click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

maart 2016

onderwerpen:
- Historische gegevens nu eenvoudiger opvraagbaar
- NDW is klaar voor de toekomst met nieuwe NCIS
- Toenemend gebruik NDW Open Data Service
- Europees toegangspunt voor truckparkeren van start
- Bezoek NDW op de Intertraffic
- Simacan ondertekent Data+Diensten overeenkomst
- Inspirerende bijeenkomst Smart Mobility in de samenleving
- Internationale belangstelling voor NDW

Historische gegevens nu eenvoudiger opvraagbaar

Aan de NDW Open Data Service is een opvraagmodule toegevoegd waarmee op eenvoudige wijze historische gegevens over intensiteiten en snelheden opgevraagd kunnen worden over een beperkt aantal meetlocaties. Tot nu toe was het niet mogelijk om een selectie naar locatie te maken, alleen naar tijdstip en gegevenssoort. Dit was voor veel (potentiële) gebruikers van de historische gegevens te complex. Daarom is nu een nieuwe opvraagmodule toegevoegd onder de naam basismodule. Lees meer

NDW is klaar voor de toekomst met nieuwe NCIS

Het nieuwe NDW Centraal Informatie Systeem, NCIS, is nu ruim drie maanden in productie. Het NCIS biedt veel nieuwe mogelijkheden, zoals datalevering binnen de seconde en uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe dataformaten. We sommen een paar van die nieuwe mogelijkheden voor u op.

Drastisch kortere latency waarden
NDW heeft nu de mogelijkheid om ontvangen gegevens direct door te sturen. Kleine datapakketjes hebben daarmee een doorlooptijd (latency) binnen NDW van ongeveer 0,2 seconden gekregen. Lees meer

Toenemend gebruik NDW Open Data Service

In 2015 hebben 153 unieke gebruikers meer dan 22 miljoen opvragingen gedaan bij de NDW Actuele Open Dataservice. De meeste belangstelling gaat uit naar de gegevens over puntsnelheden en intensiteiten, op de voet gevolgd door de gegevens over reistijden. Lees meer

Europees toegangspunt voor truckparkeren van start

Op 11 maart 2016 is het European Access Point for Truck Parking Data gelanceerd. Dit Europese toegangspunt is van start gegaan met informatie uit Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Het Nationaal Toegangspunt ITS, dat bij NDW is ondergebracht, levert deze informatie. Lees meer

Bezoek NDW op de Intertraffic

Graag willen wij u uitnodigen om ons te ontmoeten tijdens de Intertraffic (RAI, 5 t/m 8 april). U kunt ons vinden op het Dutch Pavilion (stand 9.308) samen met andere Nederlandse bedrijven en overheden.


We laten in de stand de resultaten zien van de unieke samenwerking van overheids- en marktpartijen in NDW die heeft geleid tot één nationale databank voor wegverkeersgegevens. De nadruk tijdens de Intertraffic ligt op de brede beschikbaarheid van de NDW-data voor overheden, marktpartijen, app-bouwers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Lees meer
 

Simacan ondertekent Data+Diensten overeenkomst

Op 8 maart tekenden Rob Schuurbiers (Simacan) en Frits Brouwer (NDW) een Data + Diensten overeenkomst. Simacan is de tiende partij die een dergelijke wederkerige overeenkomst met NDW aangaat.

Partijen die Simacan voorgingen zijn:  Be-mobile, Brugopen, Fileradar, HERE, Locatienet, OOHA-media, Trafficlink, Transpute en TriOpSys. Een aantal overeenkomsten is in een afrondende fase, zoals met Waze

Inspirerende bijeenkomst Smart Mobility in de samenleving

Op donderdag 18 februari heeft de bijeenkomst 'Smart Mobility in de samenleving' plaatsgevonden voor bestuurders van rijk, provincies, gemeenten en metropoolregio's. Leen Verbeek, voorzitter van de Raad van Toezicht van NDW was gastheer tijdens deze bijeenkomst, die door Connecting Mobility en NDW samen werd georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomst stond de maatschappelijke betekenis van Smart Mobility centraal, zoals de betekenis voor ruimtelijke ordening, economie en duurzaamheid. Besproken werd hoe je ervoor kunt zorgen dat je niet achter de technologische feiten aan loopt, maar het initiatief houdt en de bewoners erbij betrekt. Sprekers uit overheid en bedrijfsleven, waaronder de gedeputeerden Christophe van der Maat (Noord-Brabant) en Bert Boerman (Overijssel) presenteerden hun eigen ervaringen. In deze inspirerende presentaties en aan verschillende discussietafels werden handvatten geboden voor het bestuurlijk handelen in dit uitdagende dossier.

Deze bijeenkomst kan worden gezien als een aftrap van een community van bestuurders die aan de slag wil met Smart Mobility, die onderwerpen wil delen en van elkaar wil leren. Als volgende stap start binnenkort de Masterclass Smart Mobility van Beter Benutten en Connecting Mobility waar men aan kan deelnemen.

Internationale belangstelling voor NDW

Een  vertegenwoordiging van het Chileense Ministerie van Transport kwam naar Nederland om NDW als referentieorganisatie te bezoeken. In Chili worden plannen gemaakt voor een soortgelijke organisatie die een stevige basis moet gaan bieden voor Big Data en ITS-gerelateerde ontwikkelingen. De overeenkomsten in strategie en ambitie waren opvallend. Dit jaar wordt in Chili een investeringsbeslissing genomen onder andere op basis van het bezoek aan NDW.

Ook mochten we een delegatie uit India ontvangen. Deze groep stond wat kritischer tegenover het NDW-concept. Met name bij het gratis ter beschikking stellen van de data hadden zij vraagtekens. Waarom al die moeite doen en de data dan gratis weggeven?  Aan het einde van hun bezoek aan Nederland was NDW zo vaak genoemd als vanzelfsprekende gegevensbron dat zij wel overtuigd waren van het belang van een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling via een open protocol zoals DATEX II. Open data daarentegen bleef een punt van ongeloof.

Zelf bleven we wat dichter bij huis en hebben een bezoek gebracht aan Denemarken, aan de Danish Road Directorate (DRD). De DRD heeft afgelopen najaar een landelijke aanbesteding van Floating Car Data gedaan. Hiermee hebben ze gelijk landelijk dekkende reistijden gekregen (die voorheen niet beschikbaar waren in Denemarken) en kunnen ze de potentie van deze databron onderzoeken. NDW heeft de eigen ervaringen met de FCD-pilots gedeeld, waaruit vele vergelijkbare uitdagingen werden gevonden. NDW en DRD organiseren komende zomer voor het Europees ITS congres in Glasgow een gezamenlijke sessie over de inkoop van Floating Car Data.
 

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.