click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 18-05-2018

Start BIG Data programma

NDW heeft in haar ondernemingsplan BIG Data als speerpunt benoemd. Vanaf 2017 is het programma BIG Data daarom voorbereidingen aan het treffen qua opzet en nadere invulling van het BIG Data vraagstuk. Het doel van het programma is BIG Data diensten te ontwikkelen voor de partners van NDW. Daarvoor zoekt NDW de partners op in de regio, zoals verschillende partners al hebben kunnen ervaren. Voor de applicatieontwikkeling én voor de afstemming met de partner(s) hanteert het BIG Data programma de ‘Agile’ werkwijze. Vanaf het startmoment van een use-case tot en met applicatie ontwikkeling zijn partners betrokken van portfolio-niveau tot en met de features en user-stories. Begin 2018 zijn er voor het programma een Proxy Product Owner en Scrum Master aangetrokken. Sinds medio april 2018 is NDW praktisch gestart met een ontwikkelteam. Het team bestaat uit twee back-end developers, een front-end developer en een data-engineer.

 

De huisvesting voor het BIG Data programma is gevonden bij de ANWB; een van de stakeholders van NDW. De locatie is in Utrecht recht tegenover P+R Westraven. De inrichting van de projectruimte is grotendeels klaar op een aantal punten na. Met het beschikbaar komen van deze inrichting is sprint 0 al gerealiseerd. Dit heeft een nuttige applicatie opgeleverd voor de Floating Car Data processing. Meteen daarna heeft sprint 1 zijn start gekregen. Sprint 1 markeert het begin van de herbouw van de NDW historische database naar een NDW-Cloud historisch (BIG) dataplatform. De focus ligt in eerste instantie op de herbouw. Gelijk hiermee pakt het programma een aantal innovatieve vraagstukken op uit de backlog. Voorbeelden daarvan zijn de koppeling realiseren tussen AVG (Actuele Verkeers Gegevens) en SB (Situatie Berichten) data, datafusie met AVG en FCD, nieuwe rapportage- en visualisatietechnieken en nog veel meer.

 

Via onze website houden we u op de hoogte van de BIG Data programma ontwikkelingen.

Home Nieuws Start BIG Data programma
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.