click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 29-10-2018

NDW actief op Europees ITS Forum

Op 14 en 15 november vindt in Utrecht (LEF Future Center) het jaarlijkse ITS Forum plaats van het Europese ITS Platform (EIP), een samenwerkingsverband waarin de lidstaten met andere publieke en private partners samenwerken aan de ontwikkeling en invoering van ITS diensten. NDW organiseert een workshop en geeft diverse presentaties over FCD en de veranderende rol van wegbeheerders in publiek-private samenwerking in verkeersmanagement.

 

In de toekomst gaan publieke en private partijen steeds meer samenwerken aan verkeersmanagement op basis van een win-win.  Daarvoor worden verschillende rollen opnieuw geïnventariseerd en gedefinieerd en ontstaat als het ware een nieuw ecosysteem voor verkeersmanagement. Tiffany Vlemmings is een van de sprekers in de workshop “Traffic Management: from System to Services” en “Management of Digital Traffic Regulations”.  Haar presentaties gaan in op de veranderende rol van wegbeheerders in verkeersmanagement. Hiervoor put zij onder andere ook uit haar ervaring als projectmanager voor het lopende (Europese) project SOCRATES2.0 (www.socrates2.org), waarin publieke en private partijen een raamwerk ontwikkelen voor publiek-private samenwerking in verkeersmanagement en deze valideren in 4 pilots in 4 Europese steden.

 

Verder organiseert NDW (Edoardo Felici) een workshop met als titel “Data, data and more data: Trailblazing opportunities for traffic management, safety and analysis.” Het succes van veel ITS-services is afhankelijk van de beschikbaarheid van accurate en actuele gegevens en informatie. Zo zijn data- en informatieleveranciers nodig om de gegevenskwaliteit te bewaken, kwaliteitsniveaus te rapporteren en de gegevensverstrekking continu te verbeteren.  In deze workshop komen meerdere internationale sprekers aan bod, waaronder NDW’s Marthe Uenk. Zij presenteert de nieuwe mogelijkheden en toepassingen van Floating Car Data (FCD). Ook wordt in deze workshop ingegaan op lopende activiteiten om Europese kaders vast te stellen voor de verwerking van ITS-gegevens en het harmoniseren van informatiekwaliteit.

 

De verslagen zijn inmiddels beschikbaar via  https://its.sina.co.it/news/index.php/it/home/7305264-its-forum-2018-proceedings

Home Nieuws NDW actief op Europees ITS Forum
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.