click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 13-05-2013

Geslaagd NDW Congres 2013

NDW organiseerde op 24 april het NDW Congres 2013. Het congres stond in het teken van de voortzetting van de samenwerking binnen NDW door de 24 partners. Jan Hendrik Dronkers (Directeur-Generaal Rijkswaterstaat) en Elisabeth Post (Gedeputeerde provincie Noord-Holland) onthulden namens alle partners het doek “Verder met NDW” met daarop de logo’s van de 24 NDW partners.

Voorafgaand aan de onthulling werden Jan Hendrik Dronkers en Elisabeth Post geïnterviewd door dagvoorzitter Marja van Strien (directeur NDW). Jan Hendrik Dronkers ziet in NDW een goed voorbeeld van ‘elke dag beter’, het motto van Rijkswaterstaat. Elke dag beter, en dit in samenwerking met anderen waardoor je met elkaar meer kunt bereiken. Belangrijk vindt hij de samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Dat ook de buitenwereld een groot belang hecht aan goede verkeersinformatie wordt voor hem aangetoond door een advertentie die hij aan het publiek liet zien. Er wordt een navigatiesysteem verkocht waarbij je een auto cadeau krijgt. Omgekeerde wereld of een reëel toekomstbeeld?

Ook Elisabeth Post onderstreepte het belang van samenwerking. Zij verwees naar de Pilot Wegwerkzaamheden Actueel waar de provincie Noord-Holland een voortrekkersrol vervulde. In deze pilot werd samengewerkt door 17 partijen, zowel markt als overheid. Dit gebeurde onder leiding van NDW. Aannemers, wegbeheerders, data- en systeemleveranciers, aanbieders van verkeersinformatie; al deze partijen zijn nodig om real-time informatie over wegwerkzaamheden te verzamelen en bij de weggebruiker te brengen. Het stopt niet met de proef. Er wordt nu aan een landelijke uitrol gewerkt.

Bruno Bruins blikte terug op 6 jaar NDW. In 2007 maakte hij als voorzitter van de Raad van Toezicht de start van NDW mee. Tijdens het congres kondigde hij zijn afscheid aan en maakte zijn opvolger bekend. Leen Verbeek, commissaris van de koningin voor de provincie Flevoland, neemt op 10 juni de voorzittershamer van hem over. In de afgelopen 6 jaar heeft de heer Bruins NDW zien groeien van 17 naar 24 partners. In de beginjaren van NDW dacht hij nog dat er een wet nodig zou zijn om deelname aan NDW te regelen. Terugkijkend is hij zeer tevreden dat deelname door alle overheden op basis functionele behoefte en vrijwilligheid is gegaan. Onlangs is NDW door de partners geëvalueerd en zij hebben beoordeeld wat goed gaat en wat beter moet. Het stemt tot tevredenheid dat alle betrokkenen hebben besloten om NDW te continueren. 'NDW is here to stay’, concludeerde hij.

 

Theo van de Gazelle, mede-bestuurslid in de Raad van Toezicht namens Rijkswaterstaat, beaamde dit. Hij bedankte Bruno Bruins voor zijn jarenlange inzet voor NDW. Bruno’s vertrek valt samen met de start van een nieuwe fase voor NDW. De projectorganisatie die NDW tot nu toe was wordt per 1 januari 2014 omgezet naar een permanente organisatie. Theo van de Gazelle eindigde met lovende woorden voor de uitvoeringsorganisatie van NDW: 'en als u denkt dat hier een grote organisatie achter zit, nee dus, een mannetje of 15'.

Tijdens het NDW Congres was er ook veel aandacht voor innovatieve data-inwinning en verwerking. Maurice Geraets (Director New Business NXP) vertelde over de mogelijkheden van in-car data acquisitie. Hij had daarbij aansprekende voorbeelden van de inzet van deze data bij rijstijl-coaching, detectie van incidenten en gevaarlijke situaties, ongevallenanalyse en metingen naar de kwaliteit van het wegdek.

Jeroen Dijkxhoorn (Head of CoE Information Management & Analytics, SAS) ging in op de mogelijkheden van big data analytics. Hij constateert dat organisaties grote databestanden vooral inzetten om terug te kijken en te verklaren en nog weinig om te voorspellen. Terwijl hier geweldige kansen liggen. Belangrijk is dat de goede vragen worden gesteld om gericht te werk te kunnen gaan met de enorme hoeveelheid gegevens die beschikbaar is uit verschillende bronnen. Ook moeten organisaties nadenken over hun processen: 'als je in staat bent om binnen enkele minuten een analyse uit te voeren maar de inzet van deze gegevens moeten wachten op de goedkeuring van een vergadering die volgende week bij elkaar komt, dan haal je nog niet voldoende waarde uit de eerste investering'.

 

Aansluitend op de keynote speakers waren er parallelsessies en een Meet&Learn waar veel nieuwe ontwikkelingen aan bod kwamen. Er was aandacht voor:
• de technische kant van de data-inwinning;
• hoe verkeersinformatie aangeboden moet worden om tot gedragsverandering bij de weggebruiker te leiden;
• de nieuwe samenwerkingsovereenkomst NDW per 1 januari 2014;
• de aanbesteding van nieuwe software en gegevensinwinning bij NDW;
• de resultaten die met regionaal verkeersmanagement zijn geboekt;
• de inzet van historische gegevens uit NDW;
• verkeersgegevens als open data;
• maatschappelijke meerwaarde van parkeerinformatie;
• een blik op de toekomst met de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg;
• real-time informatie over wegwerkzaamheden;
• de inzet van social media;
• locatiereferentie.
 

Home Nieuws Geslaagd NDW Congres 2013
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.