click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

Nieuwsbrief september

onderwerpen:
- Evaluatieonderzoek voor NDW-relaties
- Datablog: De juf staakt: verkeersproblemen opgelost
- De Stuiveling Open Data Award winnen met NDW-data?
- Vernieuwde Producten- en dienstencatalogus
- Belgische Minister van mobiliteit en NDW maken kennis
- Maatschappelijke kosten-batenanalyse open data
- Hoeveel kilometer Floating Car Data heeft NDW nu?
- Aanmelding basiscursus geopend
- Nieuwe VILD per 4 oktober 2017
- Bezoek ons op de beurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren

Evaluatieonderzoek voor NDW-relaties

NDW hecht veel waarde aan de mening van haar stakeholders. Daarom staan we eens in de twee jaar graag stil bij onze samenwerking en vragen we naar uw mening over ons. Dat doen we via een enquête die we naar al onze stakeholders toesturen.

De enquêteresultaten geven ons inzicht in:

  • Wat de mate van gebruik is van NDW-gegevens
  • Hoe de kwaliteit van gegevens wordt ervaren
  • Wat de ervaring is over onze dienstverlening
  • Hoe de samenwerking wordt ervaren

De resultaten van het onderzoek gebruiken we om bij te sturen op de doelstellingen, te investeren in de producten en om de samenwerking en dienstverlening te verbeteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Statisfact. Zij zijn verantwoordelijk voor de verzending van de enquête en de verwerking van de resultaten. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met de gegevens van de deelnemers en is anonimiteit bij deelname aan het onderzoek gewaarborgd. De enquête is op 4 september verzonden en kan tot en met 15 september ingevuld worden.

Wilt u ook graag uw mening geven over NDW en heeft u geen e-mail ontvangen. Neem dan contact op met Gab Franken, zodat u alsnog het evaluatieonderzoek ontvangt.

Datablog: De juf staakt: verkeersproblemen opgelost

Voor de zomervakantie, op dinsdag 27 juni 2017 hebben de leerkrachten van het basisonderwijs één uur lang gestaakt. De meeste juffen en meesters waren op het gebruikelijke tijdstip op school, maar bij wijze van protest begonnen ze later met de lessen. Of het kabinet onder de indruk is van deze harde actie moeten we nog even afwachten, maar de staking bood ons in ieder geval een uitgelezen kans om een veelgehoorde filehypothese te toetsen. Toetst u even mee?

Lees verder

De Stuiveling Open Data Award winnen met NDW-data?

Om het innovatief gebruik van open data zichtbaar te maken en te belonen, bestaat er sinds een jaar de Stuiveling Open Data Award (SODA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meedoen in de strijd om deze prijs kan iedereen die een toepassing heeft gemaakt waarbij open data van de Nederlandse overheid gebruikt wordt, zoals een website, app of visualisatie. Het gaat hierbij zowel om bestaande toepassingen als om nieuwe ideeën (minimaal een werkend prototype).

De winnaar ontvangt een wisselbeker en een geldbedrag van € 20.000 voor de verdere investering en ontwikkeling van de toepassing, waarbij (her)gebruik van open data voor maatschappelijke, democratische en/of economische meerwaarde voorop staat.

Het zou toch mooi zijn als iemand met gebruikmaking van NDW-data deze prijs wint. Daarom hierbij de aanmoediging om een mooie toepassing in te sturen! Dit kan tot en met 15 september 2017.

 

Geïnteresseerd? Lees verder op de website van SODA.

Vernieuwde Producten- en dienstencatalogus

NDW heeft een nieuwe Producten- en dienstencatalogus, PDC, samengesteld voor de partners en partijen waarmee we een Data+Diensten-overeenkomst hebben afgesloten. Dit betekent dat de PDC niet geldt voor Open Data afnemers van NDW. In de PDC is het overzicht opgenomen van de verkeersinformatieproducten van NDW en van de bijbehorende dienstverlening door de NDW Servicedesk.
Zo is een beschrijving opgenomen van de actuele verkeersgegevens, situatieberichten en opvraaghistorie. Ook is een overzicht opgenomen van de beschikbare basisbestanden verkeersinformatie die nodig zijn voor een goede verwerking van de NDW-producten. Aanvullend is een omschrijving  en toelichting van de NDW Servicedesk toegevoegd. Met de NDW procedurebeschrijving rond product- en dienstenaanpassingen of -updates sluit de PDC af.

Inmiddels hebben alle belanghebbenden de PDC digitaal toegezonden gekregen. Voor degenen die de mail gemist hebben is een online versie beschikbaar.
 

Download de PDC van NDW.nu

Belgische Minister van mobiliteit en NDW maken kennis

De Belgische federale minister van Mobiliteit, François Bellot, heeft begin juli een bezoek gebracht aan NDW, VCNL en Talking Traffic. In een gezamenlijke bijeenkomst heeft de minister kennis gemaakt met deze organisaties. Het bezoek heeft de minister een duidelijk beeld geschetst van de stand van zaken op het gebied van Smart Mobility en ITS in Nederland en alle activiteiten die gaande zijn.


Lees het korte verslag van het ministerbezoek

Maatschappelijke kosten-batenanalyse open data

De TU Delft heeft onlangs een studie uitgevoerd naar open data en de maatschappelijke kosten en baten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden vanuit het Kenniscentrum Open Data in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het onderzoek bestond uit twee delen: (1) een internationaal vergelijkend literatuuronderzoek naar de kosten en maatschappelijke baten van het openen van overheidsdata en (2) een maatschappelijke kosten-batenanalyse van vijf overheidsdatasets. NDW is een van de onderzochte organisaties. In hoofdstuk 4 van het rapport is het onderzoek naar NDW opgenomen, samen met de resultaten en de conclusies.


Lees de uitgebreide berichtgeving op onze website en de link naar het rapport

Hoeveel kilometer Floating Car Data heeft NDW nu?

Een simpele optelling van alle trajecten komt eind juli op een totaal van ruim 10.000 km. Maar gek genoeg zijn er meer antwoorden mogelijk op deze vraag.

 

In het verleden heeft NDW haar ‘kilometerstand’ altijd gebaseerd op herkomst en bestemming. Dit betekent dat een weg maar één keer in de kilometerstand wordt opgenomen. Ook als het gaat om wegen met gescheiden rijbanen of waar in twee rijrichtingen wordt gemeten. Trekken we deze theorie door naar FCD dan is het logisch om het aantal kilometer door twee te delen. Dat brengt ons dan op een totaal van grofweg 5000 kilometer.

Met name in stedelijke gebieden is het heel normaal dat reistijdtrajecten elkaar overlappen of deels samenvallen. Zo worden op eenzelfde stuk asfalt twee of meerdere trajecten gemeten. Als we dit doorrekenen zou het aantal kilometers zelfs nog lager uitvallen dan de eerder genoemde 5000.

Op dit moment groeit het aantal FCD-trajecten nog steeds. Later dit jaar geven we daarom nog een keer een update inclusief een analyse voor de overlappende reistijdmeetvakken.

Aanmelding basiscursus geopend

Op donderdag 12 oktober staat weer een hele werkdag basiscursus op de planning op locatie bij NDW. Op de cursusdag maakt u kennis met de NDW-organisatie en met de data uit de historische database. Om deel te nemen is geen voorkennis vereist.

Deelname is gratis en bestemd voor de volgende partijen:

  • partners
  • medewerkers van overheidsinstellingen of opleidingsinstituten
  • dataproviders
  • organisaties waar Data en Diensten overeenkomst mee is afgesloten
  • commerciële bedrijven die in opdracht van een overheidspartner werken

 

Wij verzorgen ook cursussen op locatie. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Aanmelden of meer informatie opvragen? Dat kan via info@ndw.nu.

Nieuwe VILD per 4 oktober 2017

 

Op 4 oktober wordt de VILD 5.14.A in alle NDW-systemen in productie genomen. VILD staat voor VerkeersInformatie Locatie Database en is nodig om meetlocaties op een kaart te kunnen projecteren. De documentatie voor afnemers om zich op deze wijziging voor te bereiden is beschikbaar onder technische documentatie op deze website.

Bezoek ons op de beurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren

Op woensdag 22 en donderdag 23 november vindt in de Expo in Houten weer de beurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren plaats. Net zoals voorgaande jaren is NDW dit jaar ook aanwezig met een eigen stand.

Onze aanwezigheid staat geheel in het teken van de aanpassing van ons datawarehouse met historische wegverkeersgegevens. Want met de realisatie van het datawarehouse maken we allerlei verschillende nieuwe oplossingen mogelijk. We informeren u graag over ideeën en nieuwe ontwikkelingen die onze nieuwe datawarehouse mogelijk maken.

Het programma is nog in ontwikkeling maar begint steeds meer vorm te krijgen. Dus wordt vervolgd!

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.