click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 17-12-2015

Leen Verbeek, voorzitter Raad van Toezicht, blikt vooruit op 2016

Het jaar 2015 is voor de Nationale Databank Wegverkeersgegevens een goed jaar geweest. De basis is in kwalitatieve zin inmiddels behoorlijk op orde, zoals ook blijkt uit de recente tevredenheidsenquête. De innovatieve agenda raakt steeds beter gevuld en de uitdagingen zijn prikkelend en spreken tot de verbeelding. Zo heeft het benutten van Big Data in verkeersmanagement haar eindpunt bij lange na nog niet bereikt.

Voor de Raad van Toezicht is het stimulerend dit in haar toezichthoudende rol mee aan te kunnen sturen. Dan is het fijn dat de Raad van Toezicht weer compleet is na de mutaties als gevolg van de verkiezingen. Er wordt stevig nagedacht over de ontwikkelingsscenario's voor het samenwerkingsverband NDW waarover in 2016 richtinggevende besluiten zullen worden genomen.

De ontwikkelingen in de techniek, de intelligente auto en de metropolitanisering van ons land doen de noodzaak van intelligente mobiliteit toenemen. NDW wil daar haar bijdrage aan leveren, door discussie en samenwerking met haar partners, maar ook door het organiseren van een inspiratiebijeenkomst met relevante bestuurders samen met Connecting Mobility. Het jaar 2016 kan naar mijn mening wel eens een kanteljaar worden in ons denken over mobiliteit, de ruimtelijke consequenties hiervan en de wijze waarop wij als overheden hierin onze verantwoordelijkheid nemen, in afstemming met het bedrijfsleven. In die geest wens ik alle betrokkenen bij NDW een goed 2016!

 

Leen Verbeek
Voorzitter Raad van Toezicht NDW

Home Nieuws Leen Verbeek, voorzitter Raad van Toezicht, blikt vooruit op 2016
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.