click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 16-09-2013

Actuele gegevens over wegwerkzaamheden

Onderzoeken of het mogelijk is om weggebruikers nauwkeuriger te informeren over de duur van wegwerkzaamheden, dat was het doel van de Pilot Wegwerkzaamheden Actueel in Noord-Holland. En het antwoord was: ja. Aannemers werden ingeschakeld om de exacte start- en eindtijden van de werken door te geven en de hele informatieketen van aannemer tot serviceprovider werd getest. De pilot toonde aan dat deze nieuwe werkwijze goed te implementeren is. Dit jaar komt er op verschillende manieren een vervolg.

Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)
Van september tot november wordt in de regio Amsterdam een proef gedaan met verschillende werken binnen SAA, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. In deze proef geven aannemers de start- en eindtijden per sms door aan de wegbeheerders. E-mails vervangen door sms was een verbeterpunt uit de evaluatie van de pilot in Noord-Holland. Ook worden in deze periode systemen voor datavalidatie getest. Drie partijen (TomTom, Be-Mobile en VID) hebben voorstellen ingediend om een kwaliteitscontrole uit te voeren op de doorgegeven data. Hiervoor zetten zij eigen data (floating car) in of de actuele verkeersgegevens uit de NDW-databank. In november worden de resultaten van de drie systemen vergeleken. Een goed systeem voor datavalidatie is een integraal onderdeel bij de verdere uitrol van de inwinning van actuele informatie over wegwerkzaamheden.

Beter Benutten regio's
Van juli-december 2013 wordt Wegwerkzaamheden Actueel uitgerold in acht Beter Benutten regio's. De voorbereidingen samen met de regio's vinden op dit moment plaats. Processen van de wegbeheerders worden in kaart gebracht en per regio worden actieplannen opgesteld om op tijd klaar te zijn voor de implementatie. De uitrol richt zich zowel op het verbeteren van de informatie aan de weggebruiker als het verder optimaliseren van de regionale en bovenregionale afstemming tussen wegbeheerders van de planning van de wegwerkzaamheden en de verkeersmaatregelen rondom evenementen.

Home Nieuws Actuele gegevens over wegwerkzaamheden
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.