click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 11-12-2018

NDW levert met data een bijdrage aan maatregelen uit het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid

Bent u ook zo benieuwd hoe de minister van Infrastructuur en Waterstaat het aantal verkeersslachtoffers naar 0nulwil brengen? Dit gaat onder andere gebeuren door gebruik te maken van onderzoek en een nieuwe datastroom van NDW, de zogenoemde V85-waarde.

 

Op 5 december presenteerde de minister namelijk het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 aan de Tweede Kamer met daarbij een Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021. Het Actieplan bevat de maatregelen die de komende twee jaar genomen worden door de rijksoverheid in samenwerking met maatschappelijke partners ter uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. NDW-data en -onderzoek worden toegepast in twee specifieke maatregelen (39 &40).

 

Een van de maatregelen is het beschikbaar stellen van V85 waarden op basis van Floating Car Data door NDW. De V85 waarde is een belangrijke veiligheidsindicator op basis van gereden snelheden. NDW heeft deze data landelijk beschikbaar voor het uitvoeren van risicoanalyses  voor het hele wegennet.

NDW levert snelheidsdata die bruikbaar is voor verkeersveiligheid. Met deze gegevens kan een zogenoemde Safety Performance Indicator (SPI) worden vastgesteld. Zowel in Nederland als op Europees niveau wordt gewerkt aan een SPI die meet in hoeverre mensen zich aan de maximumsnelheid houden. Deze SPI kan de basis worden voor het maken van afspraken tussen wegbeheerder, OM en politie over eventuele maatregelen voor de verkeersveiligheid.

 

In een dichtbevolkt land als Nederland is het een hele opgave om alle verkeersdeelnemers, met de auto, fiets of te voet, veilig aan het verkeer te kunnen laten deelnemen. Het uitgangspunt van het kabinet is dat iedereen veilig op zijn of haar bestemming moet kunnen komen. De intentie laat zich kernachtig samenvatten: nul slachtoffers. Alle overheden staan achter dit nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, en veel maatschappelijke partners werken mee aan de uitvoering.

 

Download hier de kamerstukken:  kamerbrief, het Strategisch Plan en het Actieplan Verkeersveiligheid.

 

 

Home Nieuws NDW levert met data een bijdrage aan maatregelen uit het Landelij...
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.