Onderzoek met NDW-data

NDW-data zijn deels beschikbaar als open data. Maar onderzoekers aan universiteiten en andere kennisinstellingen kunnen ook toegang krijgen tot net iets uitgebreidere datasets.

Zij mogen daarbij bovendien gebruik maken van NDW-applicaties om data te exploreren en exporteren. Voor de mogelijkheden en voorwaarden van deze samenwerking neemt u contact op met NDW.

NDW Data Science Society

Voor marktpartijen die aan onderzoek doen hebben we de NDW Data Science Society opgericht. In deze samenwerking werken verschillende marktpartijen aan onderwerpen als datafusie, real-time validatie van meetgegevens, het koppelen van situatieberichten aan verkeersgegevens en het voorspellen van de verkeerssituatie. Deze open samenwerking leidt tot kruisbestuiving en verdieping tussen de verschillende partijen en NDW.