click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 28-03-2017

Markt en overheid werken samen aan interactief verkeersmanagement

Op 7 februari jl. hebben Rijkswaterstaat, de Praktijkproef Amsterdam en NDW het projectvoorstel SOCRATES2.0 ingediend bij het Europese subsidieprogramma CEF. In SOCRATES2.0  werken markt en overheid samen aan de implementatie van interactief verkeersmanagement met als doel betere, slimmere en efficiëntere verkeersmanagement maatregelen en navigatiediensten te realiseren.

 

Waarom SOCRATES2.0?

De overheid is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk in goede banen leiden van het verkeer. Echter door de huidige vlucht van mobiele- en in-car diensten en in de nabije toekomst de realiteit van de  zelfrijdende auto's, verandert de wijze waarop communicatie met de weggebruiker plaatsvindt. Verkeersinformatiediensten worden daarmee meer en meer een samenspel tussen markt en overheid. Echter, momenteel werkt elke partij vanuit zijn eigen positie; Geplande verkeermanagement maatregelen worden niet gedeeld met de navigatie providers en verkeerscentrales beschikken niet over gedetailleerde data over herkomst en bestemmingen van weggebruikers. De huidige diensten zijn gebaseerd op een incomplete informatie. In SOCRATES2.0 zetten we in op uitwisseling van dergelijke relevante verkeersdata tussen alle partijen in de verkeersketen, waardoor “Interactief verkeersmanagement” ontstaat zodat zowel de overheid als private service providers betere en slimmere diensten kunnen realiseren. Dit kan alleen op basis van gelijkwaardige samenwerking tussen wegbeheerders, service providers en de auto-industrie. Het doel van het project SOCRATES2.0 is om uit te zoeken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen en dat doen we door het in de praktijk te gaan testen.. Daarbij kijken we niet alleen naar de verkeersmanagement en informatiediensten zelf, maar juist ook naar hoe markt- en overheidspartijen met elkaar kunnen samenwerken, daarbij houden we rekening met alle belangen De Praktijkproef Amsterdam gebruiken we als grootste en meest uitgebreide testomgeving.

 

Niet alleen in Nederland

Naast de regio Amsterdam gaan we ook testen in Kopenhagen, München en Vlaanderen. Dit om ook inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van technische, organisatorische en culturele verschillen in Europa. Voor de internationaal opererende service providers is het van groot belang dat het SOCRATES2.0 concept breder toepasbaar is dan alleen in Nederland.

 

In de verschillende testomgevingen experimenteren we met verschillende samenwerkingsvarianten. Het concept gaat bijvoorbeeld uit van een rol voor een zogenaamde “ Intermediair” (Trusted Third Party)  Binnen het consortium komen meerdere partijen hiervoor in aanmerking, waardoor meerdere varianten van publiek – private samenwerking kunnen worden opgezet. NDW is hierbij een van deze partijen voor de testomgeving in Amsterdam.

 

Belang van samenwerking

Voor het SOCRATES2.0 voorstel is een consortium van internationale publieke en private partijen gevormd. Het belang van het voorstel wordt onderstreept door de interesse en deelname van een groot deel van de internationale opererende navigatie service providers zoals Here, TomTom, Be-Mobile (Flitsmeister) en WAZE. Daarnaast heeft BMW aangegeven deel te nemen om de positie en rol van de auto-industrie binnen deze ontwikkelingen te onderzoeken en plaatsen. Hetzelfde geldt voor de ITS industrie, wegens het belang van de kennis van systemen en diensten in verkeerscentrales en private datacenters. Tenslotte zijn een aantal dienstenproviders betrokken vanuit de interesse voor de intermediair rol (MAPtm, Technolution, BrandMKRS).

 

Vanuit de vier testlocaties nemen alle betrokken wegbeheerders en bijbehorende verkeerscentrales deel aan het consortium, waarbij de Duitse BASt (technisch wetenschappelijk onderzoeksbureau van de Duitse overheid) het voortouw neemt bij de evaluatie van de proeven.

Home Nieuws Markt en overheid werken samen aan interactief verkeersmanagement
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.