click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 18-07-2017

Onderzoek TU Delft Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse open data NDW

De TU Delft heeft onlangs vanuit het Kenniscentrum Open Data een studie uitgevoerd voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar open data en de maatschappelijke kosten en baten daarbij. Deze studie past in de zgn. Nationale Open Data Agenda (NODA) van het kabinet. Er zijn vijf ‘high value’ open-datasets onderzocht en één daarvan betreft de Actuele Verkeersgegevens van NDW. Het is natuurlijk positief dat NDW door BZK is gekozen als een maatschappelijk belangrijke bron van Open Data.

Het rapport van dr.ir. Welle Donker beschrijft voor de NDW-dataset een viertal alternatieve vormen van uitlevering van open data, bijv. als zgn. “linked open data”. De uitgangspunten en/of randvoorwaarden die daarbij zijn aangenomen, zijn beschreven. Er wordt daarbij een tijdshorizon van 2020 voor een nieuw open-data tijdperk genoemd.

 

De aannamen bij het onderzoek verschillen echter ten opzichte van de praktijk van NDW, haar partners en haar externe omgeving. De tijdshorizon van 2020 is dichtbij, gezien de complexe markt voor verkeersdata. De conclusie van het rapport ten aanzien van de NDW open-dataset is daarmee op basis van een theoretische benadering. Met dit gegeven lijkt het gerechtvaardigd de conclusie uit het rapport wat te nuanceren over welke andere vorm van open NDW-data méér maatschappelijke baten zou kunnen opleveren. Er wordt voorbijgegaan aan de subtiele balans tussen overheid en marktpartijen als het gaat om data uit verkeersmonitoring, het gebruik ervan en de schijnbare eenvoud om dit in betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige consumentenproducten om te zetten. Verkeer en mobiliteit zijn immers tijd-kritische werkvelden met real-time data en aan de informatie die daaruit is afgeleid worden hoge eisen gesteld. De toekomst van (open) verkeersdata wordt daardoor mede gevormd door privacy-wetgeving in NL en op EU-niveau, door het slagen van samenwerking met de automotive industrie, door het wel of niet toenemen van proprietary/private data en andere onzekere factoren.

 

Het rapport is te lezen via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/03/20/rapport-maatschappelijke-kosten-batenanalyses-open-data

 

Home Nieuws Onderzoek TU Delft Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse open data...
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.