click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

Nieuwsbrief juli 2017

onderwerpen:
- Grootschalige proef met innovatieve verkeersdiensten in regio Amsterdam als vervolg op Praktijkproef Amsterdam (PPA)
- Jaaroverzicht NDW 2016
- Nieuwe website MOGIN
- Dit is NDW...
- Onderscheiding voor beste essay ITS Congress
- Start CBM-ontwikkeling
- NDW en NWB slaan de handen ineen voor verwerking van meldingen
- Bruginformatie via NDW
- Flisterberichten (Weginspecteurs) in Verkeersberichten
- Deelname NDW aan Physics with Industry workshop
- Kennismaking nieuwe DG RWS

Grootschalige proef met innovatieve verkeersdiensten in regio Amsterdam als vervolg op Praktijkproef Amsterdam (PPA)

Betere routeadviezen, snelheidsadviezen en duidelijke informatie voor de weggebruikers over wegwerkzaamheden en calamiteiten. Dat is de inzet van een nieuwe samenwerking tussen de overheden in de Metropoolregio Amsterdam, waar NDW in deze samenwerking ook deel van uitmaakt, en een aantal internationale bedrijven, waaronder Google Maps, TomTom Groep, HERE Technologies en BMW Groep. Op 7 juli besloot de Europese Commissie de proef mede te financieren. In eerste instantie gaat het om een proef waaraan meer dan 6.000 weggebruikers in en rond Amsterdam zullen deelnemen. De proef moet in 2019 van start gaan.

Lees meer over de samenwerking en de proeven die plaatsvinden onder de naam SOCRATES2.0

Jaaroverzicht NDW 2016

In ons recent verschenen jaaroverzicht blikken we met een voldaan gevoel terug op het afgelopen jaar. Een belangrijke mijlpaal was bijvoorbeeld het afronden van het aanbestedingstraject voor Floating Car Data.

Lees het jaaroverzicht NDW 2016

Nieuwe website MOGIN

MOGIN is het platform voor standaardisatie van de Nederlandse Mobiliteitsinformatie en bereidt onder andere relevante besluitvorming voor in Europese standaardisatiegremia, zoals voor DATEX-II.

Op 27 juni heeft Connekt de vernieuwde website van MOGIN in gebruik genomen. Naast de nieuwe uitstraling zijn twee onderdelen toegevoegd aan de site, namelijk Issues en Forum.

Via Issues geeft u verbeteringen door over het gebruik van de protocollen die onder verantwoordelijkheid van MOGIN vallen. Op het Forum is ruimte voor een actieve discussie over het gebruik van de protocollen en mogelijke oplossingen, maar ook voor slimmigheden die het gebruik bevorderen. Verder leent het Forum zich om protocolwijzigingen gemakkelijk door te geven. De redactie van het Forum is in handen van de NDW-uitvoeringsorganisatie.

Neem een kijkje op de vernieuwde website

Dit is NDW...

Wat we als NDW doen, leggen we graag aan u uit met deze nieuwe animatie onder het motto:

 

"NDW, uw publieke bron voor verkeersgegevens".

Onderscheiding voor beste essay ITS Congress

Tiffany Vlemmings, projectleider Strategie en Innovatie van NDW, is op de twaalfde editie van het Europese ITS Congres dat medio juni in Straatsburg werd gehouden, in de prijzen gevallen. Het essay “Traffic Management 2.0, Contractual agreements and Schemes” waarvan Tifanny eerste auteur is, is geëerd met 'Best Paper Award (Technical)'. Tijdens de opening van het congres heeft Tiffany de felicitaties in ontvangst genomen.

De jury meldde over het essay: “A comprehensive and well-written description of the TM 2.0 (Traffic Management 2.0) innovation platform that is a mini-reference guide for both new and experienced users. A paper of great practical benefit for suppliers, users and regulators”.

Lees het essay “Traffic Management 2.0, Contractual agreements and Schemes”.

Start CBM-ontwikkeling

NDW is van start gegaan met de ontwikkeling van de Configuratiebeheer Manager, CBM. Na een openbare Europese aanbesteding is de opdracht gegund aan OVSoftware. De tooling die OVSoftware ontwikkelt, begeleidt de dataleveranciers van NDW in het aanmaken van de locatiereferentie bij de meetdata. Dit beschrijft de locatie waar meetapparatuur door leveranciers is geplaatst. Hiermee wordt de kans op fouten geminimaliseerd en kunnen geautomatiseerde controleslagen plaatsvinden. Dit heeft als voordeel dat de NDW functioneel beheerders efficiënter kunnen werken. Ook biedt de CBM de mogelijkheid aan de partners van NDW om trajecten aan te maken waarvoor op basis van Floating Car Data reistijden kunnen worden berekend. Op deze manier ontvangen de partners op maat reistijdgegevens voor hun verkeersmanagement- en beleidstoepassingen. De CBM wordt in het najaar opgeleverd.

NDW en NWB slaan de handen ineen voor verwerking van meldingen

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens en het Nationaal Wegenbestand, NWB, gaan samenwerken op de verwerking van vragen en correcties op het kaartmateriaal van het Nationaal Wegenbestand. Hiervoor bieden deze organisaties vanaf 1 juni 2017 het emailadres van de Servicedesk van NDW aan: mail@servicedeskndw.nu. Op deze manier ontstaat voor alle geïnteresseerde partijen één contactpunt voor het stellen van vragen voor kaart- en verkeersgegevens. Ook correcties op de maximum snelheden, die sinds december 2016 via NDW beschikbaar worden gesteld, kunnen via dit emailadres worden ingezonden. Dankzij een interne afhandeling komen de meldingen terecht bij de desbetreffende functioneel beheerder die in staat wordt gesteld om een antwoord te geven.

Bruginformatie via NDW

In de eerste helft van 2017 is het aantal bruggen waarover NDW situatieberichten doorgeeft flink gegroeid. We begonnen het jaar met 47 bruggen en zijn inmiddels gegroeid naar 104 bruggen die allemaal in onze datafeed zijn opgenomen.

Wanneer een brug is geopend komt er een signaal binnen in het NDW-systeem. Realtime biedt NDW deze gegevens aan als open data. Zo is bekend waar, wanneer en hoe lang er een brug open staat. Voor de weggebruiker is dit wel zo handig, want die ontvangt gelijk de info via de routeplanner. Lees meer

Flisterberichten (Weginspecteurs) in Verkeersberichten

Na een succesvolle pilot in 2016 is met ingang van 6 juli 2017 de levering van de zogenaamde Flisterberichten hervat. Het betreft hier informatie van stilstaande weginspecteurvoertuigen van Rijkswaterstaat, tijdens Incident Managementactiviteiten.

Wanneer de weginspecteur ter beveiliging van een incident zijn auto in fend-off heeft gezet, verzendt hij door middel van de rode knop zijn locatiegegevens (GPS-coördinaten) via het mobiele telefoonnetwerk. Deze gegevens worden op het zogenoemde Flister-platform omgezet in reguliere verkeersinformatie en via NDW beschikbaar gesteld.

De berichten zijn beschikbaar in het eindproduct Verkeersberichten (Rijkswaterstaat) en te identificeren met de prefix "RWS02".

Deelname NDW aan Physics with Industry workshop

De ingediende bedrijfscasus van NDW is gekozen als een van de casussen voor de Physics with Industry workshop. Bij de Physics with Industry workshop werken 50 natuurkundige promovendi en postdocs aan casussen gedurende een week. In de casus van NDW ligt de nadruk op reistijdbetrouwbaarheid op routes en segmenten. De reistijdbetrouwbaarheid geeft informatie over de onverwachte vertragingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door een gekantelde vrachtwagen. Wat is een goede maat voor deze onverwachte vertragingen? En hoe reken je onverwachte vertragingen op segmenten om naar routes? In de Physics with Industry workshop zullen deze en andere vragen worden onderzocht vanuit een natuurkundig perspectief. Deze workshop wordt georganiseerd door NWO en het Lorentz Center.

Kennismaking nieuwe DG RWS

De nieuwe Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, Michèle Blom, bracht op 22 juni een kort werkbezoek aan NDW in het kader van haar algemene oriëntatie. RWS is natuurlijk partner in het samenwerkingsverband NDW, maar ook 'huisbaas' van de Uitvoeringsorganisatie; ze heeft dus een dubbele verantwoordelijkheid naar NDW. Naast een algemene inleiding door NDW-directeur Frits Brouwer, zijn tijdens dit bezoek in het bijzonder de volgende onderwerpen aan bod gekomen via een korte pitch van een aantal NDW-medewerkers: de NDW-datastromen, de Big Data aanpak van NDW en het gebruik van Floating Car Data.

Afsluitende reactie van mevrouw Blom was dat ze het erg interessant vond te merken dat NDW zich met zoveel meer bezighoudt dan alleen het verzamelen van verkeersgegevens – zoals ze NDW nog kende uit haar tijd bij DGB - en hierdoor enorm gegroeid is.

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.