click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 02-11-2017

Waarom zou ik een Data + Diensten overeenkomst met NDW afsluiten?

Momenteel heeft NDW 17 Data + Diensten overeenkomsten met commerciële partijen. Zij krijgen conform onze Producten en Diensten Catalogus (PDC) de NDW-producten en diensten geleverd. Tevens maken onze D+D partners dankbaar gebruik van ons netwerk. Regelmatig worden er seminars, netwerkbijeenkomsten en overleggen georganiseerd door NDW. O.a. ook overleggen met service providers (D+D partners) en partner/stakeholders-overleggen. Tijdens zo’n moment kan ook uw wederdienst/oplossing gepresenteerd worden en kunt u (in)direct contact leggen met uw (klant) doelgroep en dus uw bedrijf ook onder de aandacht brengen.

Verschillende D+D partijen leveren nu interessante wederdiensten bijvoorbeeld op het gebied van verbetering datakwaliteit of dataketenlevering of tools en diensten op het gebied van datacontrole, -validatie of -presentatie  en -analyse van NDW-data met data van derden. Naast de bestaande D+D overeenkomsten zijn we in gesprek met verschillende geïnteresseerden. Verschillende bedrijven hebben al aangegeven de mogelijkheden voor een D+D overeenkomst met NDW te willen bespreken.

 

Hieronder een interview met Leo van de Berg van het bedrijf IM_in_the_Cloud

Als D+D overeenkomst Partner is hij zeer content met de producten en diensten van NDW en wij als NDW zijn content met het actieve datagebruik en de promotie van NDW-data door IM_in_the_Cloud.

Wie ben je en wat doe je?

Ik werk nu ruim 30 jaar in het Verkeer en Vervoer domein waarvan bijna 20 jaar bij de Rijkswaterstaat waar ik samen met andere specialisten bij de toenmalige Dienst Verkeerskunde en Adviesdienst Verkeer en Vervoer (nu WVL)  mede de basis heb gelegd voor "Intelligent Transportation Systems" (ITS) in Nederland. In 2002 ben ik geëmigreerd naar Spanje waar ik bij de Universiteit van Valencia verantwoordelijk werd voor een aantal Europese R&D-projecten namens het Spaanse Directoraat-Generaal voor Verkeer. Van eind 2007 tot begin 2014 werd ik ook mede-eigenaar en technisch directeur van een zogenaamde Universiteit "spin-off" waar ik verantwoordelijk was voor het marktrijp maken van onderzoeksresultaten. Sinds begin 2014 werk ik voor IT & ITS consultancy; een bedrijf gespecialiseerd in het zoeken van eenvoudige oplossingen voor complexe problemen.

Wat is IM_in_the_Cloud en wat doen jullie?

IM_in_the_Cloud een zogenaamde Software as a Service (SaaS) oplossing voor professionals die verantwoordelijk zijn voor Incident Management. De service biedt niet alleen faciliteiten voor de professionals die betrokken zijn bij het operationele proces, maar biedt ook uitgebreide mogelijkheden voor analyse, evaluatie en audits.

Wat neemt IM_in_the_Cloud af bij NDW en hoe gebruiken ze dit?

De belangrijkste NDW bronnen voor ons zijn: verkeersberichten, veiligheidsgerelateerde berichten, pech- en ongevallen, weginspecteur gegevens, MTM-gegevens, DRIP-gegevens en brugopeningen.

Binnen IM_in_the_Cloud wordt gewerkt met zogenaamde Incidentdossiers. Naast gegevens van het incident worden ook de gegevens van eventuele files, afsluitingen en omleidingen in het dossier opgeslagen. Het dossier bevat daarnaast ook foto's, weergegevens en eventuele relevante berichten van Twitter. Het dossier bevat de volledige context van het incident die kan worden gebruikt voor een gedetailleerd rapport over de afhandeling van het incident.

IM_in_the_Cloud biedt ook een zogenaamd Common Operational Picture, waarbij  die  context van het incident in een visueel aantrekkelijke en begrijpelijke vorm wordt getoond aan de professional.

Samen met de universiteiten van Valencia en Castellon wordt gekeken hoe die volledige context weer als zogenaamde Linked Open Data beschikbaar kan worden gesteld. Al in 2006 werd gepubliceerd over de mogelijkheden van het zogenaamde "semantic web" voor verkeerstoepassingen. Zo'n 10 jaar later kan je de theorie eindelijk ook in de praktijk toetsen dankzij de data van NDW.

Wat vindt IM_in_the_Cloud van de producten en diensten van NDW?

NDW is onmisbaar voor de kwaliteit van IM_in_the_Cloud.  Ik twijfel of IM_in_the_Cloud überhaupt mogelijk zou zijn geweest zonder de data van NDW. De Servicedesk van NDW zorgt bij eventuele technische problemen meestal snel en goed voor een oplossing waardoor uiteindelijk de beschikbaarheid van IM_in_the_Cloud ook  optimaal is.

Daarnaast biedt NDW de belangrijkste verkeersdatabronnen voor onderzoekers. Onderzoeksinstituten hoeven niet meer met de verschillende overheden in overleg, maar hebben één loket waar ze eenvoudig hun gegevens kunnen afnemen. Bijzonder positief is ook de continue uitbreiding van de dienstverlening. Vooral de gegevens over de brugopeningen en sinds kort ook de MTM- en WIS-meldingen zorgen voor meer kennis over een incident en de afhandeling ervan. Kennis die vervolgens weer gebruikt kan worden voor het verbeteren van de werkprocessen van alle bij verkeersincidenten betrokken professionals.

Zou IM_in_the_Cloud NDW aanbevelen en waarom?
Jazeker, de kwaliteit en beschikbaarheid van de data  is bijzonder goed in vergelijking met andere Europese landen en NDW is continu bezig met het ontsluiten van weer nieuwe datasets waardoor het aantal mogelijke toepassingen weer verder wordt uitgebreid. De verkeersproblematiek in Nederland kan niet eenvoudig meer worden opgelost door alleen maar meer asfalt of te beprijzen. Er zijn denk ik mogelijkheden genoeg voor alternatieve, creatieve oplossingen die gebruik maken van de potentie van de data die NDW ontsluit . IM_in_the_Cloud is daar een goed voorbeeld van.

Home Nieuws Waarom zou ik een Data + Diensten overeenkomst met NDW afsluiten?
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.