click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 06-11-2019

Onderzoek naar mogelijkheden met data uit voertuigen

Welke data uit voertuigen is er allemaal beschikbaar? En hoe kunnen die data behulpzaam zijn bij het uitvoeren van publieke taken op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersmanagement en assetmanagement? NDW heeft in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) en met ondersteuning van Keypoint Consultancy en Royal HaskoningDHV de mogelijkheden van deze nieuwe databronnen verkend. LVMB en NDW hopen dat deze verkenning bijdraagt aan het vergroten van bewustwording over de potentie van voertuigen als databron. En dat dit een stap is op weg naar implementatie en gebruik van de data uit voertuigen.

 

Roadmap

De verkenning is gebaseerd op interviews en bijeenkomsten (workshops) met medewerkers van beleidsafdelingen en afdelingen beheer & uitvoering bij wegbeheerders en medewerkers van KNMI en RDW. Met hen is gesproken over hun huidige werkzaamheden en de kansen voor data uit voertuigen. Aan de orde kwamen vragen als: wat zijn mogelijke toepassingen? Welke toepassingen worden als meest kansrijk gezien? Welke werkprocessen moeten aangepast worden of opnieuw worden ontworpen om de impact van data uit voertuigen te vergroten? Welke vragen, onduidelijkheden en aandachtspunten moeten worden geagendeerd en uitgewerkt? Welke rol wordt gezien voor NDW? Wat zijn de eerstvolgende te nemen stappen? Hoe ziet de ‘roadmap implementatie data uit  voertuigen’ eruit? De bevindingen vindt u terug in het rapport “Data uit voertuigen”

 

 

Download de verkenning "Data uit voertuigen"

 

 

Vervolgstappen

Om de ontwikkelingen rond data uit voertuigen te bevorderen, adviseren de betrokken wegbeheerders aan het LVMB om een onderzoeksgroep van enthousiaste wegbeheerders (en andere belanghebbenden) samen te stellen, die in gezamenlijkheid de ontwikkelingen rond data uit voertuigen gaan volgen. In een onderzoeksgroep dienen de verschillende domeinen (verkeersmanagement,  assetmanagement en verkeersveiligheid, alsmede data-specialisten) vertegenwoordigd zijn. De onderzoeksgroep kan zich niet alleen bezighouden met het ontwikkelen van een toekomstvisie, maar ook actief proeven uitvoeren om de mogelijkheden van de data in meer detail te verkennen en voorbeeldtoepassingen te ontwikkelen met werkelijke data uit voertuigen. NDW kan en wil, vooruitlopend op definitieve keuzes, een rol vervullen bij het standaardiseren en bewerken van voertuigdata. In de tweede fase van de LVMB-opdracht wordt gewerkt aan prototype-toepassingen die voertuigdata gebruiken voor dienstverlening aan wegbeheerders.

 

Geinteresseerd in voertuigdata?

Op de vakbeurs mobiliteit in Houten (27 en 28 november) kunt u aanschuiven in het LVMB-café (Landelijk Verkeersmanagement Beraad). Daan Arnoldussen (NDW) is de gespreksleider, en ontvangt een aantal gasten aan tafel waar hij stellingen rond data uit voertuigen mee bespreekt.

 

Wanneer:          Donderdag 28 november

Tijdstippen:       13:45 –14:15 en 15:45 –16:15

Waar:                Vakbeurs Mobiliteit, stand 2.5.35 (Rijkswaterstaat)

 

U kunt zich gratis registreren als bezoeker: klik hier

 

 

NDW kan een rol vervullen bij het  standaardiseren van level 2 data van verschillende autofabrikanten en bij het bewerken van ‘level 2’ data naar data op ‘level 3’  informatieniveau.

 

Levels van data uit voertuigen

Level 1: Onbewerkte sensorgegevens (bijvoorbeeld een wielsensor). Deze informatie verlaat het voertuig niet.


Level 2: Gebeurtenissen/ incidenten (bijvoorbeeld ABS-systeem dat tractieverlies detecteert). Het maakt gebruik van meerdere sensorwaarden (niveau 1) van één voertuig om een gebeurtenis/ incident te detecteren.


Level 3: Alerts/ SRTI-informatie zoals benoemd en gespecificeerd in een Europese verordening uit 2013.

- Tijdelijk glad wegdek;

- Dieren, mensen, obstakels en puin op de weg;

- Onbeveiligde ongevalslocatie;

- Kortstondige wegwerkzaamheden;

- Verminderde zichtbaarheid;

- Spookrijder;

- Onbeheerde wegblokkade;

- Uitzonderlijke weersomstandigheden.

 

 

 

 

Home Nieuws Onderzoek naar mogelijkheden met data uit voertuigen
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.