click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 17-01-2018

Project MiRRORS met NWO-subsidie het vervolg van “NDW Traffic Observatory”

MiRRORS staat voor: “Multiscale integrated tRaffic Observation for Large Road NetworkS" en is een project van het verkeerskundige DiTTLab van de TU Delft, dat wordt ondersteund door o.a. NDW. Het is ook een vervolg op het project “NDW Traffic Observatory” dat eerder bij DiTTlab werd uitgevoerd.
Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen heeft in december 2017 project MiRRORS gehonoreerd.
Met de honorering van het project start onderzoek naar de hybride toepassing van een data-driven en model-driven benadering in het creëren van hoogwaardige vervoersinformatie. NDW is één van de sponsorende partijen.

Betrouwbare en complete vervoersinformatie is van groot belang voor Intelligente Transport Systemen (ITS).
De efficiency en effectiviteit van geleverde services van persoonlijke reisapps tot en met verkeerscontrolecentra, hebben afhankelijke en betrouwbare reisvoorspellingen en -inschattingen nodig.
In project MiRRORS wordt een innovatief en multi-scale framework ontwikkeld die deze data kan aanleveren voor grote wegennetwerken waarbij verschillende databronnen worden toegepast. De benadering is uniek en de enige op de wereld.
Wat er wordt ontwikkeld:

  1. Allereerst worden hybride benaderingen ontwikkeld waarbij we patroonherkenning en classificatiebenadering combineren met de allernieuwste verkeersmodellen.
  2. Ten tweede ontwikkelen we geïntegreerde multi-scale oplossingen waarbij we verkeersinformatie inschatten op één multi-scale niveau dat daarna toepassingen kent  ter ondersteuning en versterking van schattingen en voorspellingen op andere multi-scale niveaus.
  3. Als derde en laatste punt ontwikkelen we een gedistribueerde benadering die robuust en schaalbaar is voor toepassingen op grote metropolitaanse wegennetwerken.

Met de realisatie van het project kan op een verbeterde manier de strijd worden aangegaan tegen de nadelige effecten van congestie en onveiligheid.
Dan gaat het om verbeteringen in VM, verkeersinformatie en navigatie, in-vehicle automation en het beter mogelijk maken van de opkomende coöperatieve technologieën die vehicle-to-vehicle-to-infrastructure communicatie en control realiseren.
Dé sleutel voor ontwerp en operatie (en evaluatie) van ITS is betrouwbare informatie die de heersende en toekomstige verkeerscondities beschrijven.
In dit project wordt een prototype ontwikkeld dat in staat is tot betrouwbare en consistente schattingen en voorspellingen van vraag- en aanbodcondities in een grootschalig  wegennetwerk. Dit onderzoek biedt potentiele voordelen in termen van effectiviteit, efficiency, veerkracht en toegevoegde waarde voor alle spelers in de ITS arena (overheid, industrie, consultancy, research instituten).

Home Nieuws Project MiRRORS met NWO-subsidie het vervolg van “NDW Traffic Obs...
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.