click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 18-03-2019

Zes partijen leveren expertise aan de NDW Data Science Society

Zes partijen (d-fine, Lynxx, Vortech, MAPtm, DATMobility, Geodan) gaan op verschillende onderwerpen expertise leveren in de zogenoemde NDW Data Science Society.  Alle partijen leveren hoogwaardige kennis en expertise op het snijvlak van verkeerkunde, data en ICT. De Data Science Society komt voort uit de behoefte  van NDW om recente en lopende innovaties op ICT-gebied, zoals de realisatie van het NDW Centraal Informatie Systeem (NCIS) en de realisatie van een nieuw datawarehouse, te benutten met aanvullende ontwikkelingen, inzichten en dienstverlening. De partijen leveren kennis op 3 thema’s:

 

Thema: Artificial Intelligence en Machine learning

Het oplossen van datavraagstukken op het gebied van deep learning en artificial intelligence gericht op voorspellingen en imputaties.

•          d-fine

•          Lynxx

•          Vortech

 

Thema : Geografische en verkeerskundige kennis

•          MAPtm

•          DAT

•          Geodan

 

Thema: Big data

•          Lynxx

•          Vortech

•          MAPtm

 

Hoe gaat de NDSS te werk?

De NDW uitvoeringsorganisatie en/of partners delen samen met de Data Science Society hun inzichten en formuleren op basis daarvan wensen voor ontwikkeling van nieuwe concepten en toepassingen. NDW  wil bijvoorbeeld concepten en algoritmen ontwikkelen die in de Big Data omgeving van NDW kunnen worden ingezet. Denk aan  conceptontwikkeling op het gebied van datafusie van verschillende reistijdbronnen, realtime validatie van meetgegevens, het koppelen van situatieberichten aan verkeersgegevens en het voorspellen van de verkeerssituatie. Eén of meerdere opdrachtnemers betrokken in de ‘NDW Data Science Society’ gaan aan de slag met een conceptuele uitwerking van het vraagstuk, waarbij de opzet en waar van toepassing ook conceptalgoritmiek of een prototype wordt uitgewerkt. NDW kan deze uitwerkingen inzetten in de specificaties van een concreet ontwikkeltraject. De NDSS partners die het conceptuele model / algoritme hebben opgesteld kunnen worden ingeschakeld bij de controle  op de daadwerkelijke ontwikkeling van een product. De uitwerkingen van de NDSS partners worden gedeeld en besproken met de andere partners, zodat het mogelijk is voor andere partijen om mee te denken. De partijen komen daarvoor in ieder geval maandelijks bij elkaar. Op deze manier ontstaat er kruisbestuiving, verdieping, samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende partijen en NDW. Dit moet uiteindelijk leiden tot betere producten die op elkaar aansluiten.

 

De NDSS is al in 2016 gestart. Omdat de raamovereenkomst afliep is een nieuwe aanbesteding afgerond die dit jaar in gaat en een looptijd heeft van 2 jaar, met optie tot twee keer een jaar verlenging.

 

Data Science op Kennisdag NDW op 17 april

Op 17 april aanstaande organiseert NDW voor haar netwerk een kennisdag. Tijdens deze dag worden diverse workshops gegeven over (de mogelijkheden van) Data Science. Tijdens de lunch presenteren de zes partijen zich aan de deelnemers. Er is dan gelegenheid om meer te weten te komen over hun kennis en expertise en de mogelijkheden van data science.

Home Nieuws Zes partijen leveren expertise aan de NDW Data Science Society
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.