click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 11-10-2018

Individuele voertuigpassages (IVP)

NDW koopt sinds 2009 voor haar partners wegverkeersgegevens in. Deze wegverkeeersgegevens bevatten intensiteits- en snelheidsdata, waar mogelijk gecategoriseerd op voertuiglengteverdeling in 3 of 5 categorieën. Deze data wordt geleverd op minuutniveau en bevat de aantallen en de gemiddelde snelheid van de waargenomen voertuigen in de voorgaande minuut.

De provincie Noord-Brabant wint op haar eigen wegen zelf de intensiteits- en snelheidsgegevens in en heeft ervoor gekozen om dit op het niveau van individueel voertuigen (IVP) te doen. Hierbij wordt voor elk waargenomen voertuig de passagetijd, -snelheid en de voertuiglengte geregistreerd en opgeslagen. Dus niet zoals de huidige NDW-data waarbij de IVP voor de levering aan NDW al geaggregeerd is naar minuutaantallen en -gemiddelden. Hierdoor is de hoeveelheid data (elk voertuig is een rij in de database) vele malen groter dan de data op minuutniveau (elke minuut is een rij in de database).
 

De complexiteit zit hem in het opslaan van deze grote hoeveelheid data in combinatie met het beschikbaar maken van de data via een exportmodule. Immers, elk waargenomen voertuig wordt apart opgeslagen in de database en zal ook in de berekening apart gebruikt worden.
Een aantal voordelen voor de wegbeheerder van het beschikbaar hebben van IVP (brondata) ten opzichte van de minuutdata (aggregatie van de brondata) is dat het de gebruiker in staat stelt om zelf een voertuiglengteverdeling te bepalen of het berekenen van verkeersveiligheidgerelateerde factoren zoals, V85-waarden voor een weg of het percentage overschrijders van de maximum snelheid of de overtreders van de verbaliseergrens, etcetera.
Op verzoek van de provincie Noord-Brabant heeft NDW een pilot uitgevoerd voor de opslag en bevraging van deze IVP-data. Dit proof of concept (POC) is inmiddels in de lucht. De verdere uitwerking zoals de provincie dit voor ogen heeft, zoals bijvoorbeeld een flexibele bevragingsmodule, zal de komende maanden gezamenlijk worden uitgewerkt.

Home Nieuws Individuele voertuigpassages (IVP)
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.