click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Blog


1

Geplaatst op: 21-08-2018
Geschreven door: Marthe Uenk

Snelheidsovertreders: waar wordt het hardst gereden?

Elk land en elke regio heeft zo z’n eigenheden – en dat werkt door in onze rijstijl. Betekent dat ook dat er in de ene provincie of gemeente consequent harder wordt gereden dan in de andere? We namen de proef op de som en vergeleken per gemeente de snelheidsoverschrijdingen op 50 km/uur-wegen.

 

Geen weggebruiker is dezelfde. Toch is er vaak per land of regio wel een grootste gemene deler aan te wijzen. Is er in het ene land nog sprake van relatieve rust en respect in het verkeer, in het andere land – we noemen geen namen – is het toeteren, voordringen en afsnijden geblazen. Zelfs binnen een land zijn de verschillen soms opmerkelijk. Rijd maar eens van de Duitse grens naar de Randstad, dan valt op hoe dicht Randstedelingen op elkaar rijden in vergelijking met de rest van Nederland, zelfs bij vergelijkbare verkeersdrukte.

Maar zijn er binnen ons kleine land ook regionale variaties als het gaat om snelheidsovertredingen? In een tijd waarin de verkeersveiligheid afneemt in plaats van toeneemt, is dat een meer dan interessante vraag.

Figuur 1: De wegen in Nederland met een maximumsnelheid van 50 km/uur.

____

 

Onze aanpak
We pakken de database van NDW erbij en kijken naar alle wegen in Nederland met een maximumsnelheid van 50 km/uur – zie figuur 1. Dat zijn de meer lokale wegen, dus anders dan op bijvoorbeeld grote snelwegen, zullen daar ook vooral lokale weggebruikers rijden. Met behulp van de historische database hebben we voor al deze wegen bepaald hoe vaak de maximumsnelheid er wordt overschreden, gebruikmakend van een complete maand aan snelheidsdata. Nu wordt er op elke weg wel eens te hard gereden – ja, ook door u – en daarom categoriseren we een weg pas als ‘50 plus-weg’ als de gemiddelde snelheid er 25% van de tijd boven de 50 km/uur ligt. Vervolgens bepalen we per gemeente het aandeel ‘50 plus-wegen’: hoeveel procent van de 50 km/uur-wegen valt in de plus-categorie? Het resultaat ziet u in figuur 2.

 

 

 

Figuur 2: Per gemeente het percentage aan 50 km/uur-wegen waar meer dan 25% van de tijd te hard wordt gereden.

____

 

De resultaten
Vanuit maximum snelheidsopvolging bezien, zijn de Waddeneilanden en de gemeenten Ferwerderadiel en Enkhuizen de beste gebieden. De slechtst presterende gemeenten zijn Aalsmeer en Ouder-Amstel. In deze gemeenten wordt op meer dan 35% van de 50 km/uur-wegen te hard gereden. Zie verder onderstaande Top 10. Kijken we op provinciaal niveau, dan zijn Zeeland en Friesland de beste provincies wat maximum snelheidsopvolging betreft. Overijssel bungelt onder aan de lijst: op bijna 18% van de 50 km/uur-wegen wordt daar te hard gereden.

 

Hoe deze resultaten te interpreteren? Het is lastig om het aantal snelheidsoverschrijdingen te koppelen aan alleen de ‘plaatselijke rijstijl’. De (weg)omstandigheden bijvoorbeeld zijn net zo bepalend: op geasfalteerde, ruim opgezette 50 km/uur wegen in een landelijke omgeving rijd je gemakkelijk ongemerkt te hard, hoe je rijstijl normaal ook is. Het feit dat de ene gemeente meer investeert in snelheidshandhaving dan de andere, zal zijn effect hebben. Maar wie weet, doet de volksaard in een regio toch ook een kleine duit in het zakje. De gemeentelijke verschillen in snelheidsoverschrijdingen zijn er fors genoeg voor!

 

nr

Gemeente

Percentage

'50 plus-weg'

1

Ameland

0%

2

Enkhuizen

0%

3

Ferwerderadiel

0%

4

Schiermonnikoog

0%

5

Terschelling

0%

6

Vlieland

0%

7

Waadhoeke

0.2%

8

Noord-Beveland

0.8%

9

Rucphen

0.8%

10

Onderbanken

0.9%

..

..

..

371

Leusden

29.9%

372

Uden

31.2%

373

Rozendaal

33.2%

374

Best

33.6%

375

Tynaarlo

33.7%

376

Beuningen

33.9%

377

Lochem

33.9%

378

Mook en Middelaar

34.6%

379

Ouder-Amstel

35.3%

380

Aalsmeer

38.7%

 

Tabel 1: Top tien meeste en minste '50 plus-wegen' per gemeente.

 

 

 

Home Blogs Snelheidsovertreders: waar wordt het hardst gereden?
line