click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

februari 2016

onderwerpen:
- Wegbeheerders en serviceproviders positief over NDW
- NDW-data over reistijden op nummer 1 bij serviceproviders
- Nieuwe NDW-beleidslijn voor formaten gegevenslevering
- Kilometerstand NDW op 7100
- Artikel over VRI als databron in NM Magazine
- Nieuw datablog: Hoe hard rijden we bij Code Rood?
- Eind maart implementatie NL profiel DATEX II 2015-2

Wegbeheerders en serviceproviders positief over NDW

Partners en serviceproviders zijn steeds meer tevreden over NDW als uitvoeringsorganisatie en samenwerkingsverband. Dit blijkt uit het evaluatie-onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk bureau Statisfact, dat in december is besproken in de Raad van Toezicht van NDW. Drie jaar geleden, bij de eerste evaluatie, kreeg NDW al een voldoende van de betrokkenen, maar deze keer werd er royaal beter gescoord.

Zowel wegbeheerders als serviceproviders vinden de data noodzakelijk en goed geschikt voor hun toepassingen. Beide groepen geven dit een rapportcijfer 8 Lees meer

NDW-data over reistijden op nummer 1 bij serviceproviders

In hetzelfde onderzoek (december 2015) is aan de serviceproviders gevraagd welke NDW-gegevens zij gebruiken en voor welke toepassingen. Serviceproviders maken het meeste gebruik van gegevens over reistijden op de voet gevolgd door berichten met meldingen over files, ongevallen en incidenten. Minder vraag is naar voertuigcategoriedata en brugopeningen. We zien echter dat het gebruik van de gegevens over brugopeningen de laatste tijd sterk toeneemt, omdat het aantal bruggen in de datafeed in de loop van 2015 sterk is uitgebreid. Lees meer

Nieuwe NDW-beleidslijn voor formaten gegevenslevering

Bij de oprichting van NDW in 2007 is afgesproken dat NDW verkeersgegevens levert volgens de Europees afgestemde DATEX II standaard. In de afgelopen jaren is de hoeveelheid en verscheidenheid aan verkeersgegevens echter sterk toegenomen en deze worden vaak niet in DATEX II aangeleverd. Wel is er de behoefte dat ook deze gegevens door NDW ontsloten en gedistribueerd worden. In de nieuwe beleidslijn staat hoe NDW met deze nieuwe situatie om wil gaan. Naast datalevering in het DATEX-II formaat ambieert NDW - daar waar mogelijk - de gegevens ook in andere, voor bepaalde afnemers meer toegankelijke dataformaten te leveren, zoals JSON en TPEG. Lees meer

Kilometerstand NDW op 7100

De samenwerkende overheden in NDW verzamelen actuele verkeersgegevens over 7100 kilometer aan wegen (oktober 2015). Dit is een groei van 800 kilometer ten opzichte vorig jaar. De meeste groei zit in de gemeentelijke wegen: van 1500 naar 2040 km. De groei zit vooral in gemeenten in Noord-Holland, Utrecht, Overijssel en Gelderland. Daarnaast zijn de gemeenten Assen, Leeuwarden en Venlo in 2015 aan het netwerk toegevoegd. Lees meer
 

Artikel over VRI als databron in NM Magazine

Marthe Uenk (NDW) is auteur van een overzichtsartikel in NM Magazine over verkeersregelinstallaties (VRI) als bron voor intensiteitsgegevens. Uit NDW-onderzoek blijkt dat de VRI-data goed bruikbaar zijn voor zowel historische als actuele toepassingen, indien ze op een juiste wijze gefilterd worden. Voor veel wegbeheerders kan het gebruik van VRI-data tot een aantrekkelijke kostenbesparing leiden bij de inwinning van verkeersgegevens. Lees hier het artikel.

Nieuw datablog: Hoe hard rijden we bij Code Rood?

2016 begon goed met (eindelijk) eens wat winterweer. Natuurlijk heeft dat ook z’n mindere kanten: als het maar een beetje gaat ijzelen bijvoorbeeld, is het zo spekglad op de weg. Nu hebben we gelukkig het KNMI om ons te waarschuwen voor naderend onheil. Maar in hoeverre beïnvloeden die Code Oranjes en Code Roods ons gedrag? Durven we nog de snelweg op? En zo ja, passen we ons rijgedrag aan? Lees meer

Eind maart implementatie NL profiel DATEX II 2015-2

NDW werkt met DATEX II. Dit is de Europese standaard voor het vastleggen en uitwisselen van verkeersgegevens. Deze Europese standaard wordt vastgesteld in EU-verband. Met de Europese standaard als basis wordt er vervolgens een Nederlands profiel opgesteld. In juni 2015 heeft de Regiegroep SMITS het nieuwe Nederlandse profiel vastgesteld, waarna NDW de implementatie heeft aangekondigd voor februari 2016.

Tijdens het implementatietraject zijn nog enkele verbeteringen voorgesteld, die in januari 2016 zijn vastgesteld onder de naam Nederlands profiel DATEX II 2015-2a. Het is deze versie die eind maart de nu geldende NDW Interfacebeschrijving versie 2.2. gaat vervangen. De wijzigingen hebben enerzijds betrekking op het protocol waarmee NDW data kan ontvangen of uitleveren. Anderzijds zijn er inhoudelijk wijzigingen in alle typen statusgegevens. Hierbij hebben de wegwerkzaamheden de grootste aanpassingen ondergaan. De wijzigingen zijn nodig vanwege de ontwikkelingen in verkeersmanagement en de behoefte om weggebruikers beter te informeren.

Voor de afnemers van de NDW-data betekent dit, dat zij hun ontvangende applicaties moeten controleren en testen. Daar zijn zij inmiddels druk mee bezig. NDW heeft voor partners en afnemers met een Data+Diensten overeenkomst een testsysteem beschikbaar. Ten behoeve van open data afnemers komt binnenkort een beperkte set (statische) testdata beschikbaar. De documentatie over het nieuwe profiel is beschikbaar op de NDW-website.
 

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.