click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 30-09-2019

SOCRATES2.0 start met pilot in Amsterdam, NDW is partner

Binnenkort start in de regio Amsterdam een pilot in het kader van het Europese project SOCRATES2.0. NDW is via de Praktijkproef Amsterdam partner in het project. De publieke en private partijen in dit project doen ervaring op met verschillende samenwerkingsvormen in verkeersmanagement en ontwikkelen daarvoor verschillende samenwerkingsmodellen en nieuwe en verbeterde verkeers- en navigatiediensten voor weggebruikers.
 
Vanaf oktober gaan de eerste zogenoemde use cases live. Het betreft een informatiedienst over milieuzones voor vrachtwagens en bussen, en verbeterde informatie over wegwerkzaamheden. NDW ontwikkelde een nieuw DATEX II profiel, stelt de data over milieuzones als open data beschikbaar, en verzorgt de opslag van de verbeterde data over wegwerkzaamheden.

 

Use case milieuzones

De dienst ‘milieuzones’ betreft in eerste instantie statische data. In een later stadium zal de gebruiker van deze dienst ook een update ontvangen als er sprake is van een dynamische zone en de milieuzone tijdelijk opgeheven is. Bijvoorbeeld als de standaardroute niet beschikbaar is of als daar veel file staat. In Amsterdam is er in de buurt van de RAI een dynamische milieuzone, die ongeveer 60 dagen per jaar actief is. De data over milieuzones stelt NDW als open data beschikbaar.

 
Om de dienst met informatie over milieuzones mogelijk te maken, ontwikkelde NDW voor SOCRATES2.0 een RAZ protocol (Restricted Access Zones) in DATEX II, de Europese standaard voor verkeersdata-uitwisseling. Het is de bedoeling om dit protocol in te brengen in het Europese DATEX II standaardisatieoverleg en van daaruit verder in Europese standaardisatie (CEN).

 

Het werk van NDW voor de use case milieuzones kan in een breder licht worden gezien. NDW werkt aan een nieuwe presentatie van statische informatie in DATEX profielen. Dit doet NDW in overleg met de service providers en de wegbeheerders. Aan welke data hebben zij behoefte? Er zijn mogelijkheden genoeg, denk bijvoorbeeld aan venstertijden voor bevoorrading.

 

Andere mogelijkheden om data in een gestandaardiseerd format open beschikbaar te maken voor dienstverleners zijn beperkingen in hoogte, breedte, gewicht of beperkingen in uitstootklasse. Je kunt ook denken aan informatie over de prioritering van wegen.

 

Use case wegwerkzaamheden

In de use case ‘wegwerkzaamheden’ wordt de data over wegwerkzaamheden verbeterd door verschillende data van de partners te fuseren en te valideren (onder andere met feedback van gebruikers). NDW slaat de verbeterde datastroom – die wordt geleverd door MAPtm- op, en zorgt dat deze beschikbaar is voor assessment gedurende het project en evaluatie achteraf.

 

Over het project
In het Europese project SOCRATES2.0 werken de partners samen aan publiek-private samenwerking in verkeersmanagement. NDW is partner in de proef in de regio Amsterdam. Er worden ook proeven gedaan in de regio Antwerpen, Kopenhagen en München. De nieuwe diensten worden getest vanaf september 2019 en duren ongeveer een jaar, tot de zomer 2020.

Meer informatie: www.socrates2.org

Home Nieuws SOCRATES2.0 start met pilot in Amsterdam, NDW is partner
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.