click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 23-09-2019

Digitalisering overheden

In november worden de landsdelen in het Bestuurlijk Overleg MIRT gevraagd om plannen van aanpak op te leveren die invulling geven aan de digitaliseringsopgave. In deze opgave worden overheden geacht in 2023 90% van hun publieke data op orde te hebben. In eerste instantie wordt gekeken naar de Data Top 15, een lijst van data-elementen die nodig zijn voor efficiënte uitvoering van publieke taken en als basis dienen voor private dienstverleners. NDW heeft hier uiteraard ook een rol in als het gaat om het ondersteunen van haar partners in de inkoop- en opslag van data, het beschikbaar stellen van data aan derden en het aanbieden van ICT-ontwikkeling en –advies. Welke invulling van taken precies aan NDW wordt gevraagd is nog onderwerp van gesprek en kan per landsdeel ook enigszins verschillen: de komende maanden zal dit in de plannen van aanpak worden uitgewerkt.

Home Nieuws Digitalisering overheden
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.