click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

februari 2010

onderwerpen:
- Afnemers succesvol aangesloten
- Geslaagd NDW Jaarcongres
- Aanbesteding Noord & Oost Nederland
- Showcase op Intertraffic 2010
- NDW website

Afnemers succesvol aangesloten
Na een periode van testen zijn in december de eerste twee afnemers aangesloten op de databank. Dit is volgens verwachting verlopen, wat betekende dat we verder konden met het aansluiten van meer afnemers. Vier bedrijven nemen op dit moment gegevens af van NDW. Overige belangstellenden worden hier binnenkort aan toegevoegd.

Op dit moment worden de actuele verkeersgegevens geleverd van Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en de stadsregio’s Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven en de gemeente Utrecht. Binnenkort wordt dit uitgebreid met wegen in de provincie Utrecht. De overige wegen van het basisnetwerk worden geleidelijk toegevoegd. 

In het tweede kwartaal komen ook de eerste statusgegevens beschikbaar via NDW. Dit zijn de filemeldingen van Rijkswaterstaat en de geplande wegwerkzaamheden van - in principe - alle deelnemende overheden in NDW.

Geslaagd NDW Jaarcongres
Op 27 januari 2010 werd het tweede NDW Jaarcongres georganiseerd. Dit keer met als thema: data voor doorstroming. Ruim 200 deelnemers hadden een leerzame en inspirerende dag.

De dagvoorzitter Bruno Bruins (voorzitter Raad van Toezicht NDW) leidde de dag in goede banen. Door de grote opkomst kon Marja van Strien, directeur NDW, met een volle zaal terugblikken op 2009. Een jaar waarin de databank en de organisatie werden opgebouwd. Een jaar waarin we halverwege ook moesten vaststellen dat we te optimistisch van start waren gegaan. De technische en organisatorische complexiteit vroegen om een langere voorbereidingstijd. De gefaseerde aanpak waarvoor toen is gekozen heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Het komende jaar wordt dan ook het jaar waarin steeds meer data worden toegevoegd die toegepast gaan worden in verkeersmanagement en verkeersinformatie. We gaan met elkaar weer een nieuwe fase in. Marja van Strien nodigde dan ook alle aanwezigen uit om hun steentje bij te dragen aan het succes van NDW met als doel een betere doorstroming op de wegen.

Theo van de Gazelle (Rijkswaterstaat) gaf aan dat NDW een grote bijdrage ... Lees meer

Aanbesteding Noord & Oost Nederland
Deelnemende overheden in NDW kunnen ervoor kiezen om zelf verkeersgegevens in te winnen en aan te leveren, of zij kunnen ervoor kiezen om de inwinning door NDW te laten verzorgen. NDW regelt dan de inkoop van de gegevens. 

Voor de aanbesteding van de inwinning van verkeersgegevens in Noord&Oost-Nederland wordt op dit moment de tender voorbereid. Eind 2009 is een projectteam aan de slag gegaan. Begin februari is ook de Tenderboard voor het eerst bijeengekomen. De leden daarvan adviseren de NDW-directie over de aanbesteding en brengen kennis in over de markt, de inkoop en aanbesteding van complexe projecten en de juridische aspecten daarvan. 

De voorbereidingen vorderen gestaag. Op dit moment wordt het bestek opgesteld in overleg met diverse partijen in de regio, waaronder de regionale directies van Rijkswaterstaat. In maart wordt het bestek gepubliceerd en start de Europese aanbesteding.

Showcase op Intertraffic 2010
Intertraffic 2010 wordt dit jaar van 23 - 26 maart in Amsterdam georganiseerd. Tijdens de beurs wordt de zogenaamde 'Showcase Cooperative Mobility - Connecting Smart Vehicles with Intelligent Infrastructure' gepresenteerd. In de Showcase worden de resultaten van drie Europese R&D projecten gedemonstreerd.

Bezoekers van de Showcase kunnen de laatste technieken en diensten op het gebied van coöperatieve systemen in de praktijk ervaren. Zij kunnen zich hierover in een speciaal voor dit doel op de beurs ingerichte stand laten informeren en kunnen een rit maken in voertuigen die met de nieuwste technologie zijn uitgerust. NDW levert de wegverkeersgegevens voor de Showcase. Ook hebben wij een stand op de beurs om meer bekendheid aan de organisatie te geven en verzorgen we een lezing in het Intertraffic Seminar Programma.  

Op de website van Intertraffic 2010 vindt u onder I&C Drive meer informatie over de demonstratie en het congres.

NDW website
Misschien hebt u het al opgemerkt, maar deze nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken. En niet alleen de nieuwsbrief, maar ook de NDW website is vernieuwd. Op www.ndw.nu vindt u informatie over de achtergronden en de voortgang van NDW. Naast de ontwikkelingen in de databank, gaan we u de komende tijd ook informeren over de toepassingen van de gegevens in verkeersmanagement en verkeersinformatie. Blijf het nieuws dus volgen!

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.