click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

mei 2016

onderwerpen:
- NDW directe datalevering binnen de seconde
- Nieuwe VILD per 1 juni 2016
- NDW Jaaroverzicht 2015 verschenen
- Nieuwe gegevens in de databank
- Innovatieve verkeersapps PPA op grote schaal gebruikt
- Datablog: Velsertunnel dicht. Passen we ons aan?
- Datablog: Zondagsrijders: terechte ergernis of niet?

NDW directe datalevering binnen de seconde

Snelle datalevering is cruciaal voor goede verkeersinformatie en het succes van toekomstige ontwikkelingen zoals connected en coöperatief rijden. NDW biedt daarom sinds kort aan afnemers de optie van een nog snellere datalevering. Bij deze zogenaamde directe levering worden actuele verkeersgegevens in kleine datapakketjes direct naar de afnemers doorgestuurd. De kleine pakketjes hebben een doorlooptijd van ongeveer 0,2 seconde.

Normale of directe levering
Actuele verkeersgegevens geven een beeld van de actuele verkeerssituatie op de weg. Het is een constante stroom van minuutgegevens over het aantal voertuigen (vaak onderverdeeld in voertuigcategorieën) dat één van de meetpunten passeert, de gemiddelde snelheid waarmee dat gebeurt en/of de gemiddelde reistijd die op trajecten gemeten wordt. Bij de normale datadoorgifte worden al deze minuutgegevens verzameld en als één pakket op seconde 42 na de meetminuut doorgegeven aan de afnemers. Bij de directe levering wordt er niet meer gewacht op dit vaste publicatiemoment, maar worden de data direct na ontvangst doorgestuurd. Deze kleine datapakketjes, bijvoorbeeld van één regio of één toeleverancier, worden dus niet samengevoegd met de andere datapakketjes.

Voor wie is deze service
Partners van NDW en afnemers met een Data+Diensten overeenkomst kunnen gebruik maken van de directe levering. Voor gebruikers van de NDW Open Data Service is deze service niet beschikbaar.
 

Nieuwe VILD per 1 juni 2016

Op 1 juni 2016 wordt de VILD 5.11 in alle NDW-systemen in productie genomen. VILD staat voor VerkeersInformatie Locatie Database en is nodig om meetlocaties op een kaart te kunnen projecteren. De documentatie voor afnemers om zich op deze wijziging voor te bereiden is beschikbaar onder technische documentatie op onze website.

NDW Jaaroverzicht 2015 verschenen

In het Jaaroverzicht 2015 kijken we terug op wat we als NDW-samenwerkingsverband allemaal hebben bereikt in het afgelopen jaar. En dat is best veel. We hebben ons met een nieuwe inkoopstrategie voor verkeersgegevens en met nieuwe ICT-systemen voorbereid op de toekomst van snelle en flexibele datalevering. Samen met DiTTLab van de TU Delft ontwikkelen we nieuwe analysetools waarmee de grote NDW-bestanden met elkaar en met externe bronnen gekoppeld kunnen worden. Dit is bouwen aan de toekomst van NDW terwijl de actuele data 24/7 beschikbaar zijn, de historische databank almaar beter gevuld raakt en steeds meer afnemers de data gebruiken in hun producten en diensten.

Klik hier voor het NDW Jaaroverzicht 2015.

Heeft u naar aanleiding van het Jaaroverzicht nog vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag van u. Reageer naar info@ndw.nu

Nieuwe gegevens in de databank

De afgelopen periode zijn weer veel gegevens aan de NDW-databank toegevoegd. Voor de provincies Utrecht, Groningen en Flevoland worden gegevens ingewonnen over intensiteiten, puntsnelheden en voertuigcategorieën (resp. 150, 84 en 69 meetlocaties). Over Maastricht en de Regio Twente zijn reistijdgegevens beschikbaar gekomen en ook worden er rond de Velsertunnel extra reistijdgegevens ingewonnen.

Al deze gegevens zijn beschikbaar in de actuele datafeed van NDW en worden opgenomen in de historische databank.

Innovatieve verkeersapps PPA op grote schaal gebruikt

In 2015 kregen meer dan 40.000 automobilisten in de regio Amsterdam, tijdens 1 miljoen ritten, via apps in de auto individuele verkeersinformatie en routeadvies. Het advies werd steeds proactief aangepast aan de actuele situatie op de weg en aan de bestemming van de automobilist. Ruim 50% van de deelnemers volgde het advies op. Bij grote evenementen in Amsterdam-Zuidoost werd op deze manier het verkeer beter gespreid over de aanvoerwegen en parkeerlocaties. Deelnemers aan de proef waren bij deze evenementen daardoor sneller op de plaats van bestemming.

In het Overkoepelend eindrapport PPA in car worden alle inzichten uitgebreid beschreven die tijdens de proef zijn opgedaan. Ten aanzien van het ontsluiten van overheidsdata concludeert de Praktijkproef Amsterdam: Zorg dat de ontsluiting van VM-/VI-data meer prioriteit krijgt bij wegbeheerders. Bevorder proactief dat alle publieke verkeersmanagementdata binnen afzienbare tijd worden aangeboden aan NDW. Zo kan de overheid een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de diensten.

Datablog: Velsertunnel dicht. Passen we ons aan?

De bijna zestig jaar oude Velsertunnel was hoognodig aan een opknapbeurt toe. Vanaf 15 april 2016 is de tunnel daarom afgesloten, om pas begin volgend jaar weer open te gaan (12 cm hoger, dat dan weer wel). Om de verkeershinder te beperken, hoopt Rijkswaterstaat dat de vaste Velsertunnel-gebruikers hun reisgedrag aanpassen. ‘Eerder of later vertrekken, het openbaar vervoer nemen of de fiets pakken’, luidt het devies. Maar slaat dat aan? Op basis van NDW-data maken we een korte-termijn-balans op. Lees meer

Datablog: Zondagsrijders: terechte ergernis of niet?

Zondagmiddag: het ideale moment om je kinderen in de autozitjes te hijsen en weer gezellig op visite te gaan bij opa en oma. Rustige wegen voor je uit, dus dat wordt ontspannen rijden op de cruise control. Eh, ja… tot je vol op de rem moet vanwege een paar links rijdende amateurs. Weten die niet dat je hier 130 mag? Even later, je was net weer op snelheid, hetzelfde verhaal. Het zijn die typische zondagsrijders, besef je. Weg is je ontspannen rit.

De vraag is natuurlijk of het verkeer onderweg naar opa en oma nu écht zo anders is. Of beeld je je het vooral in omdat het nu eenmaal zondag is, maar zijn er doordeweeks net zoveel ‘zondagsrijders’? Voer voor lange discussies aan de borreltafel! Toch gaan wij proberen om die vraag hier gedegen te beantwoorden. Met behulp van NDW-data uiteraard. Lees meer
 

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.