click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 31-08-2020

Nieuw Technisch Handboek VILD 6 en VILD6.0.A

In november 2019 is het nieuwe Technisch Handboek VILD 6 opgeleverd. Onlangs is de daarbij behorende eerste versie van VILD6 (VILD6.0.A) vrijgegeven. Het Technisch Handboek VILD 6 en VILD6.0.A vinden zijn te downloaden van de website van NDW.

 

Een update van het Technisch handboek was nodig om de documentatie in lijn te brengen met het huidige beheer en de kwaliteit van de VILD te verbeteren. De toenemende complexiteit in het Nederlandse wegennet stelt namelijk andere en/of hogere eisen aan de VILD om begrijpelijke en consistente verkeersinformatie te blijven verstrekken.

 

Bij de update zijn twee uitgangspunten gebruikt:
•    Allereerst worden er geen wijzigingen doorgevoerd in het datamodel van de VILD. Het format en de logica van de VILD verandert niet, zodat er geen ingrijpende wijzigingen nodig zijn in applicaties die de VILD gebruiken.
•    Ten tweede is gekozen om de VILD te versimpelen door te focussen op de doelstelling van verkeersinformatie en verkeersmanagement. Informatie die ooit om andere doelstellingen aan de VILD is toegevoegd wordt verwijderd en/of niet meer actief beheerd.

 

Het bestaande Technische Handboek VILD 5 uit 2008 is volledig herschreven. In de nieuwe versie zijn onderstaande punten doorgevoerd:
•    Wijziging in naamgevingsregels: nieuwe regels voor een aantal locatietypen die zorgen voor consistente benamingen van met name segmenten, verbindingswegen en afritten.  
•    Wijziging in VILD-velden: nieuwe regels voor enkele VILD-velden om duidelijkheid te geven hoe en wanneer deze velden worden gevuld.
•    Wijzigingen in de opbouw van VILD-netwerk: nieuwe richtlijnen om meer duidelijkheid te geven hoe een praktijksituatie wordt vertaald naar een VILD-weergave.
•    Wijzigingen in toepassing en inhoud van locatietypen: verbetering van beschrijving van punt- en gebiedslocatietypen om consistentie in benaming en toepassing van deze locatietypen te garanderen.
•    Wijzigingen in GEO-extensie: een technische beschrijving over de GEO-extensie is toegevoegd aan het technisch handboek. Hierin zijn (nieuwe) concrete eisen opgenomen.
•    Locatietypen verwijderd: verschillende locatietypen zijn niet meer relevant voor verkeersinformatie en verkeersmanagement, en zijn in de afgelopen jaren niet meer actief beheerd. Deze overbodige locatietypen worden verwijderd.
•    VILD-velden niet meer gebruikt: enkele VILD-velden worden niet meer gevuld. Deze velden blijven standaard leeg (of andere default-waarde). Bij een toekomstige datamodelwijziging worden deze velden verwijderd.

 

LET OP: Deze VILD6.0.A zal NIET in productie worden genomen, maar dient alleen gebruikt te worden om te kunnen testen of applicaties om kunnen gaan met deze nieuwe VILD. Deze VILD6.0.A bevat geen wijzigingen ten opzichte van de huidige VILD5.21.A, alleen wijzigingen op basis van het nieuwe Technische Handboek VILD 6 zijn doorgevoerd. De eerste VILD6 die in productie genomen wordt is VILD6.1.A, waarvan de vrijgave eind oktober 2020 is gepland.

 

Voor meer informatie over het gebruik van deze VILD6.0.A, kan contact worden opgenomen met de servicedesk van NDW: mail@serivcedeskndw.nu.

 

Home Nieuws Nieuw Technisch Handboek VILD 6 en VILD6.0.A
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.