click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

Nieuwsbrief mei 2018

onderwerpen:
- Nieuw telefoonnummer NDW
- 10 jarig bestaan NDW gemarkeerd met jubileumuitgave
- Terugblik op congres Drive4Data
- DATEX II Forum
- Eerste versie Melvin aangeboden voor acceptatietest
- Inwinning basisnet RWS gegund aan ARS en HIG
- Succesvol V85 onderzoek gaat landelijk
- NDW sluit zich aan bij de Smart Mobility Embassy
- Bezoek Deense wegbeheerder voor kennisdeling FCD
- Datablog: Van géén meting naar één-meting
- NDW netwerk overschrijdt de 10.000 km grens
- Start van inwinning bruggendata door NDW
- Landelijke fietsdata van Strava beschikbaar voor verdere analyse
- Oplevering NDW Configuratie Beheer Manager
- Update van het RVM netwerk
- Start BIG Data programma
- De Praktijkproef VoertuigData in beeld
- Nationaal Toegangspunt ITS Actie B
- AVG per 25 mei 2018 van toepassing

Nieuw telefoonnummer NDW

NDW is vanaf heden bereikbaar via 088 - 797 34 35. Het oude 030-telefoonnummer is komen te vervallen

10 jarig bestaan NDW gemarkeerd met jubileumuitgave

NDW heeft een jubileumuitgave gepubliceerd, ter ere van haar 10 jarig jubileum in december 2017. In het jubileumboek spreken diverse stakeholders over het verleden, het heden en de toekomst van NDW.

In de jubileumuitgave wordt er teruggekeken op de ontwikkelingen die NDW de afgelopen 10 jaar heeft doorgemaakt. Maar er wordt ook zeker vooruitgekeken naar onderwerpen zoals ‘Wat is de toekomst voor NDW op het gebied van publiek-private samenwerking?’ Of ‘Waar liggen de grootste uitdagingen op het gebied van Big Data of het vergaren van fietsdata?' In verschillende interviews en columns spreken stakeholders over welke rol NDW vervult of welke rol voor NDW is weggelegd, bijvoorbeeld:
“Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van ‘Big Data’ maar NDW houdt zich hier al tien jaar mee bezig.”- Jan Linssen, CEO van ARS Traffic & Transport Technology
NDW is sinds 2007 een vitale alliantie van de 19 grootste wegbeheerders van Nederland, waar steeds meer gemeenten bij aansluiten. Met kwalitatief goede en open beschikbare verkeersdata wil NDW de doorstroming van het verkeer bevorderen, binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid en milieu. Daarnaast moet het samenwerkingsverband de wegbeheerders geld besparen en staan zij gezamenlijk in voor allerlei innovatieve ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. NDW heeft zich hierdoor de afgelopen tien jaar niet alleen ontwikkeld als netwerkorganisatie, maar ook als databank en uitvoeringsorganisatie. Voor een impressie van de jubileumuitgave kunt u de inhoudsopgave van het boek bekijken.

Ook een exemplaar ontvangen?
Wilt u ook een gratis exemplaar van het jubileumboek ontvangen? Mail dan naar info@ndw.nu. Geef uw naam of de naam van uw organisatie en het postadres aan ons door. Dan sturen wij u zo spoedig mogelijk een exemplaar toe.

Terugblik op congres Drive4Data

Op donderdag 29 maart vond - mede in het kader van het 10 jarig bestaan van NDW - het Drive4Data congres plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Tijdens deze dag brachten NDW en NDOV de werelden van wegverkeer en openbaar vervoer op het gebied van data dichter bij elkaar. Door middel van workshops, mobiliteitsmonologen en projectpitches gingen bijna 200 aanwezigen aan de slag met datavraagstukken.

Benieuwd naar een impressie van deze dag? Bekijk dan het beeldverslag of de aftermovie van het Drive4Data congres.

DATEX II Forum

Op 23 en 24 mei vindt het 5th European DATEX II Forum plaats in Utrecht. Een interessant programma in het inspirerende LEF future center van Rijkswaterstaat biedt ITS systeemgebruikers, beleidsmakers, software ontwikkelaars, informatie architecten en ITS consultants de uitgelezen kans om kennis te maken met de laatste DATEX II ontwikkelingen. Het Forum biedt introductiesessies voor nieuwe gebruikers en geïnteresseerden, maar ook verdiepingssessies voor meer ervaren gebruikers.

Tijdens het DATEX II Forum zullen er presentaties zijn over:
- Versie 3 van DATEX II
- DATEX II light
- DATEX II voor dummies
- Oplaadpunten voor elektrische auto's
- Wegwerkzaamheden in DATEX II en DENM
- En natuurlijk nog veel meer.

Inschrijven kan nog via de website www.datex2forum2018.eu

Eerste versie Melvin aangeboden voor acceptatietest

Na een realisatietraject van enkele maanden is het bijna zo ver. Eind mei wordt de eerste versie van Melvin (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland) aangeboden voor acceptatietest aan de eerste regio die het meldingssysteem gaat implementeren. 
De provincie Gelderland en de daarin liggende gemeenten zijn daarmee de eersten die Melvin in gebruik gaan nemen. Tijdens de acceptatieperiode wordt er aan dataconversie gewerkt en wordt de productieomgeving ingericht. Naar aanleiding van de acceptatietest wordt er eventueel wat bijgewerkt en worden de plannen voor verdere doorontwikkeling uitgewerkt, zodat deze aansluitend kan starten.

Vanaf de Livegang van Gelderland, naar verwachting in de derde week van juni, zal er met regelmaat een nieuwe release worden uitgebracht waar steeds meer functionaliteit in beschikbaar komt.

De voortgang van het project Melvin kunt u nalezen in de diverse nieuwsbrieven die u onder het kopje ‘documenten’ vindt.

Lees ook het artikel over Melvin van Verkeer in Beeld.

Inwinning basisnet RWS gegund aan ARS en HIG

De inwinning van Hoofdperceel 2 voor Midden- en Oost-Nederland is gewonnen door ARS T&TT en HIG Traffic Systems. Hoofdperceel 2 van de nieuwe inwinstrategie van NDW betreft het basisnet voor intensiteitsgegevens en puntsnelheden ten behoeve van verkeersmanagement en wettelijke milieueisen. Voor RWS gaat het hierbij om circa 2.400 locaties waar intensiteiten en puntsnelheden worden gemeten. De keuze voor deze locatie is vastgelegd in de ‘RWS-Inwinstrategie’, die enkele jaren geleden herzien is. Opvallend daaraan is dat er door veranderde behoeften van RWS iets minder locaties, maar vooral andere locaties dan voorheen gekozen zijn. (NB slechts ongeveer 700 locaties blijven identiek).

In 2017 heeft NDW een minicompetitie onder de ‘Raamovereenkomst Gegevensinwinning’ uitgezet voor deze inwinning. Er is daarvoor functioneel aanbesteed, wat betekent dat de inwinmethode niet is voorgeschreven. In datzelfde jaar zijn de percelen B (West- en Noord-Nederland) en C (Zuid-Nederland) gegund aan ARS T&TT. Het laatste gedeelte van deze uitvraag voor RWS was verdeeld in twee percelen (A1 en A2) voor Midden- en Oost-Nederland en deze zijn gewonnen door ARS T&TT (A1) en HIG Traffic Systems (A2). Het gaat in totaal om 500 meetlocaties en de periode van inwinning betreft minimaal 7 jaar. Recent zijn de contracten getekend (zie foto voor ondertekening contract met HIG) en beide partijen zijn inmiddels gestart met het aanbrengen van de meetsystemen.

Opvallend is dat beide bedrijven op basis van robuustheid en prijs/prestatie-overwegingen met name detectielussen hebben geoffreerd, op enkele locaties wordt met radar gemeten; naar het inzicht van de markt kan Floating Car Data (FCD) langjarig voor deze toepassing nog niet concurreren met lussen. Naar verwachting worden alle meetlocaties komende zomer opgeleverd.

Succesvol V85 onderzoek gaat landelijk

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft NDW onderzocht of het mogelijk is om de V85 waarden te bepalen uit de gegevens van de Floating Car Data (FCD) levering. Vanwege de veelbelovende resultaten heeft het ministerie inmiddels opdracht gegeven voor een landelijke uitrol van deze methodiek. De V85 is de snelheid waar 85% van het verkeer onder blijft en is een maat die in veel veiligheidsanalyses wordt gebruikt. De V85 wordt van oudsher veelal bepaald met lusmetingen wat als nadeel heeft dat de V85 waarde slechts op enkele plekken bekend is. Door gebruik te maken van de huidige FCD-levering van NDW wordt de investering in FCD niet alleen efficiënter benut maar kan de V85 voor het gehele wegennet worden bepaald.

In een eerste analyse waarin de V85 waarde van 40 meetlussen is gebruikt, blijkt er een duidelijk verband tussen het aantal snelheidsoverschrijdingen in de FCD en de V85 waarde. Ook bij een uitrol in Noord-Holland bleek deze relatie bevestigd; hierbij is een vergelijking gemaakt met 140 meetlocaties. Deze resultaten worden binnenkort met de betreffende provincie en gemeente besproken waarbij we de methodiek voor het bepalen van de V85 verder kunnen fijnslijpen.

NDW sluit zich aan bij de Smart Mobility Embassy

De Smart Mobility Embassy fungeert internationaal als de gateway naar alle Nederlandse kennis en expertise op het gebied van Smart Mobility. Ze is zomer vorig jaar gelanceerd tijdens het ITS European Congress in Straatsburg. Recent heeft ook NDW zich hierbij aangesloten, in eerste instantie voor de periode van een jaar. Andere publieke partners zijn onder meer: Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, RDW, MRDH en provincie Noord-Brabant.

De Smart Mobility Embassy is door Connekt opgezet vanuit de ambitie van Nederland om op het vlak van Smart Mobility-testfaciliteiten wereldwijd koploper te zijn en te blijven. Ze is als publiek-privaat netwerk een one-stop-shopping loket voor internationaal geïnteresseerden in Smart Mobility in Nederland. In het netwerk zijn kennis, ervaring en testmogelijkheden aanwezig, aangeboden door nationale en lokale overheden, kennisinstellingen en bedrijven. De Smart Mobility Embassy is een makelaar tussen Nederland en de rest van de wereld: government-to-government, business-to-government, government-to-business en business-to-business. Voor de internationale partijen is een heldere Nederlandse ambitie, een gezamenlijk verhaal en een wegwijzer naar de juiste partijen in Nederland (en mogelijk vervolgens Europa) een reden om in Nederland contact te zoeken.

Voor NDW is het niet de bedoeling internationale consultancy te gaan verrichten via de Smart Mobility Embassy, maar wel bijvoorbeeld – als publieke verkeersdata-organisatie – bedrijven desgewenst te ondersteunen bij hun internationale opdrachtverwerving. Ook leidt deelname voor NDW hopelijk tot meer uitwisseling met wegbeheerders uit andere landen over "best practices" op ons werkterrein, waarvoor recent bijvoorbeeld delegaties vanuit Denemarken, België en Turkije op bezoek zijn geweest bij de NDW-Uitvoeringsorganisatie. Dit alles onder het motto: Be good and tell it!

Voor meer informatie, zie www.smartmobilityembassy.nl

Bezoek Deense wegbeheerder voor kennisdeling FCD

Een delegatie van de Deense nationale wegbeheerder Vejdirektoratet heeft op 19 maart jl. NDW bezocht voor een uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van Floating Car Data (FCD). Het bezoek gaf een vervolg aan eerdere bezoeken van NDW collega’s aan Denemarken over hetzelfde onderwerp.

In Denemarken worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe aanbesteding voor de inkoop van FCD. Tijdens het bezoek werd ingegaan op allerlei aspecten zoals bijvoorbeeld: het inkoopproces, de technische architectuur, de implementatie van de huidige oplossing die Be-Mobile aan NDW levert en de kwaliteit van de gegevens. NDW heeft regelmatig contact met buitenlandse collega’s om onder andere kennis uit te kunnen wisselen die de dienstverlening verder kan verbeteren.

Datablog: Van géén meting naar één-meting

In het najaar van 2017 is het kruispunt Vlijmenseweg- Oude Vlijmenseweg in Den Bosch op de schop gegaan. Wat had dat voor effect op lokale verkeersafwikkeling? Een goede vraag – die een paar jaar geleden ook niet een-twee-drie te beantwoorden zou zijn. Gelukkig hebben we inmiddels een historische database vol FCD.

Lees het vervolg van deze interessante blog van Marthe Uenk op onze website.

NDW netwerk overschrijdt de 10.000 km grens

Het aantal kilometers weg waar NDW intensiteitsgegevens, snelheidsgegevens of reistijdgegevens (deels in combinatie met elkaar) over inwint en vervolgens beschikbaar stelt aan NDW-partners en andere (open) data afnemers is inmiddels de 10.000 km gepasseerd!

Het betreft kilometers weg, wat niet geheel hetzelfde is als kilometers traject. In de NDW kilometerstand worden namelijk van oudsher rijkswegen en provinciale wegen met gescheiden rijbanen enkellijnig geteld (dus van Amsterdam naar Utrecht is 1x 30 km). Doordat in Gelderland en Zeeland fors ingezet is op FCD trajecten, is voor het eerst het aantal kilometers provinciale weg (ruim 4.300 km) groter dan het aantal kilometers rijksweg (circa 3.400 km). Ook maken er steeds meer middelgrote gemeenten gebruik van de data, inmiddels bijna 3.000 kilometer gemeentelijke wegen.

De forse toename sinds eind 2017 is vrijwel volledig op het conto van reistijdtrajecten te schrijven. Het betreft dan reistijdtrajecten gebaseerd op Floating Car Data die in de reguliere NDW output en dus ook in de Open Data, beschikbaar zijn. Het totaal aantal kilometers weg waar met behulp van FCD verkeersgegevens over beschikbaar zijn, ligt overigens veel hoger. Bekijk hier de belangrijkste veranderingen.

Start van inwinning bruggendata door NDW

De Gemeente Rotterdam en het programma Blauwe Golf Verbindend (BGV) hebben aan NDW gevraagd hen te ontzorgen bij het inkoop- en het inwinningsproces van bruggendata. Dit verzoek ontving NDW naar aanleiding van een aantal succesvolle pilots waarmee bruggendata, zoals 'brug-open / brug-dicht', door middel van innovatieve LoRa techniek worden ingewonnen. LoRa staat voor 'Long Range Low Power'. Deze technologie kan kleine hoeveelheden informatie uitwisselen tussen objecten en systemen bij een ultralaag stroomverbruik. Hiermee is LoRa de optimale ondersteuning van Internet of Things en tegelijkertijd een energiezuinige oplossing.

NDW heeft hiervoor een uitvraag gedaan en sinds begin mei levert de firma Mobility Sensing real-time statusinformatie over 18 bruggen in de gemeente Rotterdam en worden een 50 tal bruggen voor BGV voorzien van deze techniek. Deze bruggendata is een waardevolle aanvulling op zowel verkeersmanagement als verkeersinformatie.

Landelijke fietsdata van Strava beschikbaar voor verdere analyse

NDW heeft 6 maanden fietsdata gekocht van Strava, een telefoonapplicatie die inzicht biedt in (sportieve) fietsprestaties. Daarmee komen miljoenen gegevens over fietsgebruik voor heel Nederland beschikbaar voor de periode mei tot en met oktober 2017.

De data bevat geanonimiseerde informatie over hoeveelheid ritten, reistijden, wachttijden op kruispunten en inzicht in herkomsten- en bestemmingen. Begin 2017 heeft NDW al naar de bruikbaarheid van Strava data in de omgeving van Utrecht gekeken. Nu geeft NDW alle publieke partners de kans om te duiken in de gegevens van de eigen regio, zodat de bruikbaarheid en specifieke toepassingen voor fietsdata kunnen worden onderzocht. Hiermee kunnen toekomstige kansen en eisen op datagebied scherper worden gesteld en tussen overheden gedeeld worden. Voor meer informatie, neem contact op met Edoardo Felici via edoardo.felici@ndw.nu

Oplevering NDW Configuratie Beheer Manager

Vanaf de oprichting van NDW, 10 jaar geleden, zijn er plannen geweest om een applicatie te ontwikkelen waarmee verschillende locatiereferentie gegevens (VILD, OpenLR, hectometrering, geo-coördinaten) gekoppeld kunnen worden. In opdracht van NDW heeft OVSoftware een geïntegreerde applicatie gerealiseerd: de Configuratie Beheer Manager (CBM). Deze is recent bij NDW in gebruik genomen, maar ook dataleveranciers kunnen er gebruik van maken.

Lees het hele artikel.

Update van het RVM netwerk

Het Regionaal VerkeersManagement netwerk wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. We verwachten in de tweede helft van juni de nieuwe versie beschikbaar te kunnen stellen. Wilt u op de hoogte blijven over de publicatie? Dan ontvangen wij graag een kort berichtje in de mailbox van het RVM netwerk (rvmnetwerk@ndw.nu). Op die manier kunnen we u persoonlijk op de hoogte kunnen stellen, zodra de publicatie gereed is.
Start BIG Data programma

NDW heeft in haar ondernemingsplan BIG Data als speerpunt benoemd. Vanaf 2017 is het programma BIG Data daarom voorbereidingen aan het treffen qua opzet en nadere invulling van het BIG Data vraagstuk. Het doel van het programma is BIG Data diensten te ontwikkelen voor de partners van NDW. Daarvoor zoekt NDW de partners op in de regio, zoals verschillende partners al hebben kunnen ervaren. Voor de applicatieontwikkeling én voor de afstemming met de partner(s) hanteert het BIG Data programma de ‘Agile’ werkwijze. Vanaf het startmoment van een use-case tot en met applicatie ontwikkeling zijn partners betrokken van portfolio-niveau tot en met de features en user-stories. Begin 2018 zijn er voor het programma een Proxy Product Owner en Scrum Master aangetrokken. Sinds medio april 2018 is NDW praktisch gestart met een ontwikkelteam. Het team bestaat uit twee back-end developers, een front-end developer en een data-engineer.

De huisvesting voor het BIG Data programma is gevonden bij de ANWB; een van de stakeholders van NDW. De locatie is in Utrecht recht tegenover P+R Westraven. De inrichting van de projectruimte is grotendeels klaar op een aantal punten na. Met het beschikbaar komen van deze inrichting is sprint 0 al gerealiseerd. Dit heeft een nuttige applicatie opgeleverd voor de Floating Car Data processing. Meteen daarna heeft sprint 1 zijn start gekregen. Sprint 1 markeert het begin van de herbouw van de NDW historische database naar een NDW-Cloud historisch (BIG) dataplatform. De focus ligt in eerste instantie op de herbouw. Gelijk hiermee pakt het programma een aantal innovatieve vraagstukken op uit de backlog. Voorbeelden daarvan zijn de koppeling realiseren tussen AVG (Actuele Verkeers Gegevens) en SB (Situatie Berichten) data, datafusie met AVG en FCD, nieuwe rapportage- en visualisatietechnieken en nog veel meer.

Via onze website houden we u op de hoogte van de BIG Data programma ontwikkelingen.

De Praktijkproef VoertuigData in beeld

Het afgelopen jaar hebben verschillende wegbeheerders samen met NDW een Praktijkproef VoertuigData (PVD) uitgevoerd. Hiervoor zijn 20 dienstvoertuigen uitgerust met een CANbus-lezer die het mogelijk heeft gemaakt om data van deze voertuigen te verzamelen. Dit betreft data over onder andere de werking van de ruitenwissers, de mistlampen, de snelheid en het remgedrag. Eerder is middels een hackathon al naar de waarde van de data gekeken. Momenteel wordt er gekeken naar het vergroten van de hoeveelheid beschikbare voertuigen door samen te werken met partijen die deze data al uit eigen of andere voertuigen ontsluiten. Hiermee kunnen verschillende use-cases van wegbeheerders op het gebied van incidentmanagement, gladheidsbestrijding, meteo-informatie een assetmanagement worden ingevuld. Om deze praktijkproef en de doelen in beeld te brengen is een animatie gemaakt die uitleg geeft. Bekijk hier de animatie.

Nationaal Toegangspunt ITS Actie B

De EU wil de ontwikkeling van smart mobility-diensten stimuleren door de toegang tot databronnen met actuele en real-time verkeersgegevens zo eenvoudig mogelijk te maken. Nederland heeft hiervoor het Nationaal Toegangspunt ITS ingericht: een landelijk register van verkeersgerelateerde databronnen dat is ondergebracht bij en beheerd wordt door NDW. De grote belofte van smart mobility, ook wel ITS genoemd, is dat ze het verkeer op onze wegen schoner, efficiënter en veiliger maakt. Maar zonder actuele en real-time verkeersdata is er meestal weinig ‘smarts’ aan ITS. Naast de eerdere acties E (vrachtwagen parkeren) en C (veiligheidsinformatie) is recent ook actie B (actuele wegverkeersinformatiediensten) operationeel geworden.

Met het oog op die toegankelijkheid roept NDW daarom de hulp in van haar stakeholders. Eigenaren van databronnen met (statische of dynamische) weg- en verkeersgegevens worden uitgenodigd om op de website van het Nationaal Toegangspunt ITS een aantal basisgegevens over hun databron(nen) in te voeren. NDW zorgt er dan voor dat de databron goed vindbaar en dus bruikbaar is voor ITS-ontwikkelaars. Op die manier maken we ons verkeer weer een stukje slimmer!

Heeft u vragen over het Nationaal Toegangspunt? Mail dan naar nt@servicedeskndw.nu of kijk voor meer informatie op www.nt.ndw.nu

AVG per 25 mei 2018 van toepassing

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt, heeft u eerder toestemming gegeven aan NDW om de nieuwsbrief naar uw e-mailadres te versturen. NDW gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief. Wenst u de nieuwsbrief van NDW niet meer te ontvangen, dan kun u dit aangeven via de link 'Afmelden voor deze nieuwsbrief'.

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.