden hebben om aan gezamenlijke projecten te werken. NDW nodigt haar partners bij dezen van harte uit om hier gebruik van te maken!

NDW voert grootschalig reistijdenonderzoek uit

In opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Den Haag, Amsterdam en Rotterdam heeft NDW een groot reistijdenonderzoek uitgevoerd voor het onderliggend wegennet. Hierbij zijn reistijden op basis van Floating Car Data (FCD) vergeleken met reistijden op basis van de huidige inwinningstechnieken (ANPR en Bluetooth). De grote vraag was of de kwaliteit van de FCD-reistijden vergelijkbaar is met de kwaliteit van de huidige reistijden.

In totaal zijn 1.137 trajecten, met een gezamenlijke lengte van 2.156 km weg, gedurende twee maanden onderzocht. In het onderzoek is gekeken naar de gemeten waarde van de reistijden, maar ook naar de verschuiving in tijd die de reistijden ten opzichte van elkaar hebben.

Lees het volledige nieuwsbericht op onze website of bekijk het rapport ‘Vergelijkingsonderzoek Floating Car Data – Deel 1' .

NDW blikt terug op succesvol gebruikersoverleg Big Data platform

Op donderdag 7 juni vond het gebruikersoverleg Historische Database van NDW plaats. Tijdens dit overleg presenteerde NDW plannen voor de herbouw van de Historische Database. Deze database zal in de toekomst veranderen in een Big Data platform. Voor de ontwikkeling van het nieuwe platform wilde NDW graag inzicht krijgen in de wensen van de gebruikers. NDW kijkt terug op een geslaagde ochtend.

Na ontvangst, en een korte plenaire sessie waarin NDW haar plannen voor de herbouw van de Historische Database presenteerde, splitsten de gebruikers zich op in kleinere groepen. Tijdens dit interactieve gedeelte was er ruimte voor discussie en bespraken gebruikers welke toevoegingen, aanpassingen of functionaliteiten zij graag terugzien in het nieuwe Big Data platform. Vervolgens gaf elke groep een plenaire terugkoppeling over de besproken ideeën en wensen. Daaruit bleek dat de plannen van de NDW uitvoeringsorganisatie goed ontvangen werden. De groepen konden zich goed vinden in de voorgestelde opzet en hadden daar elk waardevolle aanvullingen op.

Aan het einde van het overleg blikten allen dan ook terug op een succesvolle ochtend. Gebruikers leken positief tegenover de voorgenomen veranderingen te staan en benoemden dat het doorvoeren van veranderingen kan leiden tot meer afname van data. Om tot een gebruiksvriendelijk en waardevol Big Data platform te komen, moeten NDW partners en de NDW-uitvoeringsorganisatie dan ook met elkaar in gesprek blijven. In de toekomst zullen de gebruikers dan ook nadrukkelijk worden meegenomen in de verdere ontwikkelingen van het Big Data platform en de daaropvolgende testfases.

NDW heeft momenteel een Historische Databank waarin data vanuit een groot aantal bronnen worden samengevoegd, opgeslagen en vervolgens verspreid naar afnemers. De Historische Databank wordt vervangen door een nieuw te bouwen applicatie. In eerste instantie zal het nieuwe platform dezelfde functionaliteiten hebben als de Historische Database. In de toekomst wil NDW meerdere Big Data diensten ontwikkelen voor haar partners en toevoegen aan het Big Data platform. Sinds medio april 2018 is NDW praktisch gestart met een ontwikkelteam voor de start van het Big Data Programma. Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Mail dan naar bigdata@ndw.nu.

NDW volgt verplaatsing Smart & Safe Convoy op de voet

Op 13 juni is vanuit Groningen, via Amsterdam en Helmond een konvooi van 6 semi-zelfrijdende auto’s naar Rotterdam gereden. Dit zogenaamde Smart & Safe Convoy legde dit traject af om aandacht te vragen voor veiligheidssystemen in de auto. De rit werd georganiseerd door risico- en verzekeringsadviseur Aon. NDW en Rijkswaterstaat hebben zich samen ingezet om de hele dag real-time data over de locatie van dit konvooi te publiceren. Op deze manier konden weggebruikers in de omgeving van het konvooi gewaarschuwd worden via apps of navigatiesystemen. De reis van deze voertuigen en de datalevering is geslaagd: meerdere service providers hebben de informatie ingezet in hun dienstverlening. Het experiment heeft daarmee aangetoond dat, als er in de toekomst zogenaamde ‘platoons’ zelfrijdende voertuigen gaan rijden, de informatie hierover direct naar weggebruikers in de buurt kan worden verstuurd.

Bekijk de video voor meer informatie over Smart & Safe Convoy.

 

DATEX II Forum in teken van lancering versie 3

Op 23 en 24 mei organiseerde Rijkswaterstaat in samenwerking met NDW het 5e DATEX II Forum in haar LEF Future Meeting Centre in Utrecht. 143 deelnemers uit 20 verschillende landen kwamen samen om meer te leren over de standaard, kennis uit te wisselen met de rest van de community en discussies aan te gaan over de toekomst van DATEX II.

Aanwezig waren zowel nieuwe als ervaren ITS-systeemgebruikers, beleidsmakers, software ontwikkelaars, informatie architecten en ITS-consultants. Ook waren er verschillende domeinen vertegenwoordigd, zoals wegbeheerders (snelweg, stedelijk, interstedelijk), dienstverleners, kaartenmakers, de ITS en C-ITS industrie en kennisinstellingen.

DATEX II is de Europese standaard voor het uitwisselen van verkeersgegevens en reisinformatie. Dit 5e DATEX II Forum was gewijd aan de lancering van DATEX II versie 3. Eén van de belangrijkste verbeteringen van Versie 3 is dat het nu mogelijk is om een profiel te maken dat volledig is afgestemd op een use-case. Of het profiel nu klein of uitgebreid is, het bevat alleen de elementen die de gebruiker nodig heeft. Versie 3 zorgt er daarnaast voor dat verschillende profielen compatibel en interoperabel zijn. Dankzij een technologie-update is versie 3 nu ook sneller en gebruikersvriendelijker dan zijn voorganger. Andere kenmerken zijn de modulaire aanpak (packaging structures, namespaces, enz.) waarmee de gebruiker “parkeren” kan gebruiken zonder dat hij/zij zich zorgen hoeft te maken over “reistijden”, de mogelijkheid om opsommingen uit te breiden, een nieuwe webversie van de snelle Scheme Generation tool, een nieuw secundair (experimenteel) data overdrachtsformaat (JSON schema) en vele niet-achterwaarts compatibele modelverbeteringen op basis van input van de community.

Lees het volledige nieuwsbericht op onze website.

NDW in gesprek met zijn stakeholders: 2Ways

2Ways is één van de commerciële partijen die een Data + Dienstenovereenkomst met NDW heeft. Dat betekent dat deze partij, conform de Producten en Diensten Catalogus, NDW-producten en –diensten geleverd krijgt. Tegelijkertijd leveren de aangesloten partijen ook wederdiensten, zoals verbeteringen op het gebied van datakwaliteit of dataketenlevering. Gezien deze waardevolle samenwerking gaat NDW voor deze nieuwsbrief met één van zijn D+D partners in gesprek, namelijk met Jan Spoelstra en Peter van der Veen van 2Ways over de data op de website wegstatus.nl in combinatie met Talking Traffic.

Kunnen jullie jezelf en de organisatie kort voorstellen?
In oktober 2016 hebben wij 2Ways opgericht en werken we hier naast ons reguliere werk en studie voor. Met 2Ways hebben we vooral een ideëel doel, namelijk: het gebruik van (open) verkeersdata vergroten, deze data te verrijken en nieuwe toepassingsmogelijkheden te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken zijn wij partner van zowel NDW als van Waze. Waze is 's werelds grootste op een community gebaseerde verkeers- en navigatieapp. Omdat wij beiden vrijwilliger bij Waze zijn, ondersteunen we de community met informatie voor de juiste wegafsluitingen en kaartaanpassingen. Mede daarom is de Waze-kaart het meest actueel in Nederland.

Welke data van NDW nemen jullie af om de gestelde doelen mogelijk te maken?
Voor onze website wegstatus.nl gebruiken we meer dan 20 bronnen, waarvan het grootste deel open is. Dat betreft informatie over locaties, doorstroming, situatieberichten, bewegwijzering, weer, hulpdiensten en scheepvaart. NDW is hierbij een van onze hofleveranciers.De data die wij afnemen, wordt verwerkt tot nieuwe informatie. Deze verrijkte informatie delen we vervolgens geheel gratis. Voorbeelden zijn: Waze in de auto, Twitter en Slack, Wegstatus.nl, GeoRSS en KML.

Daarnaast ontvangen we van NDW via de feed waardevolle informatie over(geplande) brugopeningen. Op basis van openingen uit het verleden weten we hoe lang een brug gemiddeld open staat. In de Waze app krijg je te zien hoe laat de brug open is gegaan en hoe lang het nog duurt voordat deze weer sluit. In de nabije toekomst willen we dat weggebruikers een alternatieve route aangeboden krijgen wanneer de geopende brug op de route ligt.

Maar we nemen niet alleen data af van NDW. Zo hebben we ook een conversietool voor de NDW situatieberichten gemaakt, zodat in de Waze app ook alle meldingen vanuit verkeerscentrales getoond worden. Daarmee hebben wij het mogelijk gemaakt dat alle Nederlandse overheden zonder leveringsverplichting Waze CCP-partner kunnen worden en actuele verkeersdata kunnen ontvangen.

Jullie hebben de DATEX II Award gewonnen voor ‘Best Valued Contribution’. Gefeliciteerd! Kunnen jullie hier iets meer over vertellen?
Op het recente DATEX II Forum in Utrecht hebben we laten zien hoe de informatie die we in DATEX-formaat van NDW ontvangen op allerlei verschillende manieren en in verschillende formaten kan worden omgezet en gepresenteerd. De award is voor ons een erkenning voor al het werk dat wij in de avonden en weekenden gedaan hebben. Het is ook een stimulans om meer data voor het publiek beschikbaar te maken, meer inzicht te geven in de huidige verkeerssituatie en betere pré-trip informatie te geven. De ondersteuning die we daarbij van NDW krijgen waarderen we erg!

Ontvang gratis exemplaar jubileumuitgave NDW

NDW heeft een jubileumuitgave gepubliceerd, ter ere van haar 10 jarig jubileum in december 2017. In de jubileumuitgave wordt er teruggekeken op de ontwikkelingen die NDW de afgelopen 10 jaar heeft doorgemaakt, maar er wordt vooral vooruitgekeken naar de rol die voor NDW in de toekomst is weggelegd. De inhoudsopgave van deze publicatie is hier te bekijken.

Wilt u ook een gratis exemplaar van het jubileumboek ontvangen? Mail dan uw naam en postadres naar info@ndw.nu. Dan sturen wij u zo spoedig mogelijk een exemplaar toe.

Win de SODA met open data van NDW!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reikt jaarlijks de Stuiveling Open Data Award (SODA) uit. Toepassingen die gebruik maken van open data van de Nederlandse overheid komen in aanmerking voor deelname. Dat betekent dat toepassingen die gebruik maken van open data van NDW ook genomineerd kunnen worden voor de SODA 2018! De winnaar ontvangt een geldbedrag van €20.000 voor verdere investering en ontwikkeling van de toepassing.

Deze award, die dit jaar voor de derde keer wordt uitgereikt, is bedoeld om de mogelijkheden van open data zichtbaar te maken en het gebruik van dit type data te bevorderen.

Deelnemers kunnen hun toepassing tot en met 5 september inzenden. De award wordt op 4 oktober overhandigd door staatssecretaris Knops tijdens de Innovation Expo in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op de website van SODA.

RVM netwerk versie 2.4 vastgesteld

Op donderdag 14 juni jl. heeft het directeurenoverleg Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) de update van het RVM netwerk naar versie 2.4 vastgesteld.

De kaart van het RVM netwerk 2018 is beschikbaar via de NDW website. Op de pagina Documenten vindt u ook de definities achter het RVM netwerk, een toelichting op de inhoud van de bestanden en tips om het te gebruiken.Nieuwe VILD per 13 juni 2018

Op woensdag 13 juni 2018 werd de VILD 5.16.A in alle NDW-systemen in productie genomen. VILD staat voor VerkeersInformatie Locatie Database en is nodig om meetlocaties op een kaart te kunnen projecteren. De documentatie voor afnemers over deze wijziging is beschikbaar onder technische documentatie op de NDW-website.

Melvin in gebruik genomen

Melvin is een nieuwe applicatie van de wegbeheerders voor het melden en afstemmen van wegwerkzaamheden.

Na de gebruikersacceptatietest in Gelderland heeft de provincie Gelderland op dinsdag 5 juni groen licht voor de implementatie gegeven. Op dinsdag 19 juni werd het productiesysteem opgeleverd en had de naamgever van Melvin de eer om tijdens een gebruikersbijeenkomst de allereerste melding in te voeren (zie foto).

Direct hierna is de conversie voor Gelderland gestart. Op woensdag 25 juni hebben de Gelderse gebruikers, zowel van de provincie als van de in Gelderland liggende gemeenten als de aangesloten hulpdiensten, het systeem in gebruik genomen voor het invoeren of raadplegen van meldingen. Ook de tweede stap, het inladen en tonen van meldingen uit LTC en SPIN is inmiddels gezet. De derde stap, het leveren van data uit Melvin aan de NDW-keten via NCIS, volgt binnenkort.

Gebruikers die met de nu beschikbare functionaliteit hun werk in voldoende mate kunnen doen, kunnen in overleg met NDW en hun regiovertegenwoordiger overstappen op Melvin. Schiedam heeft dat als eerste gemeente in Zuid-Holland inmiddels gedaan.

Gedurende de zomer wordt er doorontwikkeld en zullen er enkele kleine opleveringen volgen. In het najaar verwachten we een grote oplevering met veel nieuwe functionaliteit waar een aantal wegbeheerders op wacht voordat ze de applicatie in gebruik willen nemen.

NDW verzorgde webinar voor Platform WOW

Op maandag 28 mei verzorgde Olaf Vroom, Coördinator Strategie en Innovatie bij NDW, het webinar 'Data en wegbeheer' voor Platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders). Tijdens deze sessie werd er gesproken over beleidsmatige en strategische inzichten op het gebied van data. Vragen zoals: Hoe houden we data beschikbaar? Wat kun je als wegbeheerder nu al doen met data? En waar moet je rekening mee houden als je als wegbeheerder met data werkt? stonden hierbij centraal.

Via de website van Platform WOW kunt u het webinar gratis terugkijken.

SOCRATES 2.0 Cooperation Framework opgeleverd

Partners, waaronder NDW, van het SOCRATES 2.0 project hebben een framework ontwikkeld voor publiek-private samenwerking in verkeersinformatie. Dit zogenaamde SOCRATES 2.0 Cooperation Framework is waardevol voor alle relevante stakeholders in verkeersmanagement en -informatiediensten, zoals: internationale dienstverleners, autofabrikanten, ITS organisaties en wegbeheerders. Door dit framework kunnen publieke wegbeheerders en private serviceproviders namelijk beter samenwerken om verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers af te stemmen.

Het framework bestaat uit:

  • De SOCRATES 2.0 visie op publiek-private samenwerking bij verkeersinformatiediensten.
  • Uitgebreide use-cases voor diensten en weggebruikers, zoals: slimme routebepaling, actuele snelheid en rijbaanadvies, en gevaarlijke situaties. De focusgroepen wilden hierbij iets nieuws creëren en niet alleen de bestaande samenwerking verbeteren.
  • Diverse samenwerkingsmodellen van de stakeholders en het concept van een intermediair zijn uitgewerkt. Het raamwerk beschrijft een aantal opties voor de bemiddelende rol, die geselecteerd en uitgewerkt worden in de volgende activiteiten van het project.

SOCRATES 2.0 is een project, dat door de EU wordt gesubsidieerd, waarin wegbeheerders uit vier landen samen met navigatie- en serviceproviders en een automobielfabrikant werken aan nieuwe, slimme verkeersdiensten in de regio’s Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen. Het volledige rapport en een factsheet in het Engels zijn te downloaden op de website van SOCRATES 2.0.

Deelname NDW tijdens themadag VERKEERSNET academy

Op vrijdag 29 juni gaf Bob Veenbrink namens NDW een lezing tijdens de themadag van de VERKEERSNET academy. Deze dag stond in het teken van "Effectief gebruik van data".

Bob Veenbrink ging tijdens zijn lezing in op de rol die er momenteel en in de toekomst is weggelegd voor NDW in het beschikbaar houden van verkeersdata. Onderwerpen zoals 'Wat betekent de groei van de hoeveelheid data en het aantal dataleveranciers voor de rol van NDW?' en 'Wat kunnen gemeentes en provincies met data van NDW?' werden tijdens deze interactieve sessie besproken.

Benieuwd naar een terugblik op deze themadag? Lees dan het volledige verslag op de website van VERKEERSNET academy.

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.