click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

Juli 2016

onderwerpen:
- Karin Visser nieuw lid van Raad van Toezicht
- Afscheid Theo van de Gazelle van Raad van Toezicht
- Kabinet veel waardering voor open data NDW
- Eenvoudige opvraagtool historische data succes
- Artikel over berekenen van reistijden met FCD
- Kilometerstand NDW op 7500
- Datablog: Waarom de andere rij altijd sneller gaat
- FCD en Big Data op ITS Congres in Glasgow

Karin Visser nieuw lid van Raad van Toezicht

Karin Visser, Proceseigenaar en HID Verkeer en Water Management bij RWS, komt de Raad van Toezicht van NDW versterken. Zij volgt Theo van de Gazelle op, die al vanaf het begin bij NDW betrokken is geweest als lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van NDW stuurt het samenwerkingsverband aan vanuit het perspectief van continuïteit en toegevoegde waarde op lange termijn. In de Raad van Toezicht worden de deelnemende overheden vertegenwoordigd door bestuurders vanuit de verschillende overheidslagen. Leen Verbeek, CdK Flevoland, is onafhankelijk voorzitter.
 

Afscheid Theo van de Gazelle van Raad van Toezicht

Op 10 juni nam Theo van de Gazelle, plv DG Rijkswaterstaat, afscheid van de Raad van Toezicht van NDW. Hij wordt opgevolgd door Karin Visser, HID Verkeer en Watermanagement bij RWS. Het afscheid van Theo van de Gazelle was een bijzonderdere gebeurtenis, omdat hij al vanaf het begin betrokken is geweest bij NDW. Hij was er in december 2008 al bij toen de RvT voor het eerst bijeen kwam en heeft zich al die jaren zeer betrokken getoond bij NDW. Reden genoeg om de heer Van de Gazelle te vragen naar zijn ervaringen bij NDW. Lees meer
 

Kabinet veel waardering voor open data NDW

De open data van NDW vallen onder de 'high value' datasets die de Ministeries hebben geselecteerd. Dit staat in de brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Nationale open data agenda (22 juni 2016). Er zijn 27 van deze datasets, waarvan er al 17 zijn ontsloten. NDW telt hierin twee keer mee: zowel voor de actuele verkeersgegevens als de statusgegevens. De NDW-data worden specifiek genoemd vanwege de hoge waarde voor sociaal-economische innovatie.

Ook de Rekenkamer is het opgevallen dat er mooie dingen worden gedaan met de open data van NDW. Zij verwijzen in het Trendrapport open data 2016 naar een analyse van NRC Handelsblad naar de effecten van de opening van de A4 met open data van NDW.

Klik hier voor meer informatie over de NDW Open Data Service.

Eenvoudige opvraagtool historische data succes

De basismodule, die in maart aan de NDW Open Data Service is toegevoegd, voorziet duidelijk in een behoefte. Na een krappe 3 maanden is de module al meer dan 1.000 keer gebruikt. Met de basismodule kunnen historische gegevens over intensiteiten en snelheden op een eenvoudige manier opgevraagd worden. Zo kan er met deze nieuwe module een selectie gemaakt worden in de 27.000 meetlocaties van NDW. Tot nu toe was dit niet mogelijk en kreeg je wel heel veel data, ook als je maar in een klein stukje weg was geïnteresseerd. Dit was voor veel (potentiële) gebruikers van de historische gegevens te complex. 

NDW Open Data Service
De historische gegevens in de NDW Open Data Service zijn minuutgegevens over het aantal voertuigen (vaak onderverdeeld in voertuigcategorieën) dat één van de meetpunten passeert, de gemiddelde snelheid waarmee dat gebeurt en/of de gemiddelde reistijd die gemeten wordt tussen twee punten. De historie gaat terug tot juli 2011. De gegevens zijn opvraagbaar als minuutgegevens in eenheden van een uur. Lees meer

Artikel over berekenen van reistijden met FCD

Marthe Uenk (NDW) heeft samen met Ronald de Haas en Tim Blanken (provincie Zuid-Holland) een artikel in NM Magazine geschreven over het berekenen van reistijden met Floating Car Data. Zij hebben dit gebaseerd op de resultaten van een pilot in Zuid-Holland waar batches data van FCD-leveranciers zijn vergeleken met de data uit wegkanstsystemen van NDW. In de pilot is aangetoond dat de onderzochte FCD-reistijden geschikt zijn voor het beoogde gebruik van de provincie Zuid-Holland. Lees hier het artikel.

In deze reeks heeft NDW eerder artikelen geschreven over: VRI als databron en reistijdmetingen met Bluetooth in stedelijk gebied.
 

Kilometerstand NDW op 7500

De samenwerkende overheden in NDW verzamelen actuele verkeersgegevens over 7500 kilometer aan wegen (april 2016). Dit is een groei van 400 kilometer in het laatste half jaar. De groei heeft plaatsgevonden in de provincie Friesland. Hier worden nu gegevens over intensiteiten en puntsnelheden ingewonnen over 436 kilometer aan provinciale wegen.

Met 3360 km vormen de rijkswegen nog steeds de grootste categorie. De omvang van het bemeten netwerk van provinciale en gemeentelijke wegen ontloopt elkaar niet veel met  respectievelijk 2136 en 2029 kilometer.

Op de NDW-netwerkkaart is te zien op welke wegen actuele verkeersgegevens worden ingewonnen.
 

Datablog: Waarom de andere rij altijd sneller gaat

Soms is het leven hard en onrechtvaardig. Was je net een rijstrookje opgeschoven om de filevaart er nog enigszins in te houden, gaat die andere rij weer sneller. Het lijkt de supermarkt wel: welke kassa je ook kiest, het is altijd de verkeerde. Hoe komt dat? En vooral: wat doe je eraan? Weer van rijstrook wisselen, tot ergernis van de overige weggebruikers? We doken wederom in de rijke databank van NDW voor antwoorden. Lees hier het blog
 

FCD en Big Data op ITS Congres in Glasgow

Veel belangstelling was er voor de door NDW georganiseerde sessie over Floating Car Data (FCD) op het ITS European Congress in Glasgow. Samen met de Deense wegbeheerder, TomTom, Be-Mobile, INRIX en HERE werden de laatste inzichten over de inkoop van reistijden op basis van FCD met elkaar gedeeld. De goede opkomst was het bewijs dat het een actueel en interessant onderwerp is. Eerst werd door NDW en de Danish Road Directorate de aanpak voor de inkoop van FCD geschetst. Daarna kregen de vier betrokken FCD-leveranciers de mogelijkheid om hun producten en mogelijkheden te presenteren, waarna op basis van stellingen de discussie werd gevoerd. Met name de rolverdeling in de dataverwerking tussen overheden en marktpartijen was een punt van discussie: wat moet een overheid overlaten aan marktpartijen, en wat moet ze zelf doen?
Klik hier voor de presentatie.

Daarnaast zijn de ontwikkelingen die NDW samen met DiTTlab doorloopt in een sessie besproken. Weer bleek dat NDW vooroploopt in ambities voor Big Data en de juiste stappen zet om de mogelijkheden met de ingewonnen data op een nog hoger plan te tillen.
Klik hier voor de technical paper en presentatie.
 

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.