click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

Nieuwsbrief november

onderwerpen:
- Beurs Verkeer Mobiliteit en Parkeren
- NDW bestaat 10 jaar!
- NDW en Veiligheid
- Ontwikkeling Melvin gestart
- Bijna 10.000 km weg in de NDW-datastromen
- Aandacht voor de praktijkproef voertuigdata in NM-magazine
- Smart Mobility Hackathon op 9 en 10 november
- Samenwerking NDW, KNMI, SWOV en TUD rond weer en verkeer
- Nederland waarschijnlijk gastheer van ITS 2019
- Waarom zou ik een Data + Diensten overeenkomst met NDW afsluiten?

Beurs Verkeer Mobiliteit en Parkeren

NDW is weer met een eigen stand aanwezig tijdens de beurs Verkeer Mobiliteit en Parkeren in Houten op 22 en 23 november. Dit jaar staat onze aanwezigheid helemaal in het teken van Big-Data. Kom langs voor meer informatie of een demo en bekijk wat wij voor jou kunnen betekenen. We hebben één programma voor twee dagen, bekijk hieronder het programma. Tot ziens op stand 1814!

 

 

Tijdstip

Onderwerp

Wie

10  - 11 uur

Bruggendata: demo, uitleg en delen van ervaring. De gehele keten in de samenwerking met Mobility Sensing en 2Ways.

Tom van de Ven, Arthur Maring, Jan Spoelstra

11 – 12 uur

Historische FCD-data in kaart met de FCD-analysetool. FCD-snelheidsdata opgeslagen, gerouteerd en van A tot Z berekend. Handig voor toepassingen bij beleid, in kaart brengen van knelpunten en nieuwe en verhelderende inzichten.

Bob Veenbrink of Remco Gilbers

13 – 14 uur

ProbeVehicleData: dankzij allerlei sensoren in de auto zijn overheden nog beter in staat om het verkeer te monitoren. Dat soort toepassingen gaan ook steeds verder: van kwaliteit van het asfalt meten tot bepalen waar mist hangt.

Edoardo Felici

14 – 15 uur

Betere routeadviezen, snelheidsadviezen en duidelijke informatie voor de weggebruikers over wegwerkzaamheden en calamiteiten. Dat is de inzet van SOCRATES2.0.

Hans Kramer of Tiffany Vlemmings

15 – 16 uur

DiTTLab viewer demo: Het DiTTLab beschikt over een geavanceerde onderzoeksinfrastructuur, waarin resultaten uit verkeers- en vervoersdata uit sensornetwerken worden geanalyseerd, in combinatie met modellering en simulatie.

Ernst Scheerder

16 – 17 uur

NCIS – realtime ontvangen, verwerken en distribueren van verschillende verkeersdatastromen.

Tommy Delissen

NDW bestaat 10 jaar!

Op 3 december a.s. is het precies 10 jaar geleden dat de bestuurders de eerste samenwerkingsovereenkomst van NDW tekenden. Op bijgaande foto ziet u het moment dat toenmalig minister Eurlings namens het Rijk de samenwerkingsovereenkomst tekende. Aan het tweede lustrum van het samenwerkingsverband NDW zal het komende halfjaar op verschillende manieren aandacht worden besteed. Daarom hier alvast de aankondiging dat op 4 december de volgende, feestelijke NDW-nieuwsbrief zal verschijnen met speciale aandacht voor het 10-jarig bestaan van NDW. Dan zal ook het lustrumprogramma bekend worden gemaakt.
Wilt u nu alvast meer informatie, neem dan contact op via info@ndw.nu.

NDW en Veiligheid

Het (proactief) beheersen van allerlei veiligheidsrisico’s wordt voor iedere organisatie steeds belangrijker. Denk daarbij aan veiligheidsdomeinen zoals ARBO, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en informatiebeveiliging. 
Voor een interne RWS-publicatie is NDW-directeur Frits Brouwer onlangs geïnterviewd over veiligheidsmanagement. In het interview komen o.a. het bijdragen aan verkeersveiligheid en het aspect ‘beschikbaarheid’ bij informatiebeveiliging aan de orde. 

Klik hier voor het interview

Ontwikkeling Melvin gestart

NDW heeft namens alle provinciale partners een aanbesteding gedaan om een nieuw systeem voor het melden van wegwerkzaamheden en vergunningen voor gemeenten en provincies te laten ontwikkelen. Het systeem heet Melvin: Meldsysteem Verstoringen Infrastructuur Nederland.
Deze (Europese) aanbesteding is gewonnen door Dat.Mobility, welke samen met Tenuki het systeem zal gaan realiseren.
De werkwijze is vernieuwend: in korte sprints van 2 weken wordt steeds een stuk van het systeem ontwikkeld en gereed gemeld. Hierbij heeft de gebruikersorganisatie direct invloed op de inhoud en de ontwikkelvolgorde. Hiervoor schuift een kernteam van gebruikers aan bij de ontwikkelaars op hun werklocatie.  Meer informatie kun u lezen in de nieuwsbrieven die vanuit het project worden opgesteld. Voor rechtstreekse ontvangst van de nieuwsbrief of voor meer informatie over het project kunt u terecht bij els.rijnierse@ndw.nu 
 

Bijna 10.000 km weg in de NDW-datastromen

Voor zover we kunnen zien op basis van de laatste informatie gaan we dit jaar als NDW de 10.000 km aantikken! Dat betekent dat over 10.000 km weg data beschikbaar is voor onze partners, maar ook als open data.
Het totaal aantal km weg waar NDW-data over inwint bedroeg eind september 9250, een toename van bijna 1000 km ten opzichte van maart 2017.
De forse groei komt grotendeels op het conto van de reistijdinwinning via Floating Car Data en hier zitten nog een aantal provincies en gemeenten in de pijplijn.
De provincies zijn ver gevorderd in het omzetten van klassieke inwinning en een aantal gemeenten maakt voor het eerst gebruik van NDW-data met behulp van de FCD-inwinning. De groei per type wegbeheerder en per type inwinning is in onderstaande grafiek goed te zien.

Lees hier verder voor meer gedetailleerde informatie.
 

Aandacht voor de praktijkproef voertuigdata in NM-magazine

In de onlangs verschenen editie van NM-magazine 2017-2 is een artikel van Edoardo Felici, projectmanager bij NDW, opgenomen. Onder de titel 'De auto als sensor: de praktijkproef Voertuigdata' wordt in het artikel aandacht besteed aan het gelijknamige project.

Lees het hele artikel op pagina 31 van de online editie van NM-magazine.

Smart Mobility Hackathon op 9 en 10 november

Het afgelopen jaar heeft NDW via twintig voertuigen (tien dienstauto’s van Rijkswaterstaat en tien van provincies Noord-Holland, Overijssel en Groningen) Probe Vehicle Data verzameld. Deze geanonimiseerde sensordata brengen onder andere de snelheid, positie, remkracht en weersomstandigheden van de voertuigen in kaart en kunnen worden gebruikt voor verkeersinformatie en -management. Op 9 en 10 november a.s. tillen NDW-UO, CGI, HAN en SAS deze unieke data naar een hoger niveau door middel van een hackathon in het Datalab van Rijkswaterstaat.
In een tijdsbestek van 36 uur gaan drie teams van vijf leden de probe vehicle data combineren met onder meer weerdata van het KNMI om zo tot nieuwe inzichten en innovatieve toepassingen te komen. Vragen die hierbij centraal staan zijn onder meer: kun je een correlatie vinden tussen mistinformatie en FCD-mistlamp informatie, is er een relatie tussen weer- en remgedrag, en is het mogelijk om op basis van de remmingen en ruitenwissers te ontdekken of er op ZOAB is gereden door het voertuig?
Ben je benieuwd naar de resultaten van deze hackathon en wil je in gesprek met de data scientists, big data experts en mobility experts die hieraan hebben meegedaan? Kom dan op vrijdag 10 november vanaf 14:00 uur naar het RWS Datalab@work (gebouw Westraven, Utrecht, kamer H2.10)! De finale presentatie van de teams start om 15:30 uur; de prijsuitreiking vindt plaats om 16:30 uur met aansluitend een borrel.

Samenwerking NDW, KNMI, SWOV en TUD rond weer en verkeer

Sinds enige tijd werkt NDW samen met de SWOV, de TU Delft en het datalab van het KNMI. In gezamenlijkheid wordt onderzocht wat de relatie is tussen weer, verkeer én ongevallen op de weg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens van zo’n 160.000 ongevallen die zijn opgeslagen in de verkeersdatabanken. Het KNMI brengt hoge resolutiedata in van het weer, waaronder windwaarnemingen en neerslagradarbeelden. Het onderzoek richt zich met name op het ontdekken van patronen. Elk ongeval wordt daarbij gekoppeld aan de weersomstandigheden van dat moment. Klik hier voor meer informatie.

 

Lees het hele bericht

Nederland waarschijnlijk gastheer van ITS 2019

De ITS-Europe Supervisory Board van ERTICO heeft recent Brainport Eindhoven aangewezen als “preferred choice” kandidaat om het Europese ITS Congres 2019 te hosten. Ook NDW heeft de kandidatuur van Nederland ondersteund. Aan de toewijzing ging een selectieproces vooraf waarin inzendingen door verschillende steden in Europa zijn beoordeeld. De keuze is gemaakt op aanbeveling van de Europese Selectie Commissie, die alle inzendingen heeft onderzocht.

Dat betekent dat het onderhandelingsproces met Brainport Eindhoven nu start. Wanneer dit succesvol verloopt, leidt dit tot vastlegging. Zodra dit bekend is zal een officiële aankondiging worden gedaan over het gastheerschap van het ITS European Congress 2019.

Lees de eerste reactie op dit nieuws op Connekt.nl.

Waarom zou ik een Data + Diensten overeenkomst met NDW afsluiten?

Momenteel heeft NDW 17 Data + Diensten overeenkomsten met commerciële partijen.  Zij krijgen conform onze Producten en Diensten Catalogus, PDC, onze producten en diensten geleverd. Tevens maken onze D+D partners dankbaar gebruik van ons netwerk. Regelmatig worden er seminars, netwerkbijeenkomsten en overleggen georganiseerd door NDW. O.a. ook overleggen met service providers (D+D partners) en partner/stakeholders-overleggen. Tijdens zo’n moment kan ook uw wederdienst/oplossing gepresenteerd  worden en kunt u (in)direct contact leggen met uw (klant) doelgroep en dus uw bedrijf ook onder de aandacht brengen.

Verschillende D+D partijen leveren nu interessante wederdiensten. Wederdiensten op het gebied van verbetering datakwaliteit of dataketenlevering. Dit betreft onder andere tools en diensten op het gebied van datacontrole, -validatie of -presentatie en analyse van NDW-data met data van derden. Naast de bestaande D+D overeenkomsten zijn we in gesprek met verschillende geïnteresseerden. Verschillende bedrijven hebben al aangegeven de mogelijkheden voor een D+D overeenkomst met NDW te willen bespreken.

Leo van de Berg (IM_in_the_cloud) is als D+D overeenkomst Partner zeer content met de producten en diensten van NDW. In een interview vertelt Leo er meer over.

Lees het interview met Leo van de Berg.
 

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.