click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 16-09-2013

Samen naar actuele en betrouwbare reisinformatie

Voor betere reisinformatie zijn betere gegevens nodig over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, snelheden en snelheidsbeperkingen. In Beter Benutten investeren het ministerie van IenM en de samenwerkende regio's om de gegevens op een hoger plan te tillen. De markt en overheid kwamen samen tot een aantal concrete verbeterpunten. NDW is direct betrokken bij de realisatie van drie van deze verbeterpunten.

Wegwerkzaamheden
Informatie over wegwerkzaamheden moet precies, volledig en actueel zijn. Zo moeten de start en het einde van de werkzaamheden bekend zijn en ook de resterende wegcapaciteit en de maximale snelheid in de werkvakken. De wegbeheerders gaan deze informatievoorziening samen met NDW verbeteren. Zie ook het nieuwsbericht over 'Actuele Gegevens over Wegwerkzaamheden' .

Optimaliseren locatiereferentie
De huidige locatiereferentie voor verkeersinformatie is gebaseerd op de VerkeersInformatieLocatieDatabase (VILD). Deze methode is heel geschikt om te gebruiken voor bijvoorbeeld gesproken radioverkeersinformatie en teksten in displays van autoradio's. Het heeft echter als nadeel dat de tabel met referentiepunten slechts tweemaal per jaar wordt geactualiseerd. Ook is de methode niet geschikt voor het fijnmazige deel van het wegennet, zoals in de stad. Om die beperkingen weg te nemen werkt NDW samen met marktpartijen aan de invoering van Open Locatie Referencing (Open LR). Door beide methoden naast elkaar te hanteren, wordt het mogelijk om ook voor In-Car informatiediensten overal heel nauwkeurig de juiste locatie van vertragingen aan te geven.

Verkeersmaatregelen en regelscenario's
Informatie over verkeersmaatregelen, denk aan het afkruisen van stroken, snelheidsbeperkingen en omleidingsroutes, is meestal in een vroeg stadium beschikbaar in verkeerscentrales. Regelscenario's bij te verwachten drukte zijn vooraf vastgesteld. NDW, LVMB en de samenwerkende regio's werken aan een systeem dat de gegevens over (voorgenomen) verkeersmaatregelen en regelscenario's direct aan de serviceproviders beschikbaar stelt. In de verkeersinformatie kan hier dan beter rekening mee gehouden worden waardoor weggebruikers beter geïnformeerd kunnen worden.

Meer informatie over deze en andere projecten staat in de Beter Benutten krant van september 2013.

Home Nieuws Samen naar actuele en betrouwbare reisinformatie
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.