click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 06-12-2016

NDW start levering van Floating Car Data

Floating Car Data betreft gegevens afkomstig van mobiele bronnen zoals navigatiesystemen, telefoonapplicaties en ‘fleet management’ systemen. Uit deze bronnen kunnen verkeersgegevens worden gegenereerd: op basis van een GPS-coördinaat en een tijdstempel kunnen reistijden en snelheden van voertuigen eenvoudig worden afgeleid. Al deze gegevens, afkomstig uit vele, verschillende bronnen, worden door leveranciers van Floating Car Data samengevoegd tot kant-en-klare verkeersgegevens.

 

Afgelopen zomer heeft NDW een aanbestedingstraject doorlopen voor de inkoop van Floating Car Data. De opdracht is gegund aan het van oorsprong Belgische bedrijf Be-Mobile. De levering betreft snelheidsgegevens, geaggregeerd op minuutniveau, waarbij op zo klein mogelijke wegsegmenten inzicht wordt geboden in de verkeerssituatie op alle rijkswegen, provinciale wegen en grotere gemeentelijke ontsluitingswegen. Hiermee ontvangt NDW zeer gedetailleerde actuele informatie, naast de gegevens die al worden verkregen via wegkantsystemen.

 

De eerste levering betreft de gegevens van de provincie Zuid-Holland, die als koploper aan NDW heeft gevraagd de aanbesteding te initiëren. Gezien de landelijke scope van NDW, is een optionele uitbreiding naar gegevenslevering voor heel Nederland aanvullend gevraagd. De NDW-partners beraden zich nu over deze mogelijkheid.

 

De gegevens worden vooralsnog alleen beschikbaar gesteld voor (werkzaamheden in opdracht van) overheden en zullen daardoor niet als Open Data worden verspreid. Ook op dit punt lopen consultaties tussen overheden en marktpartijen om de impact van verspreiding als Open Data te bepalen. Begin 2017 zal hierover duidelijkheid ontstaan.

Home Nieuws NDW start levering van Floating Car Data
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.