click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Blog


1

Geplaatst op: 30-11--1
Geschreven door: Bas Turpijn

UPDATE 09-04 I Effecten van Corona-maatregelen op verschillende verkeer- en vervoerstromen

In de datablog van 01 april 2020 hebben we gekeken naar de effecten van de Corona-maatregelen op verschillende verkeer- en vervoerstromen. Hoe hebben de automobiliteit, alsmede het vrachtverkeer zich ontwikkeld?

 

 

Noot: Helaas waren er deze week problemen met de data export: daarom hebben we alleen gekeken naar de ontwikkelingen van de automobiliteit en van het vrachtverkeer op het hoofdwegennet (HWN). De effecten op het onderliggend wegennet (OWN) kunnen we tot 12:00 uur meenemen in deze datablog: daarom hebben we geen actuele dag-index voor het OWN bepaald. Wel de ontwikkeling over de ochtend. Volgende week hopen we weer een volledige update te kunnen geven, ook voor de fiets.

 

Effecten automobiliteit

De tabellen 1 en 2 tonen de ontwikkeling van de verkeerstromen per provincie en netwerk (HWN – hoofdwegennet, OWN – onderliggend wegennet) op basis van de lussen in het netwerk voor verschillende dinsdagen. Hierbij is nog steeds dinsdag 3 maart als referentie dag genomen, aangezien deze dag verkeerskundig vrij representatief was voor het verkeersbeeld.

We zien dat in de derde week na de maatregelen de verkeersafname iets minder lijkt te zijn, maar nog steeds vrij fors: ca. 25-40% is t.o.v. van 3 maart. Vooral de verschillen tussen de provincies lijken groter te worden: in de provincies ten noorden van de IJssel lijkt de daling minder groot te worden vergeleken met normaal. Ook de cijfers in Zuid Holland zijn opvallend.

 

 

 

 

Figuur 2 toont de ontwikkeling van de verkeersintensiteit per netwerk over de dag heen. Net als vorige week is de daling niet gelijkmatig over de dag gespreid. Het verkeer in de spitsuren zijn nog steeds een halvering van normaal. In de restdag lijkt een kleine opleving van het verkeer gaande.

 

 

Effecten vrachtverkeer

Ook deze week zien we dat het vrachtverkeer nog min of meer de gebruikelijke patronen vertonen. Maar ook hier lijken de verschillen tussen de regio’s wel wat groter geworden: de provincies ten noorden van de IJssel tonen zelfs relatieve stijgingen van het vrachtverkeer.

Het is op dit moment nog wat lastig deze verschillen te duiden. We wachten de kwartaalberichten over de economie af. Wellicht dat we daar meer verklaringen uit af kunnen leiden.

 

 

 

 

Figuur 3 toont de ontwikkeling van het vrachtverkeer over de dag per netwerk. Een interessante waarneming is dat het verkeer overdag een stabiel tot licht stijgend patroon vertoont. In de vroege ochtend en late avond is wel een afname te zien: wellicht is dat voornamelijk internationaal verkeer. Het internationale verkeer staat nu erg onder druk. Wellicht zien we dat nu ook terug in de vrachtcijfers.

 

 

Conclusies

Op basis van de recentere cijfers kunnen we het volgende zeggen:

  • de verkeersintensiteiten op de wegen zijn gemiddeld zo tussen de 25% en 40% afgenomen t.o.v. normaal;
  • de vraaguitval in de ochtendspits is nog steeds fors: tot wel 50% minder verkeer;
  • in de restdag lijkt een kleine opleving van het verkeer waarneembaar;
  • in de noordelijke provincies lijkt het iets minder te zijn gedaald dan de andere landsdelen;
  • het vrachtverkeer toont nog steeds geen significante daling: het goederenvervoer over de weg gaat nog altijd zijn gebruikelijke gang;
  • wel worden de verschillen in de ontwikkelingen van het vrachtverkeer tussen de verschillende landsdelen groter.

 

 

Overzicht eerdere datablogs naar aanleiding van de Corona maatregelen

DATUM                ONDERWERP
26 maart 2020 Hoe hebben de automobiliteit, het goederenvervoer over de weg en het water en de fietsmobiliteit zich ontwikkeld?
01 april 2020 Hoe hebben de auto- en fietsmobiliteit, alsmede het vrachtverkeer zich ontwikkeld?
08 april 2020 Wat is het effect op internationaal verkeer ( verkeer van Schiphol en het grensoverschrijdende verkeer) en ook de doorstroming (gemiddelde waargenomen snelheden en reistijden op enkele trajecten)
09 april 2020 Hoe hebben de automobiliteit en het vrachtverkeer zich ontwikkeld?

 

Home Blogs UPDATE 09-04 I Effecten van Corona-maatregelen op verschillende v...
line