click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 02-11-2017

Analyse NDW-netwerk

De belangrijkste veranderingen in de inwinning van intensiteit- en snelheidsdata zijn:
De ontwikkeling van de inwinning van intensiteiten en snelheden is te zien in figuur 1. Inwinlocaties die er in september waren zijn blauw, inwinlocaties die er in maart waren zijn zwart:.


Naast enkele kleine aanpassingen en uitbreidingen zijn de belangrijkste veranderingen: het beëindigen van inwinning op een deel van de provinciale wegen van Overijssel en het toevoegen van Intensiteitsdata in Arnhem/Nijmegen en omgeving.


De belangrijkste veranderingen in de inwinning van reistijddata zijn:
Het definiëren en daadwerkelijk data leveren over reistijdmeetvakken die opgebouwd zijn uit FCD-segmenten is tussen maart en september voortvarend  ter hand genomen.
Dit resulteert enerzijds in het langzaam vervangen van klassieke inwinning door reistijden op basis van FCD, maar anderzijds maakt het ook een uitbreiding van het areaal aan reistijdmeetvakken mogelijk.
In figuur 2 is de uitbreiding te zien, reistijdmeetlocaties die er in september waren zijn blauw, reistijdmeetlocaties die er in maart waren zijn zwart: Er is over het hele land bij vele wegbeheerders  een uitbreiding te zien (onder andere in de Provincies Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Limburg, in de gemeentes Dordrecht, Apeldoorn, Deventer en op een rijksweg in het noorden van het land).

De vervanging is weergegeven in figuur 3. Zowel de uitbreiding als de vervanging zijn een momentopname, eind september genomen. De vervanging in de regio Eindhoven/Helmond en in de gemeente Assen is inmiddels voltooid, waardoor in deze gemeenten weer reistijddata beschikbaar zijn. Het proces gaat nog verder. Inmiddels heeft ook RWS besloten hoe zij de reistijden gebaseerd op FCD geïmplementeerd wil zien en is de uitwerking daarvan gestart:
Over de oranje gekleurde trajecten wordt al met behulp van FCD reistijddata verstrekt.
De blauw gekleurde trajecten leveren nog op klassieke wijze, met lussen, camera’s of bluetooth.
Op de zwarte trajecten was eind september de implementatie van inwinning via FCD in volle gang; er werd op beide manieren data ingewonnen.

Home Nieuws Analyse NDW-netwerk
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.