Dienstverlening aan gemeenten

NDW is er ook voor alle gemeenten in Nederland. Uw gemeente kan dus gebruik maken van de diensten van NDW. 

Verkeersdata

Onze verkeersdata bestaat onder andere uit verkeersintensiteiten, snelheid, reistijd, incidenten, brugopeningen etc.

De data is beschikbaar gemaakt aan de ene kant door inwinning via marktpartijen en ontsluiting van verkeersdata via NDW, zoals Floating Car Data. En aan de andere kant wordt verkeersdata door de gemeente zelf gemeten en geleverd aan NDW.

NDW verwerkt deze verkeersdata en slaat de data op en maakt ze beschikbaar via haar centrale applicaties. Voor gemeenten geeft dit, afhankelijk van de behoefte, inzicht in de actuele en historische situatie op de weg middels applicaties die NDW in gezamenlijkheid met haar partners ontwikkeld. Bekijk ter inspiratie ook eens voorbeelden van toepassingen.

NDW werkt door haar landelijk centrale rol als dataportaal aan datadiensten die voor meerdere wegbeheerders beschikbaar zijn.

Applicaties

De gemeentelijke data is via gebruiksvriendelijke applicaties beschikbaar voor data analyses, visualisaties, rapporten die van belang zijn voor uiteenlopende beleidsvraagstukken op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid.

Deze informatie kan dienen als input voor beleid over belasting van de gemeentelijke omgeving, milieuaspecten en vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening.

Bekijk voor meer informatie het beknopte overzicht, of neem contact op met Ernst Scheerder.