click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 18-03-2019

NDW gaat intermediaire rol van netwerkmonitor vervullen in SOCRATES2.0 pilot Amsterdam

NDW is partner in het Europese project SOCRATES2.0. In dit project ontwikkelen en testen publieke en private partners diverse slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers, zoals geoptimaliseerd navigatieadvies bij grote evenementen en bij wegwerkzaamheden. De uitdaging zit hierbij niet alleen in de technische realisatie van de diensten, maar ook in de manier van samenwerken.

 

In totaal worden in vier steden proeven gedaan, namelijk in Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen en München. NDW doet mee in de pilot in Amsterdam. Hier worden vier diensten getest: (1) individueel en geoptimaliseerd navigatieadvies in de grootstedelijke regio Amsterdam (2) en bij evenementen met veel bezoekers, (3) informatie en/of navigatieadvies in het geval milieuzones (4) en/of wegwerkzaamheden deel uitmaken van de route.

 

In het "Raamwerk voor publiek-private samenwerking in verkeersmanagement" zijn verschillende samenwerkingsmodellen beschreven, van eenvoudig tot zeer complex. Met name de rol van de zogenaamde “Intermediair” wordt als geheel nieuwe functie geïmplementeerd. De zogenaamde Intermediair rol bestaat uit maximaal 4 clusters van taken: strategietafel, netwerkmonitor, netwerkmanager, assessor. Hoe complexer de samenwerking, hoe meer intermediaire rollen moeten worden geïmplementeerd. Het meest complexe samenwerkingsmodel is van toepassing bij het optimaliseren van verkeersstromen in de grootstedelijke regio. NDW gaat de intermediar rol van netwerkmonitor vervullen in drie van de vier use cases (niet bij de wegwerkzaamheden use case).

 

De Strategietafel:

De Strategietafel voorziet in de kaders en randvoorwaarden en de te gebruiken “toolbox” voor interactief verkeersmanagement in de vorm van een netwerkvisie, bijbehorende KPI’s en toe te passen verkeermanagement- en informatieservices. De tafel is voorzien als een overlegstructuur, waarbij de daadwerkelijk bemensing bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private partners.

 

De Netwerk Monitor:

De netwerkmonitor ontwikkelt op basis van alle beschikbare data het beste beeld van de huidige verkeerssituatie (“current common truth”) en een korte termijn verkeersverwachting (“predicted common truth”). Hiervoor wordt data verzameld, getoetst op kwaliteit, gefuseerd en gecompleteerd. Het beste beeld van de huidige en verwachte verkeerssituatie wordt gebruikt voor het bepalen van de set van maatregelen die door de Netwerk Manager (zie onder) aan de wegbeheerders en service providers worden voorgesteld (zogenoemde service requests).

 

De Netwerk Manager:

De taak van de Netwerk Manager is om – met input van de  Netwerk Monitor én volgens de afspraken zoals gemaakt in de Strategietafel – de op dat moment meest geschikte services te bepalen en hiervoor serviceverzoeken (requests) te doen aan zowel de verkeerscentrales als aan de serviceproviders. Het is voorzien dat de taken van de Netwerk Manager zoveel mogelijk geautomatiseerd verlopen, waarbij regelmatig het functioneren wordt gemonitord.

 

De Assessor:

De Assessor monitort of de serviceverzoeken ook daadwerkelijk zijn omgezet in de concrete inzet van de gevraagde services door partijen en beoordeelt de impact van deze maatregelen. In geval van samenwerking op basis van een impact gedreven verdienmodel, bepaalt de Assessor tevens de waardering van de impact.

 

Om invulling te kunnen geven aan de rol van netwerkmonitor, wordt door NDW de komende maanden gewerkt aan de volgende zaken:

  • aanpassingen aan het NDW Centraal Informatie Systeem (NCIS) voor data verwerking
  • data fusie en –completie
  • datakwaliteit beoordelingsmethoden en –technieken
  • Ontwerp, ontwikkeling, realisatie en uitvoering van API’s en Interfaces, netwerkmonitor, netwerkvoorspeller en netwerkmodel

 

De andere partners werken parallel aan het realiseren van aanpassingen in hun systemen en backoffices. De proef in Amsterdam start naar verwachting in de zomer.

 

Partners
De proef in Amsterdam wordt uitgevoerd door de consortiumpartners van SOCRATES2.0 in samenwerking met de lokale partners in het samenwerkingsverband Praktijkproef Amsterdam: de gemeente Amsterdam, De Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en NDW.

Home Nieuws NDW gaat intermediaire rol van netwerkmonitor vervullen in SOCRAT...
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.