click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

Februari 2018

onderwerpen:
- NDOV en NDW organiseren samen het Drive4Data congres
- Project MiRRORS met NWO-subsidie
- Opening DiTTlab
- Nieuwe VILD per 14 maart 2018
- Resultaten stakeholdersenquĂȘte 2017
- Interview met Frits Brouwer, directeur NDW, in NM Magazine
- Datablog: Kijk hoe het verkeer vanwege de sneeuw over de weg kroop op 11 december j.l.
- Nieuw record aanvragen historische database
- Blauwe Golf Verbindend blijft doorstroming weg en water verbeteren
- DATEX II Forum op 23 en 24 mei
- Intertraffic Amsterdam 20 - 23 maart

NDOV en NDW organiseren samen het Drive4Data congres

Op donderdag 29 maart organiseren NDOV, Nationale Data Openbaar Vervoer, en NDW, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, gezamenlijk het Drive4Data congres. Hier brengen we de werelden van wegverkeer en openbaar vervoer met elkaar in verbinding.
We gaan aan de slag met datavraagstukken, delen onze expertise en maken kennis met een diversiteit aan spelers in het veld. Alle kanten van de keten worden belicht. Na boeiende sprekers tijdens het plenaire gedeelte is er gedurende het middagprogramma van alles te beleven op het data- & mobiliteitsplein. Hier zijn workshops te volgen, kan er geluisterd worden naar mobiliteitsmonologen, zijn er stands te bezoeken van aanwezige partijen of mogelijkheden om te netwerken.

De uitnodigingen zijn inmiddels per e-mail verstuurd. Aanmelden kan via de link in de uitnodiging.
Meer weten over dit congres? Kijk op: www.drive4data.nl

Project MiRRORS met NWO-subsidie

MiRRORS staat voor: “Multiscale integrated tRaffic Observation for Large Road NetworkS" en is een project van het verkeerskundige DiTTLab van de TU Delft, dat wordt ondersteund door o.a. NDW. Het is ook een vervolg op het project “NDW Traffic Observatory” dat eerder bij DiTTlab werd uitgevoerd.
Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen heeft in december 2017 project MiRRORS gehonoreerd met een subsidie van een paar ton.

 

Lees het hele artikel

Opening DiTTlab

In vervolg op het voorgaande bericht, is op 15 februari het DiTTlab (Delft integrated Traffic & Travel laboratory) officieel in gebruik genomen. Het DiTTlab staat onder leiding van professor Hans van Lint. Als één van de vanaf het begin bij DiTTlab betrokkenen, levert NDW de voorzitter van de Programmaraad van DiTTlab, in de persoon van Frits Brouwer.

 

Bekijk het bericht op de website van TUDelft.

Nieuwe VILD per 14 maart 2018

Op 14 maart wordt de VILD 5.15.A in alle NDW-systemen in productie genomen. VILD staat voor VerkeersInformatie Locatie Database en is nodig om meetlocaties op een kaart te kunnen projecteren. De documentatie voor afnemers om zich op deze wijziging voor te bereiden is beschikbaar onder technische documentatie op de NDW-website.

Resultaten stakeholdersenquĂȘte 2017

Een licht hogere waardering dan 2 jaar geleden voor het samenwerkingsverband NDW en voor de dienstverlening door de NDW-Uitvoeringsorganisatie, maar een gelijkblijvend oordeel over de datakwaliteit, dit tezamen leidend tot een rapportcijfer 7,2, zijn de belangrijkste uitkomsten van de recente NDW-stakeholdersenquête.
In dit bericht staan de meest aansprekende resultaten uit deze enquête die in het najaar van 2017 door een onafhankelijk bureau is uitgevoerd. Ook zijn deze resultaten opgenomen in een overzichtelijke infographic die in één oogopslag gelezen kan worden.

 

Bekijk de infographic en lees de toelichting erop

Interview met Frits Brouwer, directeur NDW, in NM Magazine

"Op 3 december 2017 was het precies tien jaar geleden dat zestien bestuurders van het rijk, provincies, gemeenten en stadsregio's de eerste NDW-samenwerkingsovereenkomst tekenden. Daarmee werd de basis gelegd voor een databank met verkeerskundige gegevens over zo'n 50.000 kilometer aan wegen - ook internationaal gezien een unicum. NM Magazine sprak over verleden, heden en vooral de toekomst van NDW met directeur Frits Brouwer."

Met deze intro wordt het interview met Frits Brouwer in NM magazine ingeleid. Lees het hele interview op pagina 24 en 25 in de digitale versie van NM Magazine nr. 3, 2017.

Datablog: Kijk hoe het verkeer vanwege de sneeuw over de weg kroop op 11 december j.l.

Met een record van meer dan 1500 kilometer file op de Nederlandse wegen lag Nederland bijna plat door de zware sneeuwval op 11 december jongstleden. De verkeersdoorstroming op Nederlands belangrijkste 15.000 km wegen is door NDW gevisualiseerd in een time-lapse. In de time-lapse zijn van elk kwartier de kaarten van het wegennet achter elkaar geplaatst, vanaf vijf uur 's ochtends tot twaalf uur 's avonds. De kaarten geven de gemeten gemiddelde rijsnelheden weer, die NDW beschikbaar heeft op basis van Floaring Car Data. Groen betekent doorrijden en rood geeft een vertraging aan van meer dan 60% langzamer ten opzichte van de normale doorstroming.

 

Lees de blog en bekijk de time-lapse.

Nieuw record aanvragen historische database

In de eerste maand van dit jaar had NDW al haar eerste nieuwe record te pakken. Want in januari zijn maar liefst 2.375 aanvragen gedaan op de historische database. Dit is een groei van 8% ten opzichte van het vorige record. Dat stamde uit februari 2017 met een aantal van net onder de 2.200 aanvragen.
In de grafiek is de groei van het aantal aanvragen sinds 2015 in beeld gebracht.
 

Blauwe Golf Verbindend blijft doorstroming weg en water verbeteren

Op 1 februari 2018 hebben de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Rijkswaterstaat en de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam de samenwerkingsovereenkomst ‘Blauwe Golf Verbindend’ getekend.

Sinds de start van Blauwe Golf Verbindend in 2012 zijn al veel slimme verbeteringen doorgevoerd. Daar komen er nu alleen maar meer bij. Steeds meer partijen haken aan, zodat nog meer kennis en informatie uitgewisseld kan worden. Dankzij de nieuwe samenwerking waar nu ook NDW bij is aangesloten gaat Blauwe Golf Verbindend de komende jaren voortvarend verder met het verspreiden van onder andere brugopeningsgegevens.

 

Lees het volledige nieuwsbericht.

DATEX II Forum op 23 en 24 mei

Op 23 en 24 mei 2018 vindt het DATEX II Forum plaats in Utrecht. Een interessant programma in het inspirerende LEF future center Rijkswaterstaat biedt ITS systeemgebruikers, beleidsmakers, software ontwikkelaars, informatie architecten en ITS consultants de uitgelezen kans om kennis te maken met de laatste DATEX II ontwikkelingen. Het forum biedt introductiesessies voor nieuwe gebruikers en geïnteresseerden, maar ook verdiepingssessies voor meer ervaren gebruikers.

De hoogtepunten van het programma zijn:

  • Versie 3 van DATEX II
  • Mogelijkheden, voordelen en uitvoering van DATEX II implementaties
  • DATEX II in relatie tot C-ITS en Autonoom Rijden
  • Ondersteuning van DATEX II voor stedelijk gebied
  • Governance van nationale en regionale profielen
  • Technische impact van datastructuren, profielen en de implementatie van namespaces en de nieuwe mogelijkheden van Datex II Exchange.

Ga naar de website voor meer informatie.
 

Intertraffic Amsterdam 20 - 23 maart

Ook NDW is dit jaar weer aanwezig op de Intertraffic Amsterdam van 20 tot en met 23 maart. Als onderdeel van de Dutch Pavilion kun je ons bezoeken in hal 8 standnummer 08.418.
Onze aanwezigheid staat in het teken van ons Big Data programma. Daarnaast is er op de MRA-stand aandacht voor de Praktijkproef Voertuigdata waar NDW de projectleiding van uitvoert.

 

Bekijk de website van Intertraffic voor meer informatie.
 

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.