click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 05-03-2020

Verbeteren van verkeersmanagementinformatie voor routeadvies

In opdracht van Rijkswaterstaat en in afstemming met het LVMB voert NDW een aantal activiteiten uit die gericht zijn op het delen van verkeersmanagementinformatie voor routeadvies.  Het project richt zich op:

  1. Ontsluiten van strategische beleidsinformatie
  2. Doorgeven van actieve DVM-services
  3. Inzet van virtuele DRIP’s
  4. Inzet van calamiteitenpushbericht

In 2019 is gestart met de eerste twee onderdelen. In de loop van 2020 worden activiteit 3 en 4 opgepakt.

 

Ontsluiten van strategische beleidsinformatie

Strategische beleidsinformatie betreft de regels voor het inzetten van (tijdelijke) maatregelen als milieuzones, venstertijden (bijv. voor laden en lossen) en informatie over het beschikbare wegennet (welke wegen moeten gebruikt worden voor het sturen van verkeer). NDW zorgt dat voor deze typen informatie een DATEX II profiel beschikbaar is. Matrixian verzamelt de gegevens bij wegbeheerders en verwerkt de verzamelde informatie in de door NDW beschikbaar gestelde DATEX profielen en levert deze in XML format terug aan NDW. NDW publiceert de XML-berichten zodanig dat ze kunnen worden gebruikt door service providers.

 

Doorgeven van actieve verkeersmaatregelen

Ook ontwikkelt NDW de technische infrastructuur en functionele tools die nodig zijn om actieve verkeersmanagementmaatregelen (bijvoorbeeld omleidingen) door te kunnen geven aan service providers. NDW heeft een prototype webapplicatie ontwikkeld waarmee wegbeheerders zogenoemde DVM-services kunnen intekenen. Wegbeheerders maken via een webinterface scenario’s aan die worden opgeslagen in een database (denk aan de te vermijden originele route en een omleidingsroute). Sinds september 2019 wordt er stapsgewijs door verschillende regio’s getest met het invoeren en publiceren, en de  activatie en de-activatie van DVM-maatregelen via de NDW infrastructuur en webapplicatie. De komende tijd wordt de applicatie verder functioneel getest in de regio’s om het prototype te ontwikkelen tot een productieversie. Tot slot worden vanuit het project ook afspraken gemaakt met service providers over het definitieve formaat waarin de informatie die aan hen wordt geleverd, zodat zij dit goed kunnen verwerken in hun routeadviezen.

 

Home Nieuws Verbeteren van verkeersmanagementinformatie voor routeadvies
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.