click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Actuele verkeersgegevens


Actuele verkeersgegevens geven een beeld van de actuele situatieberichten op de weg. Iedere minuut worden gegevens van ruim 33.000 meetlocaties in Nederland verzameld en op seconde 42 na de meetminuut naar de afnemers gedistribueerd.  

 

Het gaat om de volgende gegevens: 

  • verkeersintensiteit (het aantal voertuigen dat een meetpunt passeert)
  • puntsnelheid (gemiddelde snelheid van voertuigen die een meetpunt passeren)
  • gerealiseerde of geschatte reistijd
  • voertuigcategorie (afgeleid van de lengte van de passerende voertuigen)

Wegennet

In overleg met de partners (Rijkswaterstaat, provincies, stadsregio’s en gemeenten) is de kaart opgesteld met het NDW-netwerk: alle wegen in Nederland waarover NDW actuele verkeersgegevens inzamelt en distribueert. In het NDW-netwerk is een zorgvuldige selectie gemaakt van de wegen van de deelnemers waarover verkeersdata nuttig en nodig zijn. De inwinning vindt plaats via 33.000 meetpunten over ruim 8.200 km rijkswegen, provinciale wegen en doorgaande stedelijke wegen (maart 2017). Het netwerk is dynamisch. Afhankelijk van de noodzaak voor gegevensinwinning worden er wegen aan toegevoegd of verwijderd. De rijkswegen vormen nog steeds de grootste categorie met 3.380 km.* Er wordt over ongeveer 2.885 km provinciale wegen en over 2.000 km gemeentelijke wegen data ingewonnen.
 

* NDW berekent de weglengte op een andere manier dan het Nationaal Wegenbestand (NWB). In het NWB worden de heen- en terugrichting apart geteld, bij ons niet. In NDW is 100% dekking van het rijkswegennet.

Voorbeeldbestanden en documentatie

Om meer inzicht te krijgen in onze dataset kunt u voorbeeldbestanden bekijken. Ook kunt u documenten downloaden die u helpen bij de interpretatie van de data. 

 

U kunt de data afnemen als open data of met een Data+Diensten overeenkomst.