click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 11-10-2018

Rol NDW in SOCRATES2.0 pilot in Amsterdam bekend

Het Europese project SOCRATES2.0 heeft definitieve keuzes gemaakt in de use cases die in de vier pilotsteden (Amsterdam, Munchen, Kopenhagen en Antwerpen) worden getest. Daarnaast zijn keuzes gemaakt in de toepassing van de verschillende samenwerkingsmodellen en intermediair typen. De komende maanden zullen worden gebruikt om de backoffices en systemen en diensten van de publieke en private partners aan te passen en proefpersonen te werven, zodat de daadwerkelijke pilot in juli 2019 van start kan gaan.
 

Het  zogenoemd “cooperation framework” voor samenwerking in de verkeersmanagement- en informatieketen, dat voor de zomer is opgeleverd, was de basis voor de gemaakte keuzes. In het framework zijn diverse samenwerkingsmodellen beschreven, en intermediaire rollen gedefinieerd om publiek-private samenwerking te faciliteren met als doel het verbeteren en vernieuwen van  verkeersmanagement- en informatiediensten. Deze zijn in de pilot designs verder uitgewerkt. NDW is betrokken bij de pilot in Amsterdam en de 4 use cases die daar worden getest, zijn: verkeersinformatie en routeadvies met als doel netwerkoptimalisatie, slim routeadvies naar evenementenlocaties, informatie en advies bij wegwerkzaamheden en milieuzones. Behalve bij de use case wegwerkzaamheden zal NDW een netwerkmonitor-rol vervullen. De netwerkmonitor verzamelt gegevens van wegbeheerders en private gegevensproviders en bepaalt de gemeenschappelijke actuele (en indien mogelijk voorspelde) status voor een vooraf gedefinieerd netwerk. In dit proces kan de netwerkmonitor diensten uitvoeren, zoals: gegevensverwerking, fusie en completie van verschillende publiek-private bronnen en kwaliteitsbeoordeling. De netwerkmonitor distribueert de gemeenschappelijke netwerkstatus naar de netwerkmanager, alwaar op basis van afgesproken KPI’s bepaald wordt of maatregelen genomen moeten worden.

Zowel bij de use case netwerkoptimalisatie als slim routeadvies bij evenementen zullen de PPA wegbeheerders deelnemen aan de strategietafel. Dit is de plek om strategische samenwerking (gezamenlijke en gecoördineerde aanpak) tussen publieke en private partijen tot stand te brengen en te monitoren (en waar nodig te herzien). Zowel individuele als gemeenschappelijke doelen worden geïdentificeerd en vertaald in meetbare KPI's.
 

Voor meer informatie, zie website SOCRATES2.0.

Home Nieuws Rol NDW in SOCRATES2.0 pilot in Amsterdam bekend
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.