click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 04-03-2020

Video: NDW faciliteert publiek private samenwerking in SOCRATES2.0

Publieke en private partijen beschikken allemaal over hun eigen verkeersdata en baseren daarop hun informatie- en navigatiediensten. In het project SOCRATES2.0 werken deze partijen samen door hun data te delen en de navigatieadviezen meer op elkaar af te stemmen. Zo willen ze de doorstroming en veiligheid nog verder verbeteren. NDW faciliteert deze samenwerking. 

 

Vandaag publiceerde NOS een leuke video over sluipverkeer in dorpskernen, waarbij het project SOCRATES2.0 wordt genoemd als oplossingsrichting:

 

 

Voorspellen van files door het delen van data

Wegbeheerders en marktpartijen delen hun beschikbare informatie en voegen deze samen om zo een volledig en accuraat beeld van de actuele verkeerssituatie te krijgen. Deze gegevens uit verschillende bronnen worden verzameld en verwerkt door NDW. Bovendien wordt de real-time verkeersinformatie gecombineerd met data uit het verleden, om de kans op file in de komende 15 tot 30 minuten te berekenen. NDW is verantwoordelijk voor het samenstellen en distribueren van zowel de actuele als de voorspelde verkeersstatus op basis van verschillende gegevensstromen van verschillende partners. De netwerkmanager gebruikt beide datastromen om verkeersmaatregelen voor te stellen. Deze worden door serviceproviders (publiek én privaat) verwerkt in hun verkeersinformatie en navigatieadviezen.

 

Onlangs is gestart met een proef om deze nieuwe service én de samenwerking te testen. Om verkeer rondom Amsterdam beter door te laten rijden, krijgen automobilisten dan bij dreigende files via het navigatiesysteem of navigatieapp tijdig een alternatieve route aangeboden. Het verkeer wordt dan beter gespreid over het totale wegennet waardoor er minder files ontstaan.

 

Bekijk in het animatiefilmpje wat de rol van NDW in deze pilot is:

https://youtu.be/RN_WMQFjeXg

 

Testgebruikers
Weggebruikers die regelmatig in de Amsterdamse regio rijden, kunnen zich aanmelden als testgebruiker via www.socrates2.org/amsterdam. Na registratie ontvangen zij een instructie van de navigatie dienstverlener wat zij moeten doen of installeren op hun telefoon om de nieuwe dienst te kunnen testen. De nieuwe dienst wordt aangeboden door Be-Mobile (Flitsmeister), TomTom en BrandMKRS (Livecrowd Mobility). Testgebruikers ontvangen een aantal korte enquêtes waarin gevraagd naar hun ervaringen met de verbeterde navigatiediensten. De proef loopt tot de zomer van 2020.

 

SOCRATES2.0
De proef is onderdeel van het Europese project SOCRATES2.0. Behalve in Amsterdam, vinden er ook proeven plaats in Antwerpen, Kopenhagen en München. De publieke en private partners in dit project willen inzicht krijgen in hoe zij de samenwerking het beste kunnen organiseren en of deze samenwerking daadwerkelijk leidt tot verbeterde diensten voor weggebruikers. De proef in Amsterdam wordt uitgevoerd door de wegbeheerders in het samenwerkingsverband Praktijkproef Amsterdam (Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en Nationale Databank Wegverkeersgegevens) in samenwerking met Technolution, MAPtm, HERE, Be-Mobile, TomTom, BMW Group en BrandMKRS.

Home Nieuws Video: NDW faciliteert publiek private samenwerking in SOCRATES2.0
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.