click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 16-11-2012

NDW evaluatie aan Minister aangeboden

De Raad van Toezicht van NDW heeft op 9 november de resultaten van de NDW evaluatie aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Deelnemende overheden en afnemers van data tonen zich tevreden met de resultaten van NDW. Uiteraard zijn er nog wel verbeteringen mogelijk. Hiervoor staan er aanbevelingen in de evaluatie.

Er bestaat bij de partners van NDW een duidelijke intentie om na 1 januari 2014, de datum waarop de huidige samenwerking eindigt, door te gaan met NDW. Het streven is om in het voorjaar van 2013 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gereed te hebben, die ook bestuurlijk is vastgesteld.


Evaluatie NDW
De evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, op basis van een monitoringskader van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De strategische doelen werden op het moment van de evaluatie (juni 2012) bijna gehaald, met zicht op realisatie eind 2012.

Dekking van het wegennet
Het samenwerkingsverband heeft de doelstelling om een landelijk dekkend netwerk van 5500 kilometer te realiseren ruimschoots behaald. NDW levert op dit moment actuele gegevens over 5800 kilometer doorstroomwegen in Nederland.

Kwaliteit van de gegevens
Het concept van NDW is internationaal technologisch innovatief. Dit betekent dat samen met de partners en kennisinstituten is gezocht naar het benodigde kwaliteitsniveau en de wijze waarop deze kwaliteit is te monitoren. Het behalen van de bij de start van NDW afgesproken kwaliteitsniveaus vertoont daardoor een wisselend beeld. De belangrijkste reden voor het niet realiseren van de kwaliteitsniveaus zijn de bezuinigingen in de publieke sector waardoor extra investeringen niet mogelijk waren. Ook is gebleken dat de deelnemende overheden op een aantal locaties met een lagere kwaliteitsnorm kunnen werken, waardoor de noodzaak voor een hogere kwaliteit is komen te vervallen. Wegbeheerders zijn voor een groot deel van mening dat de kwaliteit van de gegevens voldoende is voor de gewenste toepassingen op het gebied van verkeersmanagement, zo blijkt uit de evaluatie.

Service providers vinden dat de kwaliteit van de NDW data steeds beter wordt. Ze zien wel graag een betere check op kwaliteit, continuïteit en volledigheid van de datastroom.

Gebruik van de NDW gegevens
Het aantal deelnemers aan NDW neemt toe. Naast de 15 NDW partners van het eerste uur zijn in de afgelopen jaren twee nieuwe partners toegetreden. Daarnaast hebben nog zeven provincies zich aangesloten voor deelname aan NDW Wegwerkzaamheden. Wegbeheerders gebruiken vooral de actuele data voor verkeersmanagement. Het gebruik van historische data, voor het uitvoeren van beleidsanalyses, neemt geleidelijk toe.

Op dit moment zijn er 17 service providers aangesloten bij NDW. Naast zelf data afnemen, leveren zij ook NDW data door naar andere marktpartijen. Daarmee is er sprake van een netwerk van ongeveer 50 Nederlandse en internationale bedrijven dat de NDW data gebruikt in hun producten en diensten.

Kwaliteit en doelmatigheid van de samenwerking
De samenwerking tussen NDW partners wordt steeds beter, vooral op het gebied van data-management en kennisdeling. In de regio’s in Nederland waar de NDW data worden gebruikt in operationeel verkeersmanagement zien we dat dit een belangrijke stap vooruit betekent in de operationele samenwerking. De wegbeheerders zien in NDW een goede samenwerkingspartner om tot een verbetering van de kwaliteit te komen. Service providers zijn enthousiast over de centrale dataloket functie van NDW en voelen zich steeds beter betrokken bij het samenwerkingsverband.


Advies Raad van Toezicht
Naast de aanbevelingen uit het evaluatierapport, adviseert de Raad van Toezicht het volgende aan de Minister:

  • behoud het waardevolle netwerk van NDW waarin marktpartijen en overheden samenwerken en snel kunnen schakelen;
  • laat NDW zich focussen op de kerntaken maar ook open staan voor nieuwe ontwikkelingen die op basis van business cases worden beoordeeld;
  • laat NDW in haar marktbenadering streven naar goedkopere inwinning bijvoorbeeld door het combineren van gegevensbronnen en het toepassen van intelligente software; 
  • bied NDW de mogelijkheid om gegevens afkomstig van marktpartijen selectief door te geven vanwege de concurrentiewaarde van deze gegevens; 
  • versterk de onderlinge samenwerking binnen NDW op het gebied van gezamenlijke inkoop en onderlinge dienstenlevering;
  • benut de kansen die NDW biedt om een gemeenschappelijk loket voor open data voor verkeersinformatie te zijn.

Op basis van de evaluatie werken de partners van NDW de komende maanden aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om NDW voort te kunnen zetten. De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2013.


 

Home Nieuws NDW evaluatie aan Minister aangeboden
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.