click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

Nieuwsbrief mei 2017

onderwerpen:
- NDW ontdekt Floating Bike Data
- Nederland kandidaat gastland Europees ITS congres 2019
- Financiële analyse van NDW
- Maximum snelheden in het open data portaal
- Onderzoek bruikbaarheid kruispuntverhoudingen uit FCD
- Ook in Q2 weer cursussen
- NDW’s nieuwe BIG data warehousing
- NDW Data Science Society van start
- Eerste bevindingen gebruik FCD
- Over de appels en peren van de drukste weg in Nederland

NDW ontdekt Floating Bike Data

NDW ontdekt voorzichtig de mogelijkheden van ‘Floating Bike Data’ door de samenwerking op te zoeken met Strava. Deze partij is de grootste potentiële leverancier van een smartphoneapplicatie waarmee fietsroutes en –prestaties bijgehouden worden.

Lees meer over het oriëntatieproces en het vervolg
 

Nederland kandidaat gastland Europees ITS congres 2019

Op maandag 27 maart heeft de Brainportregio, met de gemeente Helmond voorop, zich officieel kandidaat gesteld voor het gastheerschap voor het prestigieuze Europese congres over intelligente transportsystemen (ITS) in 2019. Dit werd gedaan door het aanbieden van het bid book aan ERTICO. Ook NDW heeft deze kandidatuur ondersteund.

 

Lees het hele bericht

Financiële analyse van NDW

In opdracht van NDW heeft Ecorys de bedrijfseconomische en maatschappelijke baten van NDW onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat in een periode van acht jaar NDW een bedrijfseconomische besparing heeft opgeleverd van € 20,3 miljoen. De activiteiten van NDW kosten de Partners namelijk gemiddeld geen 17 miljoen euro per jaar, maar 14 miljoen, door de samenwerking NDW. Ook geeft Ecorys een doorkijk naar de toekomst en beschrijft dat tussen 2017 en 2021 de totale maatschappelijke baten van NDW € 284,9 miljoen zullen bedragen, dit is exclusief de kosten van NDW.

 

Lees het originele bericht

Maximum snelheden in het open data portaal

Gegevens over maximum snelheden beschikbaar als open data

 

Rijkswaterstaat stelt maandelijks de gegevens over de maximum snelheden op het Nederlandse wegennet beschikbaar. Er worden twee bestanden geleverd: één voor het hoofdwegennet (WEGGEG), één voor het onderliggende wegennet (WKD).

 

Bestanden raadplegen of contact opnemen met de servicedesk

Onderzoek bruikbaarheid kruispuntverhoudingen uit FCD

Kruispuntverhoudingen geven de verhoudingen weer van de omvang van de ingaande en uitgaande stromen van een kruispunt. Deze verhoudingen zijn waardevol voor het in beeld brengen van de omvang van de totale verkeersstromen voor bijvoorbeeld verkeersmanagement maar ook het opstellen van lucht en geluidnalevingsrapportages.

 

Lees het hele artikel

Ook in Q2 weer cursussen

Met enige regelmaat verzorgt de NDW-uitvoeringsorganisatie cursussen in het gebruik van haar historische data. In het begin van 2017 zijn een aantal cursussen met succes georganiseerd. Vanwege de enthousiaste reacties staat een aantal cursussen opnieuw op de agenda. Tijdens deze cursussen leert u om meer uit de NDW-data te halen.

 

Meer informatie over de cursus, de data en het aanmelden 

NDW’s nieuwe BIG data warehousing

Datawarehousing is een onderwerp wat nadrukkelijk op de agenda staat van NDW. De huidige historische databank wordt goed gebruikt en krijgt een vervolg in het nieuwe datawarehouse.
De toename in soorten data, de hoeveelheden data en de flexibiliteit om hier mee om te gaan stellen aanvullende eisen aan de NDW datawarehousing.
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe datawarehousing in de Cloud. De eerste stapjes met toepassingen zijn gezet zoals FCD ontvangst, opslag en een FCD viewer.
Datawarehousing betreft  een programma en er zal nog veel nieuws over volgen.

NDW Data Science Society van start

Op 1 mei is de NDW Data Science Society van start gegaan: zes bedrijven die zijn gecontracteerd om bij te dragen aan innovatieve data-ontwikkeling bij NDW. De komende 12 maanden zullen zij werken aan de ontwikkeling van algoritmes, prototypes en pseudocode om een basis te leggen voor nieuwe toepassingen dankzij de data die NDW vanuit allerlei bronnen binnenhaalt. Denk hierbij aan datafusie, verrijking, validatie en big data algoritmes waarmee de partners van NDW nog meer inzichten zullen krijgen en de gegevenskwaliteit verder kan worden verbeterd.

 

Lees verder over het samenwerkingsverband

Eerste bevindingen gebruik FCD

Vanaf begin dit jaar ontvangt NDW landelijke FCD reistijd data van Be-Mobile. Door diverse partners worden deze reistijden al in meer of mindere mate gebruikt. In de provincie Zuid-Holland is gedurende een korte periode de oude inwinning (wegkantsystemen) blijven hangen. NDW heeft samen met de provincie Zuid-Holland de reistijden op een aantal trajecten onderzocht.

 

Meer informatie over de uitkomsten 
 

Over de appels en peren van de drukste weg in Nederland

Het nieuwsberichtje van CBS kan u als verkeersprofessional niet ontgaan zijn: de A13 is ’s lands drukste snelweg. Mmm. We kennen het CBS – de bron van het berichtje – als een betrouwbare organisatie die wel wat met rekenen heeft. Maar de A13 het drukst? Welk telraam hebben ze daarvoor gebruikt?

 

Nieuwsgierig naar onze analyse? Lees dan verder

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.