click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Blog


1

Geplaatst op: 21-12-2017
Geschreven door: Frits Brouwer

Kijk hoe het verkeer vanwege de sneeuw over de weg kroop op 11 december j.l.

Vorige week maandag  lag Nederland bijna plat door zware sneeuwval. In de media was sprake van ‘’een record van meer dan 1500 kilometer file op de Nederlandse wegen“ en dat “rond een uur of zeven het verkeer rond de grote steden nog steeds muurvast stond“.

Maar hoe stroomde het verkeer nu écht door op de belangrijkste 15.000 km wegen van Nederland? Met behulp van gemeten gemiddelde rijsnelheden, die NDW beschikbaar heeft, hebben we een time-lapse van de verkeersdoorstroming gemaakt. Met kleurcodes wordt de vertraging aangegeven ten opzichte van de normale rijsnelheid op de weg, wanneer er geen file of slecht weer is. Zo betekent de kleur rood, dat er meer dan 60% langzamer wordt gereden dan normaal en alleen op de groene wegen wordt normaal doorgereden. De time-lapse bestaat uit kaarten van het wegennet per kwartier, vanaf vijf uur 's ochtends tot twaalf uur 's avonds.

 

Als u de time-lapse bekijkt, springen twee zaken direct in het oog: allereerst dat de problemen op de weg het patroon van de sneeuwbuien keurig volgen. Ter illustratie hebben we daarom wat beelden van de neerslagradar van het KNMI toegevoegd. Op de tweede plaats ontstaat de recordfile niet zozeer door teveel verkeer, maar omdat de automobilisten verstandig zijn en op veel plaatsen langzaam rijden!

 

Aan het begin van het filmpje valt op dat de ochtendspits in tegenstelling tot andere maandagen een vrij goede doorstroming kent. Hier kan maar één conclusie uit getrokken worden: forenzend Nederland heeft het advies van Rijkswaterstaat opgevolgd en vermijdt om met de auto te reizen.

Rond 12.00 uur verandert de verkeersdoorstroming; het is zichtbaar dat de automobilisten veel last hebben van de sneeuw in het zuidoosten ter hoogte van Eindhoven en Venlo, omdat de snelheden daar afnemen.

Vanaf 15.00 uur en zeker rond 17.00 uur kleurt het wegennet in een hoog tempo vanuit het zuiden van groen naar rood.  De overeenkomst met de neerslagkaart van het KNMI is duidelijk; daar waar het sneeuwt, kleurt de wegenkaart rood. En waar het niet sneeuwt, zoals in Zuidoost-Nederland, rijdt het verkeer redelijk door.

Ten slotte is goed zichtbaar dat na ongeveer 19:00 uur de problemen op de weg afnemen wanneer de buien langzaam wegtrekken naar het noorden. De overlast van het weer voor het verkeer concentreert zich dan voornamelijk nog in het noorden van het land.

 

 

VERANTWOORDING

NDW is de databank van de samenwerkende wegbeheerders en we hopen met dit filmpje de Nederlandse weggebruiker meer inzicht te hebben gegeven in wat zich met zulke zware sneeuwval op het Nederlandse wegennet afspeelt, zodat iedereen een volgende keer beter kan anticiperen. De wegbeheerders gebruiken dit soort informatie natuurlijk ook om een volgende keer nog beter voorbereid te zijn en nog beterewaarschuwingen af te kunnen geven.

 

Sinds februari 2017 beschikt NDW over zogenaamde Floating Car Data; dit zijn data uit navigatiesystemen en apps. Deze nieuwe gegevens maken zo’n landelijke time-lapse mogelijk, omdat nu van veel meer provinciale en gemeentelijke wegen rijsnelheidsgegevens beschikbaar zijn dan voorheen.

 

Op basis van twee databronnen is de time-lapse tot stand gekomen:

1.            De gemiddelde gemeten rijsnelheid per minuut op basis van FCD-reistijdtrajecten voor allerlei provinciale en gemeentelijke wegen;

2.            De rijsnelheid op het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat, vooral gemeten door detectielussen.

 

De schaal van de kleuren (zonder onderscheid in typen wegen) is: minder dan 40% van de optimale rijsnelheid: Rood; tussen 40-60%: Oranje; tussen 60-80%: Geel; tussen 80-100%: Lichtgroen; en Groen als er normaal wordt doorgereden. Door de gehanteerde schaal, kleuren de wegen in de steden al vrij snel oranje of rood op de betreffende trajecten, omdat de snelheid binnen de bebouwde kom gemiddeld lager ligt dan buiten de bebouwde kom.

 

In Nederland hanteert Rijkswaterstaat voor de verkeersinformatie de definitie dat een file een verzamelbegrip is van drie soorten stagnerend verkeer:

  1. Langzaam rijdend verkeer: verkeer dat over ten minste 2 kilometer nergens harder rijdt dan 50 km/u, maar doorgaans wel sneller dan 25 km/u;
  2. Stilstaand verkeer: verkeer dat over ten minste 2 kilometer vrijwel overal minder dan 25 km/u rijdt;
  3. Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer: langzaam rijdend verkeer over veelal wat grotere lengte met hierin op sommige stukken stilstaand verkeer.

Met deze definitie valt te begrijpen dat ook bij weinig auto’s op de weg, die echter door sneeuwval langzaam rijden, er een ‘file’ ontstaat. Een andere oorzaak van de grote hoeveelheid files is dat op de snelwegen rijstrook 1 vaak niet bereden wordt vanwege de sneeuw en de automobilisten meer achterelkaar blijven rijden op rijstroken 2 en 3.

Home Blogs Kijk hoe het verkeer vanwege de sneeuw over de weg kroop op 11 de...
line