click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

December 2016

onderwerpen:
- Op de drempel van 2017...
- RDW maakt gebruik van wegwerkzaamheden data nog makkelijker
- Datablog: Hoeveel variabele maximumsnelheden kan een mens aan?
- NDW start levering van Floating Car Data
- Haal meer uit de NDW-data
- Gegevens over maximum snelheden beschikbaar
- Uniforme naamgeving NDW-producten
- FCD trekt volle zalen
- NDW lanceert twee nieuwe datastromen (MSI en MRM)

Op de drempel van 2017...

Door omstandigheden is er al enige tijd geen NDW-nieuwsbrief verschenen, hoewel er genoeg te melden was. Daarom ben ik verheugd dat deze nieuwsbrief nu alsnog verschijnt, op de drempel van 2017. U kunt erin lezen dat er diverse nieuwe datastromen aan de Nationale Databank zijn toegevoegd, zoals de gegevens over de maximum snelheden op het Nederlandse wegennet en de zgn. snelle beeldstanden van de matrixborden. Ook is er veel aandacht voor Floating Car Data, bijv. naar aanleiding van het door NDW georganiseerde symposium over 'Innoveren met FCD'.
Er zijn natuurlijk veel meer succesvolle en innovatieve zaken te vermelden uit het (bijna) afgelopen jaar, maar dit is niet de plaats daarvoor. Laat ik alle gebeurtenissen daarom samenvatten in de conclusie dat NDW ook in 2016 weer een springlevend en succesvol samenwerkingsverband is geweest van de betrokken Nederlandse wegbeheerders op het gebied van wegverkeersgegevens, ten bate van een betere verkeersdoorstroming, een grotere verkeersveiligheid en een geringere milieubelasting.
Dat brengt me als vanzelf op het jaar 2017, het laatste jaar van het vigerende Ondernemingsplan van NDW. In het komende jaar moeten we als wegbeheerders dus nieuwe inhoudelijke en financiële afspraken maken voor de periode 2018-2021. Maar voordat dit nieuwe Ondernemingsplan van start gaat, is er nog veel werk te doen in 2017, waarin we op 3 december ook nog het 10-jarig bestaan van NDW vieren.
Met deze mijlpaal in het vooruitzicht, wens ik alle bij NDW betrokkenen een heel goed 2017!

Frits Brouwer
Directeur Nationale Databank Wegverkeersgegevens

PS Hierbij gelijk even de mededeling dat NDW van 24 december t/m 1 januari gesloten is. Voor storingen e.d. is de service-telefoon natuurlijk wél 24/7 bereikbaar.

RDW maakt gebruik van wegwerkzaamheden data nog makkelijker

Wegbeheerders in het hele land verzamelen gegevens over wegwerkzaamheden en evenementen, die via NDW worden verspreid naar een groot aantal afnemers. De RDW is één van die afnemers. Al sinds medio 2015 biedt RDW aan transporteurs de mogelijkheid om wegwerkzaamheden in te zien op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (exceptioneel transport). Natuurlijk is bij ontheffingverlening primair het hoofdwegennet van belang, maar uiteindelijk moet een transport afgeleverd worden op het eindpunt en dat is zelden of nooit een locatie op of aan het hoofdwegennet. Voor een goed verloop van de exceptionele transporten is het van groot belang dat de voor deze transporten relevante informatie, zoals de beschikbare ruimte die op de rijbaan overblijft, maar ook de exacte periode dat er gewerkt gaat worden, bekend is. Wegbeheerders kunnen dit doen met een meldingenapplicatie, waarna deze data aan NDW geleverd worden. De RDW is een van de afnemers van deze data; zodra ze vrijgegeven zijn door de wegbeheerder gebruikt RDW ze. Lees meer

Datablog: Hoeveel variabele maximumsnelheden kan een mens aan?

In de afgelopen blogs hebben we volop stilgestaan bij het fileleed. Dit keer kijken we daarom naar de keren dat we wél voluit mogen en dan specifiek naar de wegen met variabele maximumsnelheden. We zoomen daarbij in op de ‘schakelmomenten’, waarbij je eindelijk harder mag. Hoe snel reageren we? En vooral: snappen u en ik het nog? Lees meer

NDW start levering van Floating Car Data

Floating Car Data betreft gegevens afkomstig van mobiele bronnen zoals navigatiesystemen, telefoonapplicaties en ‘fleet management’ systemen. Uit deze bronnen kunnen verkeersgegevens worden gegenereerd: op basis van een GPS-coördinaat en een tijdstempel kunnen reistijden en snelheden van voertuigen eenvoudig worden afgeleid. Al deze gegevens, afkomstig uit vele, verschillende bronnen, worden door leveranciers van Floating Car Data samengevoegd tot kant-en-klare verkeersgegevens. Lees meer

Haal meer uit de NDW-data

De NDW-uitvoeringsorganisatie verzorgt voor overheidspartners al enkele jaren met succes een basiscursus NDW. Hierin maken deelnemers kennis met de NDW-organisatie en met (het gebruik van) de data uit de historische database. Deze cursus wordt ook in 2017 weer enkele malen verzorgd. Nieuw is dat de cursus volgend jaar ook toegankelijk is voor medewerkers van private partijen waarmee NDW een Data + Diensten overeenkomst heeft afgesloten.

Daarnaast organiseert de NDW-uitvoeringsorganisatie in de eerste helft van 2017 een aantal verdiepings/expert-cursussen van een dagdeel die focussen op één bepaald onderwerp. Ook deze cursussen zijn toegankelijk voor overheidspartners en partijen waarmee een Data + Diensten overeenkomst is afgesloten.
Beide cursussen zijn gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van NDW via info@ndw.nu.

Gegevens over maximum snelheden beschikbaar

Rijkswaterstaat stelt maandelijks de gegevens over de maximum snelheden op het Nederlandse wegennet beschikbaar. Er worden twee bestanden geleverd: één voor het hoofdwegennet (WEGGEG), één voor het onderliggende wegennet (WKD).

Elke eerste week van de maand komen nieuwe versies van beide gegevensverzamelingen ter beschikking. De bestanden van december 2016 zijn inmiddels ook beschikbaar. Lees meer

Uniforme naamgeving NDW-producten

Sinds kort maakt NDW gebruik van uniforme naamgeving voor haar producten. Voorheen kon het nog wel eens voorkomen dat hetzelfde product/datafeed verschillende namen had in de Producten & Diensten Catalogus, in de NDW Open Data Service, in NCIS of in de communicatie via bijv. de website. Ook konden de gekozen namen soms verwarrend zijn. Vandaar dat wij hebben gekozen voor een uniforme naamgeving. Uniformering zorgt voor snelle herkenning, minder verwarring en meer inzicht in de verschillende datasoorten en datavelden. De meest opvallende verandering is dat de benaming ‘statusgegevens’ is vervangen door de benaming ‘situatieberichten’, conform de internationale afspraken. Lees meer

FCD trekt volle zalen

NDW heeft samen met NM Magazine op 7 december j.l. in Amersfoort het symposium ‘Innoveren met floating car data' georganiseerd. Met Frits Brouwer (directeur NDW) als dagvoorzitter hebben ruim 160 aanwezige vakgenoten en geïnteresseerden daar de (on)mogelijkheden van deze databron verkend. Plenaire keynotes waren er van Serge Hoogendoorn (TU Delft), Olaf Vroom (NDW) en Krijn Janse (HERE). Via de inbreng van verschillende overheids- en marktpartijen (NDW, Rijkswaterstaat, de Innovatiecentrale, Traxpert, Cygnify, Verdonk Klooster & Associates, Nova Sense, Goudappel Coffeng/DAT Mobility, ARS T&TT, Be-Mobile, Vialis) kon men de inzichten nog verder verdiepen in een tiental parallelsessies. Het symposium werd afgesloten met een borrel, waar zeer geanimeerd werd nagepraat over alles wat er gezegd was. Lees meer

NDW lanceert twee nieuwe datastromen (MSI en MRM)

NDW heeft onlangs tijdens de beurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren in Houten twee nieuwe datastromen gelanceerd, in de wandeling ‘snelle beeldstanden’ genoemd. Beeldstanden van de matrixborden (MSI, MatrixSignaal-Informatie) boven de weg worden nu real-time (binnen vier seconden) geleverd aan afnemers. Ook is er een nieuwe datastroom beschikbaar waarin (ongevalideerde) intensiteiten en snelheden (MRM, MeetRaaiManager) op het hoofdwegennet sneller (binnen 20 seconden na meetminuut) beschikbaar zijn. Beide datastromen worden met landelijke dekking aangeboden vanuit Rijkswaterstaat via NDW. Met de komst van deze nieuwe datastromen kunnen serviceproviders de weggebruikers nog sneller en beter van informatie voorzien. Lees meer

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.