click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 26-06-2018

Secretaris-generaal IenW op bezoek bij NDW

Lidewijde Ongering, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, legt regelmatig werkbezoeken af aan organisatieonderdelen binnen en buiten haar eigen ministerie. Zo bezocht zij recent de uitvoeringorganisaties van NDW en van NBd (Nationale Bewegwijzeringsdienst), die beide als zogenaamde allianties zijn ondergebracht bij Rijkswaterstaat-NOVA.

 

Na een algemene kennismaking met de historie, organisatie en taken van NDW, waarbij ze natuurlijk ook de recente jubileumpublicatie in ontvangst mocht nemen, volgde een aantal presentaties en demonstraties van de belangrijkste reguliere activiteiten en projecten van NDW. Zo kreeg allereerst de uitdaging om steeds meer datastromen (m.n. situatieberichten, maar natuurlijk ook de Floating Car Data) goed operationeel te houden en om de datakwaliteit daarvan te beheersen, veel aandacht. Ook was er aandacht voor drie projecten die invulling geven aan de twee hoofdambities van het nieuwe Ondernemingsplan van NDW, namelijk: verbreding van het domein (dus niet alleen maar data rond automobiliteit) en hoger in de waardeketen (niet alleen data, maar ook daarbij benodigde advisering en software-ontwikkeling). Als eerste was dat de ontwikkeling van de applicatie Melvin voor het uitwisselen van informatie over wegwerkzaamheden en evenementen. Vervolgens werden ook de (geplande) activiteiten van NDW t.a.v. fietsdata en de voortgang van het EU-project Socrates2.0 gepresenteerd. Tenslotte is ook het grootste innovatietraject van NDW toegelicht, namelijk het Big Data Warehouse Programma.

 

Al pratende kwam natuurlijk ook de afstemming van de rollen van de markt en de rollen van de overheid bij Verkeersmanagement en Verkeersinformatie aan de orde; deze zijn erg aan verandering onderhevig, wat goed inspelen van NDW namens de gezamenlijke wegbeheerders vraagt, bijv. in het kader van Talking Traffic, of in relatie tot NDOV. Aan het eind gaf de SG-IenW aan onder de indruk te zijn van de diversiteit aan werkzaamheden van NDW en werden de NDW-medewerkers hartelijk bedankt voor het informatieve werkbezoek aan de jarige NDW!

Home Nieuws Secretaris-generaal IenW op bezoek bij NDW
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.