click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 11-01-2019

Standaardisatie door MOGIN ondergebracht bij NDW

MOGIN staat voor: Platform Mobiliteit- en Geo-Informatie Nederland. De Regiegroep Smart Mobility & ITS (SMITS) heeft op voordracht van het dagelijks bestuur van MOGIN besloten haar standaardisatieactiviteiten onder te brengen bij NDW.

Dit besluit gaat per direct in. De belangrijkste reden hiervoor is dat MOGIN eigenlijk alleen standaarden beheert die door NDW worden gebruikt.

 

Sinds de oprichting van de Regiegroep SMITS zo’n 10 jaar geleden, bestaat MOGIN als orgaan – met publiek-private participatie - voor het Nederlandse beheer van enkele, vaak internationale, dataprotocollen zoals DATEX-II, VILD en OpenLR. De ontwikkelgedachte voor MOGIN was dat verschillende data-organisaties het beheer van de door hen te gebruiken protocollen op het MOGIN-platform zouden gaan onderbrengen. Echter, voor ITS en Smart Mobility zijn al enige tijd geleden andere platformen ingericht en de VILD-standaard wordt de facto door Rijkswaterstaat zelf beheerd. MOGIN als orgaan is daarmee feitelijk overbodig geworden.

 

Dat geldt niet voor de activiteiten van MOGIN. NDW zal daarom de werkwijze van MOGIN rondom DATEX-II en andere relevante dataprotocollen blijven uitvoeren, in samenspraak met betrokken overheden en commerciële partijen. Ook de rol van de Regiegroep SMITS zal niet veranderen. Daar waar nodig zal NDW aansluiting zoeken bij andere standaardisatieorganen. Het dagelijks bestuur zal de werkzaamheden als stuurgroep voortzetten en ook de werkgroepen blijven bestaan. NDW zal actief de afstemming met alle betrokken partijen blijven opzoeken. Op termijn zullen wel de communicatie-uitingen, zoals de website, worden geïntegreerd met die van NDW.

 

Er zal wederom een nieuw jaarplan worden uitgebracht; de belangrijkste activiteiten in 2019 zijn:

  • Onderhoud Nederlands profiel DATEX-II;
  • Uitbreiding van dit profiel met onderwerpen als Traffic Management Plans en Parkeren;
  • Onderhoud van een standaard voor Fietsdata;
  • Herijking gebruik VILD en OpenLR voor locatiereferentie.

Home Nieuws Standaardisatie door MOGIN ondergebracht bij NDW
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.