NDW- data en diensten gebruiken

Hoe meer partijen onze data gebruiken, hoe beter. We werken daarom graag samen met wegbeheerders, dienstverleners en kennisinstituten – als het even kan in een ‘dienst-wederdienst’-constructie. Lees ter inspiratie ook eens onze 3 praktische voorbeelden.

Voor overheden levert NDW extra ondersteuning, zoals toegang tot een 24/7-servicedesk. Ook marktpartijen kunnen profiteren van de aanvullende diensten van NDW door een Data+Diensten-overeenkomst aan te gaan.

Deze tegenprestaties kunnen sterk verschillen, maar hebben betrekking op data(doorgifte) of diensten. Denk hierbij aan controles op de datakwaliteit, verrijking van de data en doorgifte van veiligheidsgerelateerde berichten aan weggebruikers.

Voor de marktpartij geldt de afweging of hun tegenprestatie voor hen in verhouding staat tot de meerwaarde van de aanvullende diensten. Behalve de toegang tot een 24/7 servicedesk gaat dat om service level agreements (afspraken over de snelheid waarmee eventuele storingen in de datastroom worden verholpen), deelname aan het gebruikersoverleg, ondersteunende informatievoorziening enzovoort.

Voor een voorbeeld van de Data+Diensten-overeenkomst neemt u contact op met NDW.