click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 09-12-2019

Van reactief naar pro-actief navigatieadvies: hoe werkt het?

Wegbeheerders en marktpartijen starten een proef om verkeer rondom Amsterdam beter door te laten rijden. Bij dreigende files krijgen automobilisten via het navigatiesysteem tijdig een alternatieve route aangeboden. Het verkeer wordt dan beter gespreid over het totale wegennet waardoor er minder files ontstaan. De nieuwe dienst wordt aangeboden door Be-Mobile (Flitsmeister), TomTom en BrandMKRS (Livecrowd Mobility).

 

Voorspellen van files door het delen van data

Navigatie-adviezen worden nu gebaseerd op het vermijden van files die er al staan. Ze zijn dus reactief. In deze proef wordt vooruitgekeken om proactief routeadvies te geven. Daarvoor moet er door de wegbeheerders en marktpartijen nauw worden samengewerkt. Zij delen hun beschikbare informatie en voegen deze samen om zo een volledig en accuraat beeld van de actuele verkeerssituatie te krijgen.

 

Deze real-time verkeersinformatie wordt gecombineerd met data uit het verleden, om de kans op file in de komende 15 tot 30 minuten te berekenen. NDW faciliteert deze samenwerking. Zodra er kans op file uit de analyse komt, krijgen testgebruikers via hun navigatie proactief een alternatieve route voorgesteld. Automobilisten staan dus niet alleen zelf minder tijd in de file, maar dragen ook bij aan het verminderen van files op andere routes.

 

Bekijk in het animatiefilmpje wat de rol van NDW in deze pilot is:

 

 

Testgebruikers gezocht

Weggebruikers die regelmatig in de Amsterdamse regio rijden, kunnen zich aanmelden als testgebruiker via www.socrates2.org/amsterdam. Na registratie ontvangen zij een instructie van de navigatie dienstverlener wat zij moeten doen of installeren op hun telefoon om de nieuwe dienst te kunnen testen. Testgebruikers ontvangen een aantal korte enquêtes waarin gevraagd naar hun ervaringen met de verbeterde navigatiediensten. De proef loopt van december 2019 tot de zomer van 2020.

 

SOCRATES2.0

De proef is onderdeel van het Europese project SOCRATES2.0. Behalve in Amsterdam, vinden er ook proeven plaats in Antwerpen, Kopenhagen en München. Het vernieuwende van dit project is niet alleen de technische realisatie van de navigatiediensten, maar vooral ook de manier van samenwerken. De publieke en private partners in dit project willen inzicht krijgen in hoe zij de samenwerking het beste kunnen organiseren en of deze samenwerking daadwerkelijk leidt tot verbeterde diensten voor weggebruikers.

 

Daarom start deze proef waarbij de wegbeheerders en verschillende marktpartijen real-time informatie gaan uitwisselen, verwerken én gezamenlijk reis- en routeadviezen gaan geven. Als weggebruikers via navigatiediensten op tijd, consistent en indien nodig met uitleg worden geïnformeerd over bijvoorbeeld files, wegwerkzaamheden, evenementen of milieuzones, is de verwachting dat adviezen vaker opgevolgd worden, wat leidt tot sneller, groener en veiliger verkeer.

 

De proef in Amsterdam wordt uitgevoerd door Technolution, MAPtm, HERE, Be-Mobile, TomTom, BMW Group en BrandMKRS, in samenwerking met de wegbeheerders in het samenwerkingsverband Praktijkproef Amsterdam (Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en Nationale Databank Wegverkeersgegevens).

 

Home Nieuws Van reactief naar pro-actief navigatieadvies: hoe werkt het?
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.