click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 26-05-2020

Blogserie: effecten van Corona maatregelen op verkeer en mobiliteit

LAATSTE UPDATE 06-07  Sinds de overheid flinke maatregelen heeft ingesteld om de verspreiding van Corona Virus (COVID-9) te vertragen, zien we velerlei sociaal-economische effecten optreden, ook op het verkeer. In dit blog duiken we in de data en vatten we deze verkeerseffecten kort samen en/of diepen we een ander aspect van de mobiliteit uit.

U ziet hieronder een overzicht van alle blogs die NDW hierover heeft gepubliceerd. op maandag 6 juli verscheen de laatste update van het blog over de effecten van Corona maatregelen op verkeer.

 

Op 6 juli publiceren we de laatste blog in deze serie, waarin we terugkijken op alle onderzoeken die we in dit kader hebben uitgevoerd. Uiteraard stoppen de datablogs zelf niet: daarmee gaat NDW door, maar dan ook over andere onderwerpen. Graag nodigen we de geïnteresseerden uit om onderwerpen aan te dragen voor de datablogs in de zomer (infof{at}ndw.nu)

 

DATUM                ONDERWERP
6 juli 2020 De laatste blog over de effecten van de Corona maatregelen, met een uitgebreide terugblik op het tweede kwartaal en de cijfers in historisch perspectief.
24 juni 2020 Waar de verkeersvraag afgelopen weken vrij stabiel was, zien we deze week weer een stijging. Op etmaalniveau zitten we bijna op dezelfde waarden als begin maart. De ochtendspits is nog altijd een stuk rustiger dan normaal (ca. -20% - 15%). De doorstroming op ’s lands wegen is nog altijd eens stuk beter dan begin maart. Waarschijnlijk komt dit door de gelijkmatigere spreiding van de verkeersvraag over de dag. Wel zien we dat de gemiddelde snelheden in de restdag en avond iets onder die van begin maart liggen: mogelijk komt dit doordat het tijdens deze dagdelen wat drukker is geworden.
17 juni 2020 Vorige week namen we een zekere stabilisatie waar op de weg, waarbij de verkeersvraag op etmaalniveau rond de 90% bleef hangen t.o.v. de periode voor de maatregelen in maart. Zou dit het reguliere verkeersbeeld kunnen worden in de anderhalve meter economie?
10 juni 2020 De verkeersvraag lijkt zich deze week te stabiliseren in vergelijking met de voorgaande weken: er hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan. Analoog aan het wegverkeer, zien we ook dat de ochtendspits in het fietsverkeer weer op gang lijkt te komen. De gelijkmatigere spreiding van het verkeer over de dag lijkt een bijdrage te leveren aan de doorstroming op het rijkswegennet, ondanks de toegenomen drukte.
3 juni 2020 Afgelopen weken zijn veel kwartaalcijfers bekend gemaakt over de economie. In dit blog gaan we  iets verder terugkijken, naast de gebruikelijke overzichten voor de automobiliteit, vrachtverkeer en fietsmobiliteit. Verder kijken we ook naar de doorstroming. Nu de verkeersdrukte gestaag toeneemt, is het de vraag of de vertrouwde fileknelpunten ook weer terugkeren.
25 mei 2020 Deze keer: drukte op de Zeeuwse wegen. Op basis van het weigh-in-motion (WiM) bestand (ILT), doen we ook uitspraken over de vervoersontwikkelingen in tonnen. We beginnen weer met de effecten op de automobiliteit, gevolgd door het vrachtverkeer en de fietsmobiliteit.
13 mei 2020 Vorige week bevatte enkele bijzondere dagen, zoals Bevrijdingsdag én Moederdag. Net als de vorige keer hebben we de verkeersindex in beeld gebracht voor alle dagen t/m 12 mei. In de blog beschrijven we de effecten op verkeer, vrachtverkeer en fiets.
6 mei 2020 De afgelopen dinsdag was het 5 mei: deels een vrije dag waarop veel mensen afwijkende mobiliteitspatronen vertonen. Daarom beginnen we eerst met een groter plaatje over de periode tot 5 mei dit jaar en vorig jaar, om ook met een jaar geleden te vergelijken. Verder: fietsmobiliteit cijfers Noord-Gelderland toegevoegd.
29 april 2020 De afgelopen paar weken zagen we een opleving van het autoverkeer, met name het personenvervoer. Zet deze zich door? Deze week kijken we weer naar de meest recente ontwikkelingen op gebied van automobiliteit, vrachtverkeer en fietsmobiliteit. Naast de NDW cijfers hebben we daarbij ook andere bronnen toegevoegd om de ontwikkelingen nader kunnen duiden. En als extraatje behandelen we een nieuwe NDW indicator: de reistijdbetrouwbaarheid.
22 april 2020 Met deze keer: voor enkele drukke locaties – gebaseerd op de ANWB file hitlijst – de absolute etmaalintensiteiten. En voor de liefhebber de tijd-weg diagrammen van 3 drukke wegen, waarmee het effect op de doorstroming zichtbaar wordt.
15 april 2020 Effecten op verkeer en mobiliteit, met deze keer effecten op doorstroming en fietsmobiliteit uitgelicht.
09 april 2020 Hoe hebben de automobiliteit en het vrachtverkeer zich ontwikkeld?
08 april 2020 Wat is het effect op internationaal verkeer ( verkeer van Schiphol en het grensoverschrijdende verkeer) en ook de doorstroming (gemiddelde waargenomen snelheden en reistijden op enkele trajecten)
01 april 2020 Hoe hebben de auto- en fietsmobiliteit, alsmede het vrachtverkeer zich ontwikkeld?
26 maart 2020 Hoe hebben de automobiliteit, het goederenvervoer over de weg en het water en de fietsmobiliteit zich ontwikkeld?

 

 

 

 

Home Nieuws Blogserie: effecten van Corona maatregelen op verkeer en mobiliteit
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.