click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 23-09-2019

Datakwaliteit topprioriteit bij NDW

Het datakwaliteitsteam van NDW is de afgelopen maanden druk bezig geweest. Ze hebben de plaatsbepaling van meetlocaties onder handen genomen, methodes ontwikkeld om foute rijrichtingen te detecteren en referentiemetingen uit laten voeren. Verder is er gestart met het inhoudelijk controleren van de actuele verkeersgegevensstroom en wordt er een nieuw kwaliteitsdashboard gebouwd in Dexter.

 

Locatiereferentie meetlocaties

Er is groot ingezet op het verbeteren en controleren van de locatiereferentie van de actuele verkeersgegevens. De nieuwe locatiebeheersoftware van NDW werkt inmiddels naar behoren en daarmee zijn ook de mogelijkheden toegenomen om de locatiereferentie beter te controleren en beheren. Er is mede met Cyclomedia en aanlegfoto’s van de leverancier gecontroleerd of de locatie ook daadwerkelijk ligt op de aangegeven plek en richting. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal vragen aan de leveranciers over de exacte locatie, aanpassingen in SiteName of VILD verwijzing. De shapefiles zijn hierdoor inmiddels sterk verbeterd in kwaliteit. Momenteel is er voor zo’n 10% van de locaties nog onzekerheid over de werkelijke locatie. Nu is het zaak dat de leveranciers ook de meetlocatieconfiguratiebestanden (MST) in overeenstemming brengen met de shapefiles. Daarnaast is er nog een groot aantal onzekere VILD verwijzingen. Samen met de leveranciers werken we aan deze grote verbeterslag.

 

Rijrichtingdetectie

Om de kwaliteit van de data te waarborgen zijn er drie algoritmes ontwikkeld om verwisselingen in rijrichting te detecteren. Het eerste algoritme kijkt naar een reeks van paren van meetpunten op de linker- en rechterkant van de weg. Vervolgens berekent het algoritme of het omdraaien van een paar leidt tot een betere passing in de reeks van paren. Het algoritme wordt inmiddels maandelijks gedraaid en er zijn tot nu toe 25 paren gedetecteerd met verdachte rijrichtingen die we nu samen met de leverancier onderzoeken.

Het tweede en derde algoritme zitten nog in de testfase. Beide algoritmen kijken naar de spitsrichting en afwijkingen daarin. Het tweede algoritme kijkt naar opeenvolgende locaties, zonder dat tegenrichtingen nodig zijn. Het derde algoritme beschouwt een gebied waarbij verkeer naar werklocaties ‘trekt’. Dit laatste algoritme geeft met name in gebieden waar weinig meetlocaties liggen een indicatie van foutieve richtingen, terwijl de andere methodes alleen werken in gebieden met veel meetlocaties.

 

Kwaliteitsdashboard

Om goed met onze leveranciers de contracten te kunnen beheersen en om onze partners inzicht te geven in de geleverde kwaliteit van de data is samen met de partners in de werkgroep datakwaliteit een nieuw datakwaliteitsdashboard ontwikkeld. Dit wordt deze maand opgeleverd in Dexter. We beginnen met de indicatoren perceelbeschikbaarheid, meetcompleetheid, levertijd en uitval. De definities van deze indicatoren zijn aangescherpt in overeenstemming gebracht met de contracten.

 

Plausibiliteit

In het NDSS samenwerkingsverband (Data Science Society) is een tiental plausibiliteitsregels uitgewerkt. Deze worden nu in de achtergrond getest. Naar verwachting zullen eind oktober de eerste drie best werkende plausibiliteitscontroles worden geïmplementeerd in Dexter, waarmee gebruikers de data kunnen filteren en NDW sneller naar de leverancier kan acteren bij geconstateerde afwijkingen.

 

Algemene monitoring activiteiten

Het datakwaliteitsteam van NDW voert sinds enige tijd voor een aantal contracten (oa RDH, PFR, PGR, GBR, PUT) structureel periodieke kwaliteitscontroles uit op de ontvangen data. Het doel hiervan is om bijtijds eventuele datakwaliteitsproblemen te constateren en zo snel mogelijk te laten repareren, en om te leren welke soorten gegevensproblemen er voorkomen. Het gaat hier niet zozeer om problemen met de beschikbaarheid van de data (dat monitorde NDW altijd al), maar juist om problemen met de kwaliteit van de beschikbare data. Dergelijke problemen vallen minder op, maar zijn bij het gebruik van de data des te vervelender. Diverse oorzaken van problemen zijn de revue al gepasseerd: accu-problemen bij zonnepanelen, problemen bij stroomvoorziening via lichtmasten, tijdsynchronisatie, parameters voertuigverdeling, lusfrequentie, verkeerde/ongelukkige ligging, fietsers, kabelbreuk, rijstrookverwisselingen, defecte detectiekaart, per ongeluk in twee richtingen meten, en zo voort. De kennis en ervaring die alle betrokken partijen hierbij opdoen helpen om steeds sneller problemen te signaleren en te herstellen. De ervaringen gebruiken we ook bij het opstellen de automatische plausibiliteitstoetsen die uiteindelijk deze controles gaan vervangen.

 

Referentiemetingen

NDW voert referentiemetingen uit om de kwaliteit van de inwinning  te bepalen. Een  laser en videocamera worden tijdelijk geplaatst op de locatie. De laser, ofwel LiDAR, maakt een 3D scan van de voertuigen. Op basis daarvan worden de vorm, dimensies, lengte en snelheid bepaald. De camera telt voertuigen en biedt de mogelijkheid om met videobeelden afwijkingen te bekijken en verder te kalibreren. Leveranciers Connection Systems, Dufec en Sweco verzorgen dit. In de rapportage worden de uitkomsten met elkaar vergeleken, rekening houdend met de geldende eisen voor dat contract.  De rapportage wordt gedeeld met de leverancier en partner en besproken in de service level gesprekken. Dit zijn tot nu toe de provincie Groningen en Noord-Holland. Zijn er locaties die voor jou van speciaal belang zijn, of waarbij er onzekerheden zijn? Laat het weten en dan kunnen we samen kijken of het zinvol is om een referentiemeting te laten uitvoeren binnen ons contract (saskia.uijtewaal[at]ndw.nu).

Home Nieuws Datakwaliteit topprioriteit bij NDW
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.